Mācību priekšmetu stundu saraksts

2023./2024. mācību gads

1.a klase

Diena 0 1 2 3 4 5
Pirmdiena Matemātika
1.A
Latviešu valoda
1.A
Latviešu valoda
1.A
Sports un veselība
Mazā sporta zāle
Angļu valoda
Angļu valodas
Otrdiena Matemātika
1.A
Latviešu valoda
1.A
Latviešu valoda
1.A
Dizains un tehnoloģijas
1.A
Dizains un tehnoloģijas
1.A
Sociālās zinības
1.A
Sociālās zinības
1.A
Trešdiena Matemātika
1.A
Latviešu valoda
1.A
Mūzika
Mūzikas kabinets
Dabaszinības
1.A
Ceturtdiena Matemātika
1.A
Latviešu valoda
1.A
Dabaszinības
1.A
Mūzika
Mūzikas kabinets
Sports un veselība
Mazā sporta zāle
Piektdiena Latviešu valoda
1.A
Vizuālā māksla
1.A
Vizuālā māksla
1.A
Klases stunda
1.A

1.b klase

Diena 0 1 2 3 4 5
Pirmdiena Matemātika
1.B
Latviešu valoda
1.B
Latviešu valoda
1.B
Dabaszinības
1.B
Sports un veselība
Mazā sporta zāle
Otrdiena Matemātika
1.B
Latviešu valoda
1.B
Latviešu valoda
1.B
Dizains un tehnoloģijas
1.B
Dizains un tehnoloģijas
1.B
Sociālās zinības
1.B
Sociālās zinības
1.B
Trešdiena Latviešu valoda
1.B
Mūzika
Mūzikas kabinets
Latviešu valoda
1.B
Matemātika
1.B
Dabaszinības
1.B
Ceturtdiena Matemātika
1.B
Mūzika
Mūzikas kabinets
Latviešu valoda
1.B
Sports un veselība
Mazā sporta zāle
Piektdiena Angļu valoda
Angļu valodas
Vizuālā māksla
1.B
Vizuālā māksla
1.B
Klases stunda
1.B

2.a klase

Diena 0 1 2 3 4 5
Pirmdiena Matemātika
2.A
Mūzika
Mūzikas kabinets
Latviešu valoda
2.A
Dabaszinības
2.A
Dabaszinības
2.A
Otrdiena Matemātika
2.A
Sociālās zinības
2.A
Sociālās zinības
2.A
Dizains un tehnoloģijas
2.A
Dizains un tehnoloģijas
2.A
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Trešdiena Matemātika
2.A
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Angļu valoda
Angļu valodas
Latviešu valoda
2.A
Ceturtdiena Matemātika
2.A
Latviešu valoda
2.A
Angļu valoda
Angļu valodas
Vizuālā māksla
2.A
Vizuālā māksla
2.A
Piektdiena Latviešu valoda
2.A
Mūzika
Mūzikas kabinets
Latviešu valoda
2.A
Klases stunda
2.A

2.b klase

Diena 0 1 2 3 4 5
Pirmdiena Matemātika
2.B
Latviešu valoda
2.B
Angļu valoda
Angļu valodas
Latviešu valoda
2.B
Angļu valoda
Angļu valodas
Otrdiena Matemātika
2.B
Sociālās zinības
2.B
Sociālās zinības
2.B
Dizains un tehnoloģijas
2.B
Dizains un tehnoloģijas
2.B
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Trešdiena Matemātika
2.B
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Mūzika
Mūzikas kabinets
Latviešu valoda
2.B
Ceturtdiena Latviešu valoda
2.B
Mūzika
Mūzikas kabinets
Dabaszinības
2.B
Dabaszinības
2.B
Angļu valoda
Angļu valodas
Angļu valoda
Angļu valodas
Piektdiena Matemātika
2.B
Latviešu valoda
2.B
Vizuālā māksla
2.B
Vizuālā māksla
2.B
Klases stunda
2.B

3.a klase

Diena 0 1 2 3 4 5
Pirmdiena Angļu valoda
Angļu valodas
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Matemātika
3.A
Latviešu valoda
3.A
Otrdiena Angļu valoda
Angļu valodas
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Latviešu valoda
3.A
Latviešu valoda
3.A
Sociālās zinības
3.A
Sociālās zinības
3.A
Vizuālā māksla
3.A
Vizuālā māksla
3.A
Trešdiena Mūzika
Mūzikas kabinets
Matemātika
3.A
Latviešu valoda
3.A
Dabaszinības
3.A
Dabaszinības
3.A
Ceturtdiena Latviešu valoda
3.A
Matemātika
3.A
Mūzika
Mūzikas kabinets
Dizains un tehnoloģijas
3.A
Dizains un tehnoloģijas
3.A
Piektdiena Matemātika
3.A
Angļu valoda
Angļu valodas
Latviešu valoda
3.A
Latviešu valoda
3.A
Klases stunda
3.A

3.b klase

Diena 0 1 2 3 4 5
Pirmdiena Matemātika
3.B
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Latviešu valoda
3.B
Latviešu valoda
3.B
Otrdiena Latviešu valoda
3.B
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Angļu valoda
Angļu valodas
Dabaszinības
3.B
Sociālās zinības
3.B
Sociālās zinības
3.B
Trešdiena Mūzika
Mūzikas kabinets
Matemātika
3.B
Angļu valoda
Angļu valodas
Dabaszinības
3.B
Latviešu valoda
3.B
Ceturtdiena Latviešu valoda
3.B
Angļu valoda
Angļu valodas
Matemātika
3.B
Vizuālā māksla
3.B
Mūzika
Mūzikas kabinets
Piektdiena Latviešu valoda
3.B
Matemātika
3.B
Dizains un tehnoloģijas
3.B
Dizains un tehnoloģijas
3.B
Klases stunda
3.B

4.a klase

Diena 0 1 2 3 4 5
Pirmdiena Matemātika
4.A
Angļu valoda
Angļu valodas
Mūzika
Mūzikas kabinets
Datorika
Datorikas kabinets
Datorika 2.gr.
Datorikas kabinets
Otrdiena Matemātika
4.A
Latviešu valoda
4.A
Angļu valoda
Angļu valodas
Dabaszinības
4.A
Sociālās zinības un vēsture
4.A
Sociālās zinības un vēsture
4.A
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Trešdiena Latviešu valoda
4.A
Matemātika
4.A
Teātra māksla
Zāle
Teātra māksla
Zāle
Krievu valoda
4.A
Angļu valoda(Fakultatīvs)
Angļu valodas
Sociālās zinības un vēsture
4.A
Sociālās zinības un vēsture
4.A
Ceturtdiena Matemātika
4.A
Latviešu valoda
4.A
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Latviešu valoda
4.A
Dabaszinības
4.A
Piektdiena Latviešu valoda
4.A
Matemātika
4.A
Dizains un tehnoloģijas
4.A
Dizains un tehnoloģijas
4.A
Mūzika
Mūzikas kabinets
Klases stunda
4.A
Vizuālā māksla
4.A
Vizuālā māksla
4.A

4.b klase

Diena 0 1 2 3 4 5
Pirmdiena Mūzika
Mūzikas kabinets
Datorika
Datorikas kabinets
Datorika 2.gr.
Datorikas kabinets
Sociālās zinības un vēsture
4.B
Sociālās zinības un vēsture
4.B
Otrdiena Angļu valoda (Fakultatīvs)
Angļu valodas
Matemātika
4.B
Matemātika
4.B
Latviešu valoda
4.B
Latviešu valoda
4.B
Latviešu valoda
4.B
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Trešdiena Matemātika
4.B
Angļu valoda
Angļu valodas
Latviešu valoda
4.B
Latviešu valoda
4.B
Latviešu valoda
4.B
Krievu valoda
4.B
Teātra māksla
Zāle
Teātra māksla
Zāle
Ceturtdiena Matemātika
4.B
Angļu valoda
Angļu valodas
Sports un veselība
Sporta zāle
Sports un veselība
Sporta zāle
Dabaszinības
4.B
Dabaszinības
4.B
Piektdiena Matemātika
4.B
Mūzika
Mūzikas kabinets
Vizuālā māksla
4.B
Vizuālā māksla
4.B
Latviešu valoda
4.B
Klases stunda
4.B
Dizains un tehnoloģijas
4.B
Dizains un tehnoloģijas
4.B