Jaunais Skolas padomes sastāvs sāk savu darbu šajā mācību gadā.

Jau viens mācību gada mēnesis veiksmīgi pagājis, mācoties visai Vecumnieku vidusskolai klātienē, pēc jaunās izstrādātās bloku sistēmas. Tiek ņemti vērā visi ieteiktie ierobežojumi, lai maksimāli samazinātu kontaktu starp audzēkņiem un pedagogiem, tādējādi samazinot visa veida vīrusu izplatību. Mums priekšā ir astoņi izaicinājuma pilni mācību mēneši, ņemot vērā zināmo un nezināmo par vīrusu Covid-19. Vecumnieku vidusskolas vadība un pedagogi ir gatavi strādāt gan klātienē, gan attālināti. Gataviem jābūt arī mums – vecākiem.

Paldies visiem vecākiem, kuriem bija iespēja piedalīties šī gada pirmajā Skolas padomes sanāksmē.  Sanāksme noritēja raiti: tika ievēlēta un apstiprināta jaunā Skolas padome, veiktas jaunas izmaiņas Skolas padomes reglamentā,  tika pārrunāti bloku sistēmas plusi un mīnusi no audzēkņu un pedagogu pieredzes, kā arī pārrunāti vecāku interesējošie jautājumi.

Skolas padomē esmu jau vairākus gadus, redzu, ka daudzas lietas mainās uz labo pusi – iekārtoti jauni mācību kabineti,  aprīkots datorikas kabinets un vēl jauni kabineti ir tikuši pie interaktīvām tāfelēm, bet pats galvenais – mācību process virzās straujiem soļiem uz priekšu neatpaliekot no Latvijas vadošajām skolām (inovācijas mācību procesā, aktivitāte dažādos projektos Latvijas un Eiropas mērogā gan pedagogiem, gan audzēkņiem, mācību sasniegumi (eksāmenu rezultāti) iepriekšējā mācību gadā ir augstāki kā vidēji valstī, skolotāji ir gatavi jaunajam mācību saturam). Protams, ir lietas, kuras gaida savu risinājumu (mācību telpu trūkums, garderobes telpas ietilpības jautājums, mazās skolas bērnu laukumiņu labiekārtošana, jautājumi, kas prasa lielus finansiālus ieguldījumus).

Skolas padomes sanāksmes ir atvērtas jebkuram vecākam. Esam aktīvi, dalāmies ar savu pieredzi, uzdodam jautājumus un rodam kopīgi risinājumus.

Skolas padomes priekšsēdētāja Lāsma Lungeviča