Mācību priekšmetu stundu saraksts

2023./2024. mācību gads

5.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Matemātika
16.
Matemātika
16.
Latviešu valoda
5.
Latviešu valoda
5.
Datorika
Datorikas
Klases stunda
5.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Latviešu valoda
5.
Latviešu valoda
5.
Datorika
Datorikas
Otrdiena Mūzika
5.
Mūzika
5.
Dabaszinības
4.
Dabaszinības
4.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Literatūra
3.
Literatūra
3.
Trešdiena Latviešu valoda
1.
Latviešu valoda
1.
Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Latviešu valoda
1.
Latviešu valoda
1.
Vizuālā māksla
5.
Vizuālā māksla
5.
Ceturtdiena Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Literatūra
3.
Literatūra
3.
Latviešu valoda
6.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Piektdiena Sociālās zinības un vēsture
15.
Sociālās zinības un vēsture
15.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Matemātika
16.
Matemātika
16.

5.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Datorika
Datorikas
Matemātika
1.
Matemātika
1.
Klases stunda
6.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Datorika
Datorikas
Otrdiena Dabaszinības
4.
Dabaszinības
4.
Sociālās zinības un vēsture
1.
Sociālās zinības un vēsture
1.
Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Trešdiena Mūzika
5.
Mūzika
5.
Matemātika
1.
Matemātika
1.
Vizuālā māksla
5.
Vizuālā māksla
5.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Ceturtdiena Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Piektdiena Angļu valoda
6.
Angļu valoda
6.
Literatūra
13.
Literatūra
13.
Matemātika
1.

5.c klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Datorika
Datorikas
Literatūra
13.
Literatūra
13.
Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Klases stunda
14.
Datorika
Datorikas
Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Otrdiena Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Mūzika
5.
Mūzika
5.
Dabaszinības
4.
Dabaszinības
4.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Trešdiena Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Vizuālā māksla
16.
Vizuālā māksla
16.
Matemātika
1.
Matemātika
1.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Ceturtdiena Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Sociālās zinības un vēsture
15.
Sociālās zinības un vēsture
15.
Matemātika
1.
Matemātika
1.
Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Piektdiena Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Matemātika
1.
Matemātika
1.
Latviešu valoda
13.

6.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Latviešu valoda
3.
Latviešu valoda
3.
Matemātika
2
Matemātika
2
Klases stunda
3.
Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Otrdiena Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Mūzika
5.
Mūzika
5.
Matemātika
2
Matemātika
2
Trešdiena Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Dabaszinības
4.
Dabaszinības
4.
Matemātika
2
Matemātika
2
Sociālās zinības un vēsture
15.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Ceturtdiena Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Datorika
Datorikas
Latviešu valoda
3.
Latviešu valoda
3.
Datorika
Datorikas
Piektdiena Matemātika
2
Matemātika
2
Literatūra
3.
Literatūra
3.
Sociālās zinības un vēsture
15.
Sociālās zinības un vēsture
15.
Vizuālā māksla
5.
Vizuālā māksla
5.

6.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Klases stunda
16.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Literatūra
10.
Literatūra
10.
Otrdiena Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Latviešu valoda
10.
Latviešu valoda
10.
Trešdiena Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Mūzika
5.
Mūzika
5.
Dabaszinības
4.
Dabaszinības
4.
Sociālās zinības un vēsture
16.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Ceturtdiena Sociālās zinības un vēsture
4.
Sociālās zinības un vēsture
4.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Datorika
Datorikas
Datorika
Datorikas
Piektdiena Latviešu valoda
10.
Latviešu valoda
10.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Literatūra
10.
Literatūra
10.
Vizuālā māksla
5.
Vizuālā māksla
5.

7.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Ģeogrāfija
4.
Ģeogrāfija
4.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Bioloģija
18.
Bioloģija
18.
Datorika
Datorikas
Datorika
Datorikas
Otrdiena Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Datorika
Datorikas
Datorika
Datorikas
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Trešdiena Literatūra
10.
Literatūra
10.
Latviešu valoda
10.
Latviešu valoda
10.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Klases stunda
4.
Vizuālā māksla
16.
Vizuālā māksla
16.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Ceturtdiena Sociālās zinības
Fizikas kab.
Sociālās zinības
Fizikas kab.
Inženierzinības
Fizikas kab.
Inženierzinības
Fizikas kab.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Teātra māksla
10.
Teātra māksla
10.
Mūzika
5.
Mūzika
5.
Piektdiena Matemātika
16.
Matemātika
16.
Latviešu valoda
10.
Latviešu valoda
10.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.

7.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Matemātika
1.
Matemātika
1.
Ģeogrāfija
4.
Ģeogrāfija
4.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Klases stunda
11.
Otrdiena Bioloģija
18.
Bioloģija
18.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Datorika
Datorikas
Datorika
Datorikas
Datorika
Datorikas
Datorika
Datorikas
Matemātika
1.
Matemātika
1.
Trešdiena Latviešu valoda
3.
Latviešu valoda
3.
Literatūra
3.
Literatūra
3.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Angļu valoda
13.
Angļu valoda
13.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Ceturtdiena Teātra māksla
10.
Teātra māksla
10.
Mūzika
5.
Mūzika
5.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Sociālās zinības
Fizikas kab.
Sociālās zinības
Fizikas kab.
Inženierzinības
Fizikas kab.
Inženierzinības
Fizikas kab.
Piektdiena Matemātika
1.
Matemātika
1.
Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Latviešu valoda
3.
Latviešu valoda
3.
Vizuālā māksla
5.
Vizuālā māksla
5.

8.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Latviešu valoda
10.
Latviešu valoda
10.
Matemātika
2
Matemātika
2
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Klases stunda
2
Latviešu valoda
10.
Latviešu valoda
10.
Matemātika
2
Matemātika
2
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Otrdiena Bioloģija
18.
Bioloģija
18.
Ķīmija
6.
Ķīmija
6.
Sociālās zinības
11.
Sociālās zinības
11.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Trešdiena Ģeogrāfija
4.
Ģeogrāfija
4.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Literatūra
10.
Literatūra
10.
Datorika
Datorikas
Datorika
Datorikas
Ceturtdiena Datorika
Datorikas
Datorika
Datorikas
Angļu valoda
6.
Angļu valoda
6.
Mūzika
5.
Mūzika
5.
Fizika
Fizikas kab.
Fizika
Fizikas kab.
Matemātika
2
Matemātika
2
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Piektdiena Vizuālā māksla
5.
Vizuālā māksla
5.
Matemātika
2
Matemātika
2
Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Matemātika
2
Matemātika
2
Latviešu valoda
10.
Latviešu valoda
10.

8.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Klases stunda
15.
Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Otrdiena Matemātika
16.
Matemātika
16.
Fizika
Fizikas kab.
Fizika
Fizikas kab.
Bioloģija
18.
Bioloģija
18.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Sociālās zinības
1.
Sociālās zinības
1.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Trešdiena Ķīmija
6.
Ķīmija
6.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Datorika
Datorikas
Datorika
Datorikas
Ceturtdiena Matemātika
16.
Matemātika
16.
Literatūra
13.
Literatūra
13.
Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Datorika
Datorikas
Datorika
Datorikas
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Mūzika
5.
Mūzika
5.
Piektdiena Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Ģeogrāfija
4.
Ģeogrāfija
4.
Vizuālā māksla
5.
Vizuālā māksla
5.
Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.

9.a klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Latvijas un pasaules vēsture
15.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Klases stunda
13.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Otrdiena Sociālās zinības
1.
Sociālās zinības
1.
Latviešu valoda
13.
Latviešu valoda
13.
Ķīmija
6.
Ķīmija
6.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Trešdiena Vizuālā māksla
16.
Vizuālā māksla
16.
Angļu valoda
13.
Angļu valoda
13.
Literatūra
13.
Literatūra
13.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Angļu valoda
13.
Angļu valoda
13.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Ceturtdiena Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Matemātika
16.
Matemātika
16.
Fizika
Fizikas kab.
Fizika
Fizikas kab.
Latviešu valoda
13.
Mūzika
5.
Mūzika
5.
Angļu valoda
6.
Angļu valoda
6.
Piektdiena Ģeogrāfija
4.
Ģeogrāfija
4.
Bioloģija
18.
Bioloģija
18.
Datorika
Datorikas
Matemātika
16.
Datorika
Datorikas

9.b klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Matemātika
1.
Matemātika
1.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Klases stunda
1.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Matemātika
1.
Matemātika
1.
Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Otrdiena Fizika
Fizikas kab.
Fizika
Fizikas kab.
Datorika
Datorikas
Angļu valoda
14.
Angļu valoda
14.
Ķīmija
6.
Ķīmija
6.
Datorika
Datorikas
Sociālās zinības
11.
Sociālās zinības
11.
Trešdiena Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Dizains un tehnoloģijas
Dizaina un tehnoloģiju kab.
Bioloģija
18.
Bioloģija
18.
Literatūra
3.
Literatūra
3.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Vizuālā māksla
16.
Vizuālā māksla
16.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Ceturtdiena Mūzika
5.
Mūzika
5.
Matemātika
1.
Matemātika
1.
Krievu valoda
11.
Krievu valoda
11.
Matemātika
1.
Matemātika
1.
Latviešu valoda
3.
Latviešu valoda
3.
Angļu valoda
1.
Angļu valoda
1.
Piektdiena Latviešu valoda
3.
Latviešu valoda
3.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Ģeogrāfija
4.
Ģeogrāfija
4.
Matemātika
1.
Latvijas un pasaules vēsture
15.
Latvijas un pasaules vēsture
15.

10. klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Latviešu valoda I
3.
Latviešu valoda I
3.
Fizika I
Fizikas kab.
Fizika I
Fizikas kab.
Vēsture un sociālās zinātnes I
6.
Vēsture un sociālās zinātnes I
6.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Fizika I
Fizikas kab.
Fizika I
Fizikas kab.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Otrdiena Svešvaloda (B1)
6.
Svešvaloda (B1)
6.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Fizika I
Fizikas kab.
Fizika I
Fizikas kab.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Svešvaloda (B1)
6.
Svešvaloda (B1)
6.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Fizika I
Fizikas kab.
Fizika I
Fizikas kab.
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Trešdiena Programmēšana I
Datorikas
Programmēšana I
Datorikas
Matemātika I
2
Matemātika I
2
Bioloģija I
18.
Bioloģija I
18.
Ķīmija I
6.
Ķīmija I
6.
Ķīmija I
6.
Ķīmija I
6.
Ķīmija I
6.
Ķīmija I
6.
Ceturtdiena Literatūra I
3.
Literatūra I
3.
Svešvaloda (B1)
18.
Svešvaloda (B1)
18.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Svešvaloda I (B2)
14.
Svešvaloda I (B2)
14.
Svešvaloda (B1)
18.
Svešvaloda (B1)
18.
Ģeogrāfija I
4.
Ģeogrāfija I
4.
Piektdiena Kultūras pamati
Kultūras pamati
Svešvaloda I (B2)
6.
Svešvaloda I (B2)
6.
Matemātika I
2
Matemātika I
2
Klases stunda
Fizikas kab.

11. klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Matemātika I
2
Matemātika I
2
Latviešu valoda un literatūra I
10.
Latviešu valoda un literatūra I
10.
Fizika I
Fizikas kab.
Fizika I
Fizikas kab.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Latviešu valoda un literatūra I
10.
Latviešu valoda un literatūra I
10.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Otrdiena Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Latviešu valoda un literatūra I
10.
Latviešu valoda un literatūra I
10.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Latviešu valoda un literatūra I
10.
Latviešu valoda un literatūra I
10.
Latviešu valoda un literatūra I
10.
Latviešu valoda un literatūra I
10.
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Latviešu valoda un literatūra I
10.
Latviešu valoda un literatūra I
10.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Vēsture un sociālās zinātnes I
15.
Trešdiena Svešvaloda I (B2)
14.
Svešvaloda I (B2)
14.
Ķīmija I
6.
Ķīmija I
6.
Ķīmija I
6.
Ķīmija I
6.
Fizika I
Fizikas kab.
Fizika I
Fizikas kab.
Svešvaloda I (B2)
14.
Svešvaloda I (B2)
14.
Ķīmija I
6.
Ķīmija I
6.
Bioloģija I
18.
Bioloģija I
18.
Ceturtdiena Matemātika I
2
Matemātika I
2
Ģeogrāfija I
4.
Ģeogrāfija I
4.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Svešvaloda (B1)
18.
Svešvaloda (B1)
18.
Svešvaloda I (B2)
14.
Svešvaloda I (B2)
14.
Svešvaloda (B1)
18.
Svešvaloda (B1)
18.
Piektdiena Programmēšana I
Datorikas
Programmēšana I
Datorikas
Svešvaloda (B1)
Fizikas kab.
Svešvaloda (B1)
Fizikas kab.
Vēsture un sociālās zinātnes I
Fizikas kab.
Vēsture un sociālās zinātnes I
Fizikas kab.
Klases stunda
10.
Svešvaloda (B1)
Fizikas kab.
Svešvaloda (B1)
Fizikas kab.
Kultūras pamati
Fizikas kab.
Kultūras pamati
Fizikas kab.

12. klase

Diena 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pirmdiena Bioloģija II
18.
Bioloģija II
18.
Bioloģija II
18.
Sociālās zinātnes II
15.
Sociālās zinātnes II
15.
Sociālās zinātnes II
15.
Fizika II
Fizikas kab.
Fizika II
Fizikas kab.
Fizika II
Fizikas kab.
Otrdiena Projekta darbs
2
Projekta darbs
2
Projekta darbs
2
Projekta darbs
2
Latviešu valoda un literatūra I
3.
Latviešu valoda un literatūra I
3.
Matemātika I
2
Matemātika I
2
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
VAM
DT
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Uzņēmējdarbības pamati
Matemātika I
2
Matemātika I
2
Matemātika I
2
Matemātika I
2
Projekta darbs
2
Projekta darbs
2
Latviešu valoda un literatūra I
3.
Latviešu valoda un literatūra I
3.
Latviešu valoda un literatūra I
3.
Latviešu valoda un literatūra I
3.
Latviešu valoda un literatūra I
3.
Latviešu valoda un literatūra I
3.
Projekta darbs
2
Projekta darbs
2
Matemātika I
2
Matemātika I
2
Trešdiena Sociālās zinātnes II
Bioloģijas lab.
Sociālās zinātnes II
Bioloģijas lab.
Sociālās zinātnes II
Bioloģijas lab.
Fizika II
Fizikas kab.
Fizika II
Fizikas kab.
Fizika II
Fizikas kab.
Bioloģija II
18.
Bioloģija II
18.
Bioloģija II
18.
Ceturtdiena Svešvaloda II (C1)
14.
Svešvaloda II (C1)
14.
Svešvaloda II (C1)
14.
Svešvaloda II (C1)
14.
Matemātika I
2
Matemātika I
2
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Matemātika I
2
Matemātika I
2
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Piektdiena Programmēšana I
Datorikas
Programmēšana I
Datorikas
Kultūras pamati
5.
Kultūras pamati
5.
Svešvaloda II (C1)
6.
Svešvaloda II (C1)
6.
Psiholoģijas pamati
6.
Psiholoģijas pamati
6.
Klases stunda
18.
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Tehniskā grafika
25.
Tehniskā grafika
25.