Apsveicam!

Starpnovadu Informātikas olimpiādē:

 • Renārs Igaunis - 1. vieta
 • Niks Vucāns - 2. vieta
 • Annija Kuzma - Atzinība

13. Valsts Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības olimpiādē:

 • Kalvis Jurgelis - 1. vieta

Starpnovadu mājturības olimpiādē:

 • Niks Berlinskis - 3. vieta
 • Edgars Alde - Atzinība
 • Aleksis Alde - Atzinība
 • Elizabete Vairova - Atzinība

Novada konkurā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi.

 • Marta Roga - I pakāpe
 • Edvarts Igaunis - II pakāpe
 • Alīna Andrejeva - II pakāpe
 • Reinis Burkevics - I pakāpe
 • Annija Tamane - II pakāpe
 • Liāna Papiņa - I pakāpe
 • Komanda "Tīnes stāsti" - I pakāpe

Starpnovadu publiskās runas konkursā:

 • Anastasija Beriļuka - 3. vieta
 • Dace Gasūne - Atzinība
 • Toms Rullis - Atzinība
 • Katrīna Lavrinoviča - Atzinība
 • Emīlija Bride - Atzinība

Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 3. vieta
 • Rebeka Vietniece - Atzinība

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē:

 • Haralds Ulmanis - 3. vieta

Starpnovadu 4. klašu latviešu valodas olimpiādē:

 • Patriks Sproģis - 1. vieta

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē:

 • Grosbahs Kristiāns - Atzinība
 • Liene Emīlija Miķelsone - Atzinība
 • Pīters Patriks Sprūds - Atzinība

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē:

 • Kārlis Škrjaba - 1. vieta
 • Lauma Lungeviča - 2. vieta
 • Marta Roga - 1. vieta
 • Anete Rotberga - 2. vieta
 • Rasa Rušmane - 1. vieta
 • Enija Zagorska - 1. vieta
 • Elīza Saule Jansone - Atzinība
 • Denija Zilgalve - 3. vieta
 • Unda Rušmane - Atzinība
 • Laura Libere - Atzinība
 • Annija Tamane - 3. vieta

Starpnovadu ķīmijas olimpiādē:

 • Edgars Alde - Atzinība

Starpnovadu matemātikas olimpiādē:

 • Rebeka Vietniece - 1. vieta
 • Rūta Ansone - 2. vieta
 • Pēteris Vietnieks - 2. vieta
 • Laura Libere - 3. vieta
 • Roberts Pustenko - Atzinība
 • Renārs Igaunis - Atzinība
 • Rūdis Caune - Atzinība
 • Annija Kuzma - Atzinība

Starpnovadu 4. klases matemātikas olimpiādē:

 • Patriks Sproģis - Atzinība

Starpnovadu fizikas olimpiādē:

 • Edgars Alde - 2. vieta
 • Annija Tamane - Atzinība
 • Dace Gasūne - Atzinība

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 1. vieta
 • Aiga Andra Dručka - 2. vieta
 • Katrīna Lavrinoviča - 3. vieta
 • Laura Libere - 3. vieta
 • Annija Tamane - Atzinība

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Diāna Ivaškeviča - 2. vieta
 • Zane Sirmoviča - 3. vieta

Starpnovadu vēstures olimpiādē:

 • Haralds Ulmanis - Atzinība

Starpnovadu krievu valodas olimpiādē:

 • Marta Matuševa - 2. vieta
 • Oļegs Kozlovs - Atzinība
 • Niks Berlinskis - Atzinība

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē:

 • Nikola Ņikiforova - Atzinība

 

Mācību olimpiāžu rezultāti 2010./2011.m.g.

Olimpiāde
Skolēns
Klase
Iegūtā vieta
Skolotājs
Novada bioloģijas olimpiāde

Kalvis Ņikiforovs

9.b
Atz.
Ilze Cīrule

Dita Staškeviča

9.b
Atz.
Ilze Cīrule

Ilze Pustenko

11.
2.-3.
Anda Kuzma

Inga Pustenko

10.
1.
Ilze Cīrule

Oskars Simsons

12.
Atz.
Anda Kuzma
Novada ķīmijas olimpiāde

Kalvis Ņikiforovs

9.b
3.
Ilze Cīrule

Sintija Kuzma

9.b
Atz.
Ilze Cīrule
Novada fizikas olimpiāde

Kalvis Ņikiforovs

9.b
1.
Aldona Alenčika

Kristīne Vietniece

10.
Atz.
Aldona Alenčika

Klinta Alpa

10.
3.
Aldona Alenčika

Raivis Zaharāns

11.
2.
Aldona Alenčika
Novada 61. matemātikas olimpiāde 5. - 8.kl.

Santa Homiča

5.b
Atz.
Jānis Plūme

Linda Pūķe

7.a
2.
Agita Seglicka

Niklāvs Ņikiforovs

7.b
Atz.
Agita Seglicka

Zane Sirmoviča

6.a
2.
Agita Seglicka

Diāna Ivaškeviča

6.b
1.
Rudīte Dambeniece

Kristera Drevinskis

6.a
3.
Agita Seglicka

Roberts Kļaviņš

8.
Atz.
Rudīte Dambeniece

Valts Ulmanis

8.
2.
Rudīte Dambeniece
Novada 61. matemātikas olimpiāde 9. - 12.kl.

Artis Burkevics

12.b
3.
Rudīte Dambeniece

Normunds Vucāns

12.b
1.
Rudīte Dambeniece

Gunārs Danovskis

11.
Atz.
Aldona Alenčika

Raivis Zaharāns

11.
1.
Aldona Alenčika

Sintija Kuzma

9.b
3.
Agita Seglicka

Kalvis Ņikiforovs

9.b
1.
Agita Seglicka
Novada 28. ģeogrāfijas olimpiāde.

Rihards Landorfs

11.
1.
Ingrīda Tamane

Normunds Vucāns

12.b
2.
Ingrīda Tamane
Novada 37. latviešu valodas un literatūras olimpiāde.

Sintija Kuzma

9.b
1.
Solveiga Vītola

Kalvis Ņikiforovs

9.b
3.
Solveiga Vītola

Dārta Drava

8.
3.
Solveiga Vītola
Novada angļu valoda olimpiāde.

Normunds Vucāns

12.b
2. - 3.
Kristīne Sokolovska

Artis Burkevics

12.b
2. - 3.
Kristīne Sokolovska
Novada informātikas olimpiāde.

Aleksandra Geslere

7.a
3.
Jānis Plūme

Niklāvs Ņikiforovs

7.b
Atz.
Jānis Plūme
Novada sākumskolas vizuālās mākslas olimpiāde.

Laura Libere

2.a
3.
Ina Sirmoviča

Rebeka Vietniece

2.b
Atz.
Vera Strogonova

Kristiāns Grosbahs

2.a
Atz.
Ina Sirmoviča

Edgars Alde

3.a
2.
Zoja Demaškeviča

Jānis Lauriņš

4.b
3.
Anita Čerpinska

Edgars Slišāns

4.a
2.
Ivanda Ieveniece

Dāvis Grantiņš

4.a
Atz.
Ivanda Ieveniece
Novada kulturoloģijas olimpiāde

Kristīne Vietniece

10
Atz.
Andra Rušmane
Novada latviešu valodas olimpiāde 4. klasei

Vanesa Čepule

4.b
3.
Anita Čerpinska

Pīters Patriks Strūds

4.b
Atz.
Anita Čerpinska

Dace Gasūne

4.a
Atz.
Ivanda Ieveniece
Valsts 37. latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Sintija Kuzma

9.b
Atz.
Solveiga Vītola
Valsts 17, vēstures olimpiāde 9. klasei

Sintija Kuzma

9.b
Atz.
Iveta Evarte