x
Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai. Uzzināt vairāk. Piekrītu

Apsveicam!

 

 

bildeComenius projekts JOIN US

Starptautiskais skolu projekts ar nosaukumu “Join Us!” jeb “Pievienojies mums!” notiek starp 5 projekta dalībvalstīm no 2010.gada 1.septembra līdz 2012.gada 31.maijam. Projektā iesaistītās valstis pārstāv skolas no Latvijas, Polijas, Itālijas, Lielbritānijas un Spānijas.

Projekta galvenais mērķis ir iesaistīt šo valstu skolēnus un skolotājus nolūkā kopīgi iepazīt vienam otru, izzināt un salīdzināt valstu tradīcijas, kultūru, vidi, valodas. Projekta mērķis ir veidot skolēnu plašāku izpratni par vienotu Eiropu, apzinoties sevi kā Eiropas pilsoni. Projektā ir svarīgi pētīt, kā vēsture, kultūras mantojums un ģeogrāfiskais izvietojums ietekmē katras valsts dzīvi un tradīcijas. Plaša informācija par projekta aktivitātēm pieejama projekta mājas lapā: https://sites.google.com/site/joinuscomenius/

Projekta uzdevums ir mācīties un dalīties pieredzē, kā pieņemt citam citu, mēģinot pārvarēt problēmas, kas pastāv starp dažādām valodām un dažādām kultūrām.

Otrkārt, tā ir iespēja plašāk apskatīt skolēnu mācību programmas un, piemēram, salīdzināt savu mācīšanas stilu, dzīvesveidu, vēsturi un kultūras mantojumu ar citām kultūrām, dzīvesveidu un mācīšanas stiliem.

Projekta mērķis ir atrast visu iespējami vienojošo starp dažādām kultūrām. Šis pētījums ietver dažādas jomas, atklājot valstu vēsturisko un kultūras mantojumu: literatūra, māksla, zinātne un tehnoloģiju attīstība, svešvalodas (tajā skaitā arī tās, kuras atzītas par mazākumtautību valodām) ēdienu gatavošana, tradīcijas un svētki. Šīs tēmas ir iespējams pilnībā integrēt mācību programmā.

Piedaloties Eiropas sadarbības aktivitātēs, mūsu mērķis ir palielināt izpratni un zināšanas par citām kultūrām un valodām mūsu skolēnu, skolotāju un novada ietvaros. Skolēnu un skolotāju darbā tiek iesaistītas informācijas komunikāciju tehnoloģijas (datori, video, internets, elektroniskais pasts u.c.)

Projekts paredz skolēnu iesaistīšanu, ņemot vērā skolēnu prasmes un noteikto vecumposmu, ieskaitot skolēnus ar īpašām vajadzībām. Šo divu gadu laikā ir plānotas mobilitātes vizītes, lai gūtu izpratni par atšķirīgajām pasaulēm un lai kopīgi sadarbotos un papildinātu savas zināšanas.

 

Projekta galvenie darbības virzieni:

 • Attīstīt skolu sadarbību un līdzdalību.
 • Veicināt toleranci pret dažādām kultūrām.
 • Veicināt izpratni par starpkultūru izglītības jautājumiem.
 • Attīstīt un stiprināt Eiropas dimensiju.
 • Veicināt inovatīvu ideju, materiālu un pieredzes apmaiņu starp skolām ar dažādām izglītības sistēmām.

Konkrētie mērķi:

 • Sadarboties skolotājiem un skolēniem, lai aktualizētu universālas vērtības: miers, solidaritāte, vienlīdzība, dialogs, draudzība, brīvība...
 • Iepazīties ar citām valstīm un kultūrām caur to tradīcijām, vēsturi, mākslu, mūziku un ģeogrāfiju.
 • Veicināt radošumu skolā.
 • Stiprināt Eiropas dimensiju, salīdzinot izglītības sistēmas  un gūstot izpratni par citu valstu kultūras un sociālajām situācijām.
 • Motivēt skolēnus svešvalodu apguvei.
 • Veicināt (paplašināt) skolēnu un skolotāju informācijas komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas prasmes.
 • Apgūt toleranci pret citām kultūrām.
 • Dalīties ar savām izglītības, pedagoģiskajām un dažādām mācību stratēģijām un pieejām skolas darba organizācijā.
 • Sagatavot un dalīties ar didaktiskajiem materiāliem un pieredzi.
 • Palīdzēt mūsu skolēniem apgūt pamata prasmes un iemaņas, lai kļūtu par Eiropas pilsoņiem.
 • Palīdzēt skolēniem kļūt brīviem no aizspriedumiem un elastīgiem, uz sadarbību vērstiem.
 • Veicināt katra skolēna individuālo attīstību.
 • Iedrošināt skolēnus un skolas personālu iepazīt cilvēkus no citām valstīm, apmainīties ar idejām un pieredzi, kā arī kļūt iecietīgiem.

Apskatāmo problēmu loks:

 • Apzināšanās, ka pastāv universālas vērtības, jēdzieni un idejas, salīdzinot dažādas tradīcijas un kultūras, ņemot vērā katras konkrētās dalībvalsts vēsturisko un ģeogrāfisko fonu.
 • Kultūras mantojums, vēsture un to loma vērtību aktualizēšanā.
 • Mākslas darbi, kas atklāj idejas, priekšstatus un universālas vērtības.
 • Vēstures un kultūras mantojuma ietekme uz Eiropas vienotības ideju.
 • Projektā iesaistīto nāciju devums universālo vērtību tālākizplatīšanā, izmantojot dažādus mācību priekšmetus.
 • Tolerance un cieņa pret citiem.
 • Loma vispārējo vērtību iekļaušanā  un Eiropas veidošanā.
 • Ideja par Eiropu kā vienotu veselumu.

Pieeja mērķu sasniegšanai:

 • Kooperatīvā mācīšanās.
 • Informācijas komunikāciju tehnoloģijas, lai sazinātos, pildītu uzdevumus, salīdzinātu un apmainītos ar projekta informāciju divu gadu garumā, t.i.: e-pasts, video, DVD, Skype, PowerPoint, Publisher, Word u.c.
 • Iepazīt dažus vispārējos projektā iesaistīto valodu aspektus, lai gūtu skaidrāku priekšstatu par dažādām kultūrām un katras dalībvalsts vēsturisko un sociālo attīstību, t.i., salīdzinot alfabētu, runas valodas skaņas, grafiskos simbolus, mācoties dažus īsus dzejoļus vai tautas dziesmas utt.
 • Mūzika un māksla kā kopējas valodas.

Projekta rezultāti:

 • Kopīgas mājaslapas izveide ar aktuālākās informācijas apmaiņu, studentu vēstulēm un prezentācijām  (Latvija);
 • Vizuālās mākslas darbi, tradicionālo recepšu grāmata un kopīgā Comenius Ziemassvētku kalendāra izveide (Polija);
 • Projekta mūzikas izlases izveide (Itālija);
 • Divu virtuālo ceļojumu radīšana (Spānija);
 • Anketu sagatavošana par Comenius aktivitātēm un novērtējums; idejas un atbalsts Ziemassvētku bukleta realizēšanā (Lielbritānija).