Apsveicam!

Starpnovadu Informātikas olimpiādē:

 • Renārs Igaunis - 1. vieta
 • Niks Vucāns - 2. vieta
 • Annija Kuzma - Atzinība

13. Valsts Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības olimpiādē:

 • Kalvis Jurgelis - 1. vieta

Starpnovadu mājturības olimpiādē:

 • Niks Berlinskis - 3. vieta
 • Edgars Alde - Atzinība
 • Aleksis Alde - Atzinība
 • Elizabete Vairova - Atzinība

Novada konkurā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi.

 • Marta Roga - I pakāpe
 • Edvarts Igaunis - II pakāpe
 • Alīna Andrejeva - II pakāpe
 • Reinis Burkevics - I pakāpe
 • Annija Tamane - II pakāpe
 • Liāna Papiņa - I pakāpe
 • Komanda "Tīnes stāsti" - I pakāpe

Starpnovadu publiskās runas konkursā:

 • Anastasija Beriļuka - 3. vieta
 • Dace Gasūne - Atzinība
 • Toms Rullis - Atzinība
 • Katrīna Lavrinoviča - Atzinība
 • Emīlija Bride - Atzinība

Valsts atklātajā ķīmijas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 3. vieta
 • Rebeka Vietniece - Atzinība

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiādē:

 • Haralds Ulmanis - 3. vieta

Starpnovadu 4. klašu latviešu valodas olimpiādē:

 • Patriks Sproģis - 1. vieta

Starpnovadu angļu valodas olimpiādē:

 • Grosbahs Kristiāns - Atzinība
 • Liene Emīlija Miķelsone - Atzinība
 • Pīters Patriks Sprūds - Atzinība

Starpnovadu vizuālās mākslas olimpiādē:

 • Kārlis Škrjaba - 1. vieta
 • Lauma Lungeviča - 2. vieta
 • Marta Roga - 1. vieta
 • Anete Rotberga - 2. vieta
 • Rasa Rušmane - 1. vieta
 • Enija Zagorska - 1. vieta
 • Elīza Saule Jansone - Atzinība
 • Denija Zilgalve - 3. vieta
 • Unda Rušmane - Atzinība
 • Laura Libere - Atzinība
 • Annija Tamane - 3. vieta

Starpnovadu ķīmijas olimpiādē:

 • Edgars Alde - Atzinība

Starpnovadu matemātikas olimpiādē:

 • Rebeka Vietniece - 1. vieta
 • Rūta Ansone - 2. vieta
 • Pēteris Vietnieks - 2. vieta
 • Laura Libere - 3. vieta
 • Roberts Pustenko - Atzinība
 • Renārs Igaunis - Atzinība
 • Rūdis Caune - Atzinība
 • Annija Kuzma - Atzinība

Starpnovadu 4. klases matemātikas olimpiādē:

 • Patriks Sproģis - Atzinība

Starpnovadu fizikas olimpiādē:

 • Edgars Alde - 2. vieta
 • Annija Tamane - Atzinība
 • Dace Gasūne - Atzinība

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Gerda Gustsone - 1. vieta
 • Aiga Andra Dručka - 2. vieta
 • Katrīna Lavrinoviča - 3. vieta
 • Laura Libere - 3. vieta
 • Annija Tamane - Atzinība

Starpnovadu latviešu valodas olimpiādē:

 • Diāna Ivaškeviča - 2. vieta
 • Zane Sirmoviča - 3. vieta

Starpnovadu vēstures olimpiādē:

 • Haralds Ulmanis - Atzinība

Starpnovadu krievu valodas olimpiādē:

 • Marta Matuševa - 2. vieta
 • Oļegs Kozlovs - Atzinība
 • Niks Berlinskis - Atzinība

Starpnovadu bioloģijas olimpiādē:

 • Nikola Ņikiforova - Atzinība

 

Kontakti

Rīgas iela 24

Vecumnieku vidusskola

Reģ. Nr. 90000057032

Vecumnieki

Vecumnieku pagasts

Vecumnieku novads

LV 3933, Latvija

 

 

Skolas direktors: Aivars Ķiņķevskis tālr.: 63960595

Sekretāre tālr./fax: 63960595

e- pasts: vecumnieki.skola@vecumnieki.lv

Grāmatvedība: 63960594

 

 

Skolotāju istaba: 63960596

Direktora vietniece mācību darbā 5.- 12. klasēs: 63960597

Direktora vietniece audzināšanas darbā: 63960599

Sporta zāle: 63960598

Pirmsskola, sākumskola: 63976190, 63976283