Piekļūstamības paziņojums

Vecumnieku vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – http://www.vvsk.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Vecumnieku vidusskolas tīmekļvietne atseviškās pozīcijās daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 06.09.2023. Izvērtēšanu veica Bauskas novada pašvaldības, Informāciju un tehnoloģiju nodaļas datortīklu un datorsistēmu administrators Lauris Dātavs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvertesanas-protokols_vvsk.pdf

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā:  vecumnieki.vidusskola@bauskasnovads.lv

Zvaniet: 63960595

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Sūdzību iesniegšana

vecumnieki.vidusskola@bauskasnovads.lv

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 06.09.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja skolas direktors Aivars Ķiņķevskis