Par mācību procesa organizāciju no 05.05.2021.

No 2021. gada 5. maija līdz turpmākiem rīkojumiem mācību process Vecumnieku vidusskolā 1. – 11. klasei tiek organizēts attālināti, atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām.