Vecākiem

Informācija par taloniem un pārtikas pakām Vecumnieku vidusskolā!

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 28.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/420 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 18, 22. §) un ievērojot to, ka Vecumnieku vidusskolā bērni no 1.klases līdz 6.klasei mācās attālināti, izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji tiek aicināti izņemt pārtikas pakas un pārtikas talonus, sekojošā kārtībā:

  1. Tie vecāki vai likumiskie pārstāvji, kuri iesniegumus iesnieguši līdz 23.11.2020. un kuriem bērni mācās no 1.klases līdz 6.klasei un kuriem pienākas gan pārtikas pakas, gan pārtikas taloni, sākot no 26.11.2020. no pl.10.00-15.00, varēs saņemt Vecumnieku vidusskolas ēdnīcā.
  2. Tie vecāki vai likumiskie pārstāvji, kuri iesniegumus iesnieguši līdz 23.11.2020. un kuriem bērni mācās no 5.klases līdz 6.klasei pārtikas talonus varēs saņemt, sākot no 25.11.2020. Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā darba laika ietvaros.

Sīkāka informācija: 20219567 (I.Jankeviča)

 
 

Atbalsts vecākiem bērnu karjeras izvēlē (Resursi, kas sniedz atbalstu vecākiem kā labāk izprast mūsdienu pasaules izaicinājumus karjeras izvēlē un palīdzēt savam bērnam.)