“Rīcības dienas” 6.b klasē

6.b klases skolēni kampaņā ‘’Rīcības dienas’’ pētīja, cik daudzveidīgas ir putnu sugas Latvijā. Tika izveidoti plakāti, izmantojot otrreiz vecos sienas kalendārus un kartonu no tukšo zīmēšanas albumu vākiem. Tā kā tuvojas ziema un daudzi cilvēki labprāt baro putnus aukstajā gadalaikā, skolēni noskaidroja, kā to darīt pareizi. No tukšām plastmasas pudelēm izgatavoja paši savas putnu barotavas. Iepazinās ar Latvijas ornitoloģijas biedrības aktivitātēm un akciju “Putni manā barotavā”. Par putnu sugu daudzveidību Latvijā, barotavu izgatavošanu, putnu vērošanu un barošanu ziemā stāstīja ne tikai saviem skolas biedriem, bet arī ciema bibliotēkā un tūrisma informācijas punktā, aicinot apmeklētājus iepazīt daudzveidīgo putnu pasauli katram savā barotavā. Paldies Vecumnieku ciema bibliotekārēm Mārītei un Baibai un Tūrisma informācijas punkta vadītājai Elīnai par laipno uzņemšanu un uzmanīgo klausīšanos mūsu prezentācijās!

Audzinātāja Ingrīda Tamane

Skolotāji gatavojas izmaiņām vērtēšanā

Vecumnieku vidusskolas  norit aktīva gatavošanās  jaunajām pārmaiņām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, kas stāsies spēkā no 01.09.2024.   Lai skolotāji izprastu izmaiņas un apgūtu jauno summatīvo pārbaudes darbu veidošanu, Vecumnieku vidusskolas vadības komanda izveidoja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Summatīvo pārbaudes darbu izveide”  programmu 18 stundu apjomā, saskaņoja ar Bauskas novada pašvaldību un piedāvāja skolotājiem mācīties kopā.  Trīs nodarbībās kursu vadītāja, Latvijas |Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošā pētniece, matemātikas doktore Ilze France  un 37 Vecumnieku vidusskolas skolotāji sarunājās un diskutēja par vērtēšanas mērķiem,  principiem, atšķirībām dažādu sasniedzamo rezultātu vērtēšanā, pārbaudes darba uzbūvi un sasniedzamā rezultāta( indikatora) jēgu  un vērtēšanas kritēriju izveidi.   Katrs skolotājs izveidoja summatīvo noslēguma pārbaudes darbu savā priekšmetā, skolēni to izpildīja un noslēguma nodarbībā  tas bija materiāls  pārbaudes darba rezultātu izvērtēšanai un sarunai par vērtēšanas.  

Kā vislielāko kursu ieguvumu pedagogi novērtēja vadītājas sniegto atgriezenisko saiti par izveidotajiem darbiem,  atbildes  uz jautājumiem un dažādu situāciju skaidrojumu.

4. klases izmanto projekta “Latvija skolas soma” ekskursiju piedāvājumu.

Mūsu skolas 3.klases skolēni priecājās par savu ekskursiju uz Garkalnes novada Namdara darbnīcu, tādēļ centāmies par to uzzināt vairāk. Noskaidrojām, ka šī ekskursija arī ceturtajām klasēm būtu ļoti noderīga, jo šajā mācību gadā dizaina un tehnoloģiju stundās viena no tēmām būs kokapstrāde – “Kā zāģē, slīpē un urbj apaļkoka lietas no masīvā kokmateriāla?”, kurā tēmas mērķis būs iepazīt kokapstrādes darbnīcas iekārtojumu un drošības noteikumus tajā. Apgūt pamatprasmes kokapstrādē. Mācīties lietot kokapstrādes instrumentus atbilstoši to pielietojumam. Iepriekš klases stundā bijām sprieduši par karjeras izglītību, kurā konstatējām, ka daži skolēni nākotnē vēlas savu profesiju izvēlēties mežsaimniecības vai kokapstrādes jomā.

Mūsu ekskursija notika 26.septembrī. Interaktīvajā nodarbībā skolēni uzzināja, cik atšķirīgi izskatās, skan, smaržo un kalpo dažādu sugu koki. Lielu sajūsmu radīja kokapstrādes instrumentu izmēģināšana. Katrs pamēģināja, kā zāģēt ar divroci- zāģi, mācījās apstrādāt baļķi ar instrumentu – slīmestu,  ēvelēt ar rokas ēveli un izgrebt koka bluķim viduci, izgatavojot puķu kasti.

Amatnieku darbu veikšanu papildināja aktīvā atpūta, izmantojot dažādus no koka izgatavotus spēļu elementus. Katrs varēja sev atrast interesantāko nodarbi vai izmēģināt visas. Daži pārliecinājās, ka staigāt ar “ķekatām” var ātri iemācīties un pa četriem komandā ar vienām slēpēm pārvietoties ir grūti, bet jautri. Lai nomakšķerētu koka zivtiņas, vajag lielu pacietību un uzmanību, bet, lai ar koka āmuru sistu pa tapām, vajag veiklību.

Prieku sagādāja 20 sastāvdaļu tējas dzeršana Ugunskura namā un līdzpaņemto desiņu cepšana piknika vietā.

Īpašu sajūsmu sagādāja EKO rotaļu laukums ar dažādām aktivitātēm, darbināmu plostu braucienam pār dīķi un 85 metru nobrauciens pa trosi. Ļoti daudzi pārvarēja savas bailes un pēc pirmā izmēģinājuma brauciena ar sajūsmu braucienu atkārtoja.

Sajūsmināti, ar iegādātām pārsteiguma dāvaniņām saviem mīļajiem, skolēni atgriezās mājās.

4. klašu audzinātājas Aija Staškeviča un Vera Strogonova.

3. klases skolēni piedzīvo kultūras notikumus ar programmas Latvijas skolas atbalstu. Dodamies uz teātri.

Lai sagatavotos kultūras notikumam, skolēni Latviešu valodā apguva tēmu “Fantāzijas pasaule”. Caur to lasīja pasakas, paši mācījās tās sacerēt un izteikt savu viedokli un vērtējumu par tēlu rīcību. Tēmas ietvaros apguva aktiermākslas meistarību, mācījās piemērot intonatīvu lasījumu atbilstoši tēlam, veidojot dialogu.

Skolēni sociālo zinību stundās iepazina Latvijas Nacionālo teātri – mūsu valsts dibināšanas vietu 1918.gadā. Tēmā “Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās, un kāpēc tie jāievēro?” apguva prasmi izvēlēties noteikumiem ( tai skaitā etiķetei) atbilstīgu uzvedību un attīstīt to kā ieradumu.

Un tad jau lielais brauciens bija klāt, varēja doties ceļā.

Skolēni klātienē iepazina vēsturisko Latvijas Nacionālā teātra ēku. Izjuta piederību sabiedriskai vietai, ievērojot uzvedības normas, un iesaisti sabiedriskajā dzīvē.

Tika iepazīts literārā darba “Pinokio” saturs, salīdzināts ar izrādē atainoto sižetu. Skolēni vēroja un analizēja aktieru sniegumu un izteica savu vērtējumu par redzēto. Gūto pieredzi runas mākslā izmantoja veidojot dialogu. Šīs prasmes tika vērtētas atbilstoši programmai pēc snieguma līmeņa apraksta.

Sagatavoja:  I. Sirmoviča un D. Stavro        

Pirmo klašu Latvijas skolas somas ekskursija Tērvetes dabas parkā.

Dabaszinību stundās mācījāmies par dzīvo dabu – pētījām kokus skolas apkārtnē, iepazinām Latvijā izplatītākos augus un dzīvniekus. Dizaina un tehnoloģiju stundās veidojām  darbus no koku lapām. To  visu paveicot, bijām gana gudri, lai 18.oktobrī dotos Skolas somas ekskursijā uz Tērvetes dabas parku.

Tur  mūs visus sagaidīja gide Ieva.  Ar lielu prieku sēdāmies Pasaku bānītī, kas  mūs aizvizināja uz Zaļo klasi. Kā jau klasē ienākot, vispirms bija jāsasveicinās, šoreiz ar mežu, ar meža Zaļo klasi. Ieva mūs iemācīja to izdarīt–vispirms nepieciešams saberzēt plaukstas, pielikt tās pie vaigiem, lai sajustu, ka plaukstas siltas, tad pielikt vienu plaukstu pie zemes un turēt tik ilgi līdz siltums no plaukstas pāriet uz zemi un sasilda gabaliņu zem plaukstas. Tas bija emocionāls brīdis un  mums visiem ļoti patika.

Apskatījām meža trīs stāvus.

Lepojamies ar to , ka daudz ko jau zinājām. Pratām atpazīt kokus, to lapas, augļus un gandrīz visas sēklas. Brīnījāmies par bērza sīksīkajām sēkliņām un vienīgā lapu koka- alkšņa  mazajiem čiekuriņiem. Atpazinām dzīvniekus. Ieraudzījām cik milzīgs var izaugt ozols, kā skaitīt koka nodzīvotos gadus, cik maza ir zebiekste un bebru bērniņš, cik liels zaķis. Gidi  pārsteidza mūsu Māras piedāvātais – bebrs ar savu asti pliķē pa ūdeni, lai brīdinātu citus bebrus par briesmām. Gide teica, ka vienmēr domājusi kā nosaukt šo bebra astes sišanu pa ūdeni.  Tagad zinās – pliķē pa ūdeni. Aplūkojām dzeņa kalumus kokā un  atlietas dzīvnieku pēdas. Uzzinājām kā sauc aļņu, stirnu un mežacūku tēti, mammu, bērnus.

Pabeiguši nodarbību Zaļajā klasē un pateikuši paldies gidei Ievai, devāmies uz rūķu pilsētu  “Čiekure”. Pilsētiņa  mūs visus pārsteidza ar saviem košajiem namiņiem, bruģētajiem celiņiem un  krāšņajiem  ziedu stādījumiem. Izstaigājām atvērtos namiņus, papusdienojām un steidzāmies uz Rūķīšu mežu. Aplūkojām mazos koka namiņus un priecājāmies par to, ka lielā vētra nav tos izpostījusi…… un devāmies uz mājām.

Pirms skolēnu brīvdienām pārrunājām un apkopojām Tērvetē  piedzīvoto. Secinājām, ka lielākā daļa  no mūsu prognozētajiem darbiem Zaļajā klasē piepildījās.  No skolēnu  rakstu darbiem sapratām , ka visiem patika braukt ar Pasaku bānīti, sasveicināties ar Zaļo klasi, ieraudzīt dzīvniekus, izpriecāties Rūķu pilsētiņā un Rūķu mežā.

No skolēnu darbiem.

Es ieraudzīju, cik maza ir zebiekste. Varēju salīdzināt brieža un stirnas ragus. Arta

Man patika no koka izgatavotās dzīvnieku un rūķīšu figūras. Mani pārsteidza seska un āpša izskats. Marta M.

Mani pārsteidza mežacūkas kažoks, bebra zobi. Kristiāns

Mani pārsteidza dzīvnieku izbāzeņi. Tie bija kā īsti. Nedomāju, ka zaķis var būt tik liels. Marta D.

Uzzināju, ka ir gan lieli, gan mazi plēsēji. Jānis

Jocīgi, ka dzenis un sīlis slēpj barību un ne vienmēr to atrod. Stefānija.

Interesanti bija salīdzināt dzīvnieku ķepu garumus. Māra

Pēc brīvdienām pārrunāsim to, ko izlasījām Rūķu lūgšanā.

                                          RŪĶU LŪGŠANA

Meža māt, dāvā Cilvēkam spēju paraudzīties uz pasauli mūsu acīm. Tad viņš sapratīs, ka puķu smaržu var ieelpot ziedus nenoplūcot, ka putnu dziesmas ausij tīkamākas nekā skaļi trokšņi, ka ikvienam sāp, ja tam dara pāri.

Meža māt, dāvā Cilvēka garam saplaukušu  asnu svaigo elpu, dvēselei- cīruļu skanīgo prieku, kājām – stirniņas vieglos soļus, rokām – tauriņu vieglos glāstus, sirdij- saulītes silto mīļumu.

Tad Cilvēks būs mūsu brālis un mēs viņam kļūsim redzami.

     ……Un varbūt tas piepildīsies Ziemassvētku gaidīšanas laikā …….

  1. klašu audzinātājas  A. Čerpinska, I. Ieveniece

Izglītības akcija ‘’Pasaules lielākā mācību stunda’’

UNESCO organizētās izglītības akcijas ‘’Pasaules lielākā mācību stunda’’ mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā https://www.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-macibu-stunda

Lai pievērstu uzmanību pasaules globālajiem mērķiem un izprastu, cik nozīmīga ir ikviena cilvēka, katras ģimenes un katras valsts iesaiste, ir nepieciešami dati. 6.b klases skolēni kļuva par faktu meistariem, veicot skolas vides izvērtējumu par atkritumu šķirošanas problēmām un  aptaujā ieguva datus par mūsu ģimeņu paradumiem šajā jomā. Atbildes sniedza 27 ģimenes.

Apkopojot rezultātus, secinājām, ka lielākā daļa no respondentiem cenšas samazināt radītos atkritumus. Visvairāk ģimeņu to dara, izmantojot atkārtoti iepirkumu maisiņus un piedāvājot citiem sev nevajadzīgās lietas. Vairāk par pusi respondentu ārpus mājas izmanto atkārtoti lietojamas pudeles, kā arī izvairās no vienreiz lietojamo trauku izmantošanas. Puse no aptaujātajiem mājās veido kompostu un salabo saplīsušās lietas.

Par atkritumu šķirošanu ikdienā apstiprinoši atbild lielākā daļa no aptaujas dalībniekiem, iespējams tāpēc, ka tieši viņiem ir skaidra un saprotama informācija par atkritumu šķirošanu un arī šķirošanas konteineri atrodas tuvu pie mājām. Visu veidu atkritumu šķirošanas konteineri pie mājām ir pieejami gandrīz pusei no aptaujātajiem. Dažām ģimenēm daļu no šķirotajiem atkritumiem ir jānogādā citur.

Depozīta sistēmu dzērienu iepakojuma nodošanai izmanto 92,6% no aptaujas dalībniekiem, tikai 1 to neizmanto un 1 saka, ka neregulāri. Domājams, ka šo pozitīvo darbību vides tīrības saglabāšanai ietekmē par dzēriena iepakojumu samaksātās naudas atgūšana.

Skolēni salīdzināja savā aptaujā iegūtos datus ar datiem, ko publicējis SKDS pēc Latvijas iedzīvotāju aptaujas (https://www.delfi.lv/54915812/dzivo-zalak/55150488/aptauja-rekordliels-iedzivotaju-skaits-atzist-ka-ikdiena-skiro-atkritumus) un veidoja plakātus ar aicinājumu pievērst uzmanību vienam vai otram atbildīga patēriņa ieradumam ģimenē! Iepazināmies arī ar mākslīgā intelekta piedāvātajam iespējām zīmējumu radīšanā. Kurš no plakātiem Tevi uzrunā, lai domātu par resursu atbildīgu patēriņu, vides saudzēšanu un tīrību?

6.b klases audzinātāja Ingrīda Tamane

Bērniem drošas pārvietošanās dienu 6. klasēs

Autotransporta direkcija visā Latvijā 19. oktobrī pirmo reizi aicināja atzīmēt Bērniem drošas pārvietošanās dienu. 6.klases skolnieces Odrija, Rūta un Grieta prezentācijā saviem klases biedriem atgādināja ceļu satiksmes drošības noteikumus, vēršot uzmanību, cik bīstamas ir spēles, video vai pašportreti ceļa brauktuves tuvumā! Meitenes bija sagatavojušas arī testa jautājumus un pārbaudīja skolēnu zināšanas šajā jomā! Pēc rezultātu izvērtēšanas un noderīgu padomu par drošību uz ceļa, pie dzelzceļa un sabiedriskajā transportā saņemšanas skolēni zīmēja ilustrācijas Bērniem drošas pārvietošanās dienas kampaņai!

6. klašu mācību piedzīvojums programmā ‘’Latvijas skolas soma’’  Rīgas Motormuzejā

Gatavojoties mācību pasākumam, 6. klašu skolēni klases stundā pārrunāja, kas ir kultūrvēsturiskais mantojums, atsaucot atmiņā iepriekš sociālajās zinībās un vēsturē apgūto par vēstures liecībām, kā tās palīdz izprast cilvēku ikdienas dzīvi un rīcību pagātnē. Atcerējāmies, kas ir muzejs un kādas ir tā funkcijas, kuros muzejos esam bijuši, ko redzējuši un mācījušies.

Daļai 6.a klases skolēnu ir interese par mototehniku. Zēni remontē un arī brauc ar padomju laikā rūpnīcā “Sarkanā Zvaigzne” ražotajiem, no vectēviem mantotajiem mopēdiem, tāpēc viņi izvēlējās Motormuzejā darboties nodarbībā “Latvijas auto, moto un velo būve”.

Tā kā 6.b klasei bija ieplānota tehniski radošā nodarbība par enerģijas ražošanu, tad svarīgi bija atcerēties arī pagājušajā gadā dabaszinību stundās apgūto par elektroenerģiju kā vienu no enerģijas veidiem, par tās iegūšanas avotiem un pārveidošanu skaņā un gaismā.

Rīgas Motormuzeja  ekspozīcija tiešām ir kā izglītojošs un interaktīvs ceļojums motoru pasaulē! Izmantojot piedāvāto aktivitāti “Ceļojums muzeja un autobūves vēsturē”, 6.b klases skolēni iepazinās ar ekspozīciju un komandās meklēja atbildes uz spēles jautājumiem un atrisināja krustvārdu mīklu. Savukārt, tehniski radošās darbnīcas teorētiskajā daļā 6.b klasei pasniedzēja Marlēna stāstīja par izcilo zinātnieku un izgudrotāju Tomasu Alvu Edisonu, viņa slavenākajiem izgudrojumiem un to, kā tie ietekmējuši pasaules industriālo attīstību, sākot no gaismas iedegšanas ik mājā visā pasaulē līdz pat elektroautomobiļiem un to uzlādei Latvijā. Pārsteidza informācija, ko uzzinājām par pasaulslaveniem latviešu inženieriem- Augustu Krastiņu un Andri Dambi.

6.a klases skolēni nodarbībā “Auto, moto un velo būve” uzzināja dažādus interesantus, atmiņā  paliekošus faktus, piemēram, ka pirmās riepas gatavoja no īsta kaučuka, un tās bija baltā krāsā. Uzzināja to, ka aviatora briļļu dizains veidots, ietekmējoties no Ford lukturu formas un ka par auto nodaļas vadītāju rūpnīcā “Vairogs” trīsdesmitajos gados strādāja Krišjāņa Barona mazdēls Pauls Barons. Pēc tam sekoja grupu darbs: skolēniem, izmantojot Motormuzejā atrodamo informāciju, bija jāsagatavo stāstījums par kādu no rūpnīcām. Un tā tika prezentēti stāstījumi par “Ford-Vairogs” spēkratu ražošanu, RAF (Rīgas autobusu fabriku), “Sarkano Zvaigzni” (mopēdu un mazlitrāžas sacīkšu motociklu ražošanas rūpnīcu) un citām ražotnēm..

Pievienotā vērtība muzeja apmeklējumam ir tieši praktiskā darbošanās- gan moderni interaktīvie stendi ekspozīcijā, gan nodarbībā paveiktais, izveidojot pašiem savu elektrisko spuldzīti, un noskaidrojot, kā elektrību ražo citrons, gan arī sagatavojot prezentāciju par  kādu no rūpnīcām.

Skolēni veica mācību aktivitātes izvērtējumu, apkopojot uzzināto un piedzīvoto aptaujas lapās, izsakot savu viedokli par muzeja piedāvājumu un novērtējot savu un klases biedru iesaistīšanos, kā arī piedāvāja savas idejas turpmākajiem mācību braucieniem.

Mācību aktivitātes norise bija atbilstoša muzeja piedāvājumam, saistoša skolēniem, labā kvalitātē organizēta. Paldies Rīgas Motormuzeja darbinieku komandai, īpaši nodarbības vadītājai Marlēnai Ozoliņai! Iesakām arī citiem šo programmas ‘’Latvijas skolas soma’’ piedāvājumu!

Paldies dabaszinību skolotājai Ingai Zvilnai un datorikas skolotājam Renāram Sprancim par aktīvu līdzdalību un sniegto atbalstu mācību piedzīvojumā!

6. klašu audzinātājas Ingrīda Tamane un Solveiga Vītola

Vecumnieki izcīna godalgas ‘’Rudens krosā’’ stafešu komandām!

Šodien, Iecavas parkā norisinājās Bauskas novada sacensības ‘’Rudens krosā’’ stafešu komandām.

Sacensības notika vairākās vecuma grupās (A, B, C, D), piedalījās spēcīgākās skolēnu krosa stafešu komandas no Bauskas novada skolām. Katrā komandā varēja būt 3 dalībnieki, tas nozīmē, ka katra dalībnieka veiktajam etapam bija liela nozīme.

Mūsu skolēni katrā no stafetes etapiem cīnījās kā ‘’Lauvas’’ un prata izcīnīt godalgotas vietas arī lielas konkurences apstākļos:

‘’A’’ gr. (2004.-2007.g.dz.)

meitenēm (3x800m)

            – 2. vieta (9.33.46) (Rūta Gertnere, Ramona Bambāne, Zanda Zaķe);

            (kopā  5 komandas)

zēniem (3x800m)

            – 6. vieta (7.39.22) (Emīls Siljānis, Aivars Smilškalns, Krists Aukstars);

            (kopā 9 komandas)

‘’B’’ gr. (2008.-2009.g.dz.)

meitenēm (3x800m)

            – Vecumnieki 1. – 2. vieta (8.57.91) (Aleksandra Zandberga, Gundega Zaķe, Elza Zaļkalne);

            – Vecumnieki 2. – 4. vieta (9.31.53) (Ennija Kovala, Madara Liepiņa, Alise Vēvere);

            (kopā 9 komandas)

             zēniem (3x800m)

            – 5. vieta (8.01.59) (Valters Špundzāns, Pāvils Otomers, Niklāvs Neimanis);

            (kopā 13 komandas)

‘’C’’ gr. (2010. – 2011.g.dz.)

            zēniem (3x800m)

            – 1. vieta (8.03.57) (Matīss Mediņš, Leo Ozoliņš, Miķelis Melgailis);

            (kopā 11 komandas)

            meitenes (3x500m)

            – 6. vieta (6.35.00) (Evelīna Elpere, Leonora Čudare, Anete Alenčika);

            (kopā 11 komandas)

‘’D’’ gr. (2012.-2013.g.dz.)

             meitenēm (3x500m)

            – 3. vieta (6.22.60) (Amēlija Liepa, Ketija Liepa, Viktorija Fiļipova);

            (kopā 12 komandas)

            zēniem (3x500m)

            – Vecumnieki 1. – 3. vieta (6.07.30) (Kevins Glinskis, Marks Lukjaņins, Armands Ruskulis);

            – Vecumnieki 2. – 13. vieta (7.00.90) (Mārtiņš Plūme, Rūdolfs Liepiņš, Ansis Melgailis).

            (kopā 15 komandas)

            Paldies visiem skolēniem par atsaucību un vēlmi pārstāvēt Vecumnieku vidusskolas godu sacensībās, bija patīkami, ka skrējiena laikā skolēni viens otram juta līdzi un uzmundrināja ar pozitīviem saukļiem.

Paldies treneriem –Agritai Kliģei, Raivim Melgailim un Pēterim Lungevičam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā, paldies skolotājām Inai un Līgai par darbu mācību procesā.

Turpinām gatavoties nākošajām sacensībām!

Vecumniekiem lieliski rezultāti vieglatlētikā!

Piektdien, Bauskas stadionā, mūsu skolas skolēni piedalījās Bauskas novada sacensībās vieglatlētikā. Skolēni šajās sacensības spēja uzrādīt lieliskus rezultātus, katrā no disciplīnām, kopā izcīnot 29 godalgas.

‘’B’’ grupa (2008.-2009. g.dz.)

– 4x100m (meitenes) – 1.vieta (54.81) (Lauma Lungeviča, Elza Zaļkalne, Aleksandra Zandberga, Gundega Zaķe);

– Gundega Zaķe – 100m – 1. vieta (13.68);

– Elza Zaļkalne – 100m/b – 2. vieta (17.46); tāllēkšana – 2. vieta (4,44m);

– Aleksandra Zandberga – augstlēkšana – 1. vieta (1,55m);

– Lauma Lungeviča – augstlēkšana – 2. vieta (1,45m); Lodes grūšana – 3. vieta (8,97m);

– Julianna Beznosenko – šķēpa mešana – 2. vieta (34,47m); diska mešana – 2. vieta (21,66m);

– 4x100m (zēni) – 1. vieta (49.66) (Kārlis Škrjaba, Valters Špundzāns, Emīls Pūne, Maksimiliāns Sleids);

– Maksimiliāns Sleids – 100m – 1. vieta (11.88); tāllēkšana – 1.vieta (5,68m);

– Emīls Pūne – 1500m – 2.vieta (5:03,26);

– Kārlis Škrjaba – augstlēkšana – 1. vieta (1,65m); šķēpa mešana – 1.vieta (41,74m);

– Edgars Kļaviņš – šķēpa mešana – 2.vieta (38,15m); diska mešana – 2.vieta (31,31m);

– Edvarts Igaunis – diska mešana – 1.vieta (36,72m); lodes grūšana – 1.vieta (13,41m);

’A’’ grupa (2004.-2007. g.dz.)

– 4x100m (meitenes) – 3.vieta (58.73) (Kristīne Baltruma, Ramona Bambāne, Rūta Gertnere, Zanda Zaķe);

– Zanda Zaķe – 100m/b – 1.vieta (17.25); 800m – 1.vieta (2:30,96);

– Ramona Bambāne – 800m – 3.vieta (3:26,32);

– 4x100m (zēni) – 3.vieta (50.08) (Roberts Skuja, Aivars Smilškalns, Rolandas Skirmantas, Krists Aukstars);

– Aivars Smilškalns – 110m/b – 2.vieta (16.65); augstlēkšana – 1.vieta (1,80m);

– Krists Aukstars – 400m – 2.vieta (1:00,08); šķēpa mešana – 3.vieta (39,68m);

– Pēteris Apfelbergs – tāllēkšana – 2.vieta (5,47m).

Apsveicam skolēnus ar lieliskajiem rezultātiem sacensībās, paldies skolotājai Līgai, treneriem Raivim Melgailim un Pēterim Lungevičam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Tiekamies nākošajās sacensībās!

Skolotājs Rinalds Zariņš

Miķeļdienas nedēļa sākumskolā.

Šogad Miķeļdienas nedēļas moto –“Lec saulīte, spīdi spoži, rotā meitu , rotā puisi!” Šie vārdi skan R. Tigula un R. Rasas Bugavičutes-Pēces dziesmā, kas skanēja XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku noslēguma koncertā “Kopā Augšup”  Spēka dziesma un spēka vārdi, ko mazie sākumskolēni pārvērta klases kopdarbā- brīnišķīgās mandalās.

Nedēļas laikā skolēni, veidojot projektu, iepazina materiālus, plānoja katrs savas mandalas maketu, tad nonāca pie kopsaucēja- lielās un skaistās mandalas gar ieejas ceļu. Noderēja arī laika plānošanas iemaņas, datorprasmes, jo skatoties idejas internetā, tika iepazīti jauni augi un to veselīgās īpašības, un, protams, galvenā- sadarbības prasme, prasme strādāt kopā, sadalīt pienākumus, izpildīt solīto.

Kopā skolēni nonāca pie secinājuma- mūsu skolas vērtība- Atbildība- var izpausties arī tik vienkāršā un tajā pašā ļoti svarīgā lietā – izdari to, ko esi apsolījis!

Lec saulīte, spīdi spoži- lai visiem kas nāk uz skolu un pirmsskolu tiek pa mazam saules stariņam no mūsu saulītēm-

 Nedēļas kulminācija –Lielais Miķeļdienas tirgus, kas šogad notika tieši Miķeļdienā- 29. septembrī skolas pagalmā, saulītei spīdot un sildot 95 tirgotājus pie 33 tirgus galdiem. Apmeklētāji- sākumskolas un pirmsskolas skolotājas, darbinieki, mazās skolas skolēni un viesi no Lielās skolas bija pārsteigti par plašo piedāvājumu! Tirgū varēja nopirkt tamborētas rotaslietas un rotaļlietas, paštaisītas grāmatzīmes, pašceptu maizīti, augļus, ogas, dažādas sulas, pīrādziņus, tortes gabaliņus un vēl un vēl visdažādākos saldos našķus!

Dzīves pieredze krājās- tirgotāji mācījās sekot piedāvājuma un pieprasījuma attiecībām un noteikt cenu, izziņot atlaides, skaitīt naudu un izdot atlikumu, pircēji rēķināja, cik un kādas preces iegādāties un sekoja atlikuma maciņā!

Nedēļa bija izdevusies – ar dažādu prasmju mācīšanu un vērtību apgūšanu!.

Paldies vecākiem par iesaistīšanos, par mazo mājražotāju atbalstu, paldies pircējiem, kas iepriecināja sevi un nelika vilties jaunajiem pārdevējiem, paldies skolas tehniskajam personālam par tirgus vietas labiekārtošanu skolas pagalmā!

Rolanda Ķiņķevska

Godalgas Bauskas novada sacensībās vieglatlētikā!

Piektdien, 22.septembrī, Bauskas stadionā, norisinājās Bauskas novada skolēnu sacensības vieglatlētikā ‘’Jaunais vieglatlēts’’.

Sacensības noritēja  ‘’E’’ un ‘’D’’ vecuma grupās, daudziem no mazajiem sportistiem šīs bija pirmās sacensības dzīvē, tāpēc liels prieks, ka izdevās pārvarēt uztraukumu un nostartēt savu spēju robežās.

            ‘’E’’ grupā (2014.-2015. g.dz.)

– Gabriela Kalniņa – bumbiņas mešana – 2.vieta (18,31m);

– Līvija Kalniņa – bumbiņas mešana – 3.vieta (16,70m);

– Rainers Zaļkalns – 60m – 1.vieta (9.29), augstlēkšana – 1. vieta (1,20m);

            ‘’D’’ grupā (2012.-2013. g.dz.)

4x60m safete – 2.vieta (41.37), (Marks Lukjaņins, Ansis Melgailis, Kevins Glinskis, Toms Briedis);

– Viktorija Fiļipova – tāllēkšana – 3. vieta (3,87m);

– Keita Kalniņa – bumbiņas mešana – 2. vieta (31,75m);

– Kevins Glinskis – 60m – 1. vieta (8.90), 300m – 1. vieta (51.02);

– Marks Lukjaņins – tāllēkšana – 1.vieta (4,04m), 60m/b – 2. vieta (11.85).

Paldies skolēniem par dalību sacensībās, paldies skolotājām Līgai un Inai par darbu mācību procesā, paldies treneriem Agritai Kliģei un Raivim Melgailim par darbu treniņu nodarbībās.

Liels paldies arī Anetei Alenčikai, Leonorai Čudarei un Evelīnai Elperei par tiesāšanu augstlēkšanas  sektorā.

Tiekamies nākošajās sacensībās!

Skolotājs Rinalds Zariņš

Šoreiz bronza!

Šodien, 15.septembrī, Bauskā, norisinājās Bauskas novada skolu sacensības vieglatlētikas četrcīņā (60m, T/L, bumbiņas mešanā, 500m meitenēm un 800m zēniem).

Mūsu Vecumnieku vidusskolas jaunie sportisti katrā no disciplīnām cīnījās atzīstami, komandu kopvērtējumā ierindojoties 3.vietā.

Jāpiemin, ka lielākā daļa no skolēniem bija gadu un pat 2 gadus jaunāki un nākošgad varēs  startēt šajā pašā vecuma grupā.

Pieminēšanas vērts ir arī Miķeļa Melgaiļa sniegums, kurš izcīnīja bronzu individuālajā daudzcīņas kopvērtējumā (60m – 8.95, b/mešana – 46,47m, tāllēkšana – 4,24m, 800m – 2:45,85; kopā 179 punkti)

Vecumnieku vidusskolas komandu pārstāvēja:

Anete Gromova, Leonora Čudare, Ketija Trakina, Rebeka Kovala, Viktorija Fiļipova,

 Markuss Veide, Daniels Šatalovs, Ernests Ludiņš un Miķelis Melgailis.

Paldies visiem skolēniem par pozitīvajām emocijām visas dienas garumā, paldies skolotājām Līgai un Inai, treneru korpusam, Agritai Kliģei un Raivim Melgailim par skolēnu sagatavošanu sacensībām.

Visiem veiksmīgu un izdevušos jauno mācību gadu!

Skolotājs  Rinalds Zariņš

Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2023 grāmatu kolekcija Vecumnieku vidusskolā

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras centrs jau 23. reizi izsludina lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” jauno grāmatu kolekciju. Lieli un mazi lasītāji jauno grāmatu kolekciju varēs vērtēt visu gadu un par viņuprāt labāko grāmatu dot savu atsauksmi. Skola šajā aktivitātē iesaistās vasaras nogalē, kad skolēni ir atgriezušies skolā.

Ar grāmatām var iepazīties skolas bibliotēkā un doties aizraujošā grāmatu lasīšanas piedzīvojumā.

Programmas noslēgumā jums būs iespēja izteikt savu viedokli, novērtēt  interesantāko  grāmatu, aizpildot anketu.

2023. gada programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” katrā vecumgrupā ir jāvērtē piecas grāmatas, bet Vecāku žūrijas kolekcijā – četras, papildus atļaujot izvēlēties jebkuru grāmatu no pārējās kolekcijas, lai arī pieaugušie iedziļinātos bērnu un jauniešu literatūrā.

Šogad iekļauto grāmatu klāsts ir bagāts gan ar mūsdienām aktuālo tematiku, kas ļauj ielūkoties pagātnē, gan aizrauj ar pasakainu fantāzijas lidojumu. Kolekcijā varam lasīt dzeju, aplūkot un izpētīt komiksus, skaitīt skaitāmpantus, izvēlēties un vienā naktī izlasīt romānu, lēnām baudīt stāstu krājumus un priecāties par lielisko ilustratoru devumu.

2023. gada kolekcijā iekļautas 24 grāmatas: astoņi latviešu autoru darbi, piecpadsmit tulkojumi un viens folkloras krājums. Lasītāji varēs iepazīties ar četru franču rakstnieku darbiem, trīs lietuviešu un trīs igauņu grāmatām, kā arī pa vienam tulkojumam no zviedru, vācu, slovāku, poļu un katalāņu valodām.

Kļūti par lasīšanas ekspertu!

Vecumnieku vidusskolas bibliotekāre Sarmīte Vēvere

Programmā “Latvijas skolas soma” piektās klases skolēni iepazīst Imanta Ziedoņa daiļradi un Vecrīgu

Šogad ievērojamais literāts Imants Ziedonis atzīmētu 90 gadu dzimšanas dienu. Lai tuvāk iepazītu viņa daiļradi,  5.a un 5.b klases skolēni 17. maijā devās uz “Imanta Ziedoņa klasi” Rīgā, kur tika spēlēta izlaušanās spēle. Pirms  tam  literatūras stundās skolēni guva priekšstatu par Imanta Ziedoņa darbību un notika pasaku stāstīšanas konkurss –bērni izvēlējās kādu no I. Ziedoņa literārajām pasakām, iemācījās to izjusti pastāstīt. Labākie pasaku runātāji piedalījās skolas konkursā, kas notika tieši dzejnieka dzimšanas dienā- 3. maijā. Gatavojoties izlaušanās spēlei, tika iepazīti notikumi un galvenie varoņi no Ziedoņa pasakām, kas iekļautas krājumā “Blēņas un pasakas”, un zīmētas ilustrācijas.

Ziedoņa klasē skolēni darbojās trijās komandās. Katra no tām centās, veicot daudzveidīgus uzdevumus, “izlauzties “ no istabas, kas veltīta vienai no iepriekš lasītajām 3 pasakām. Skolotājas bērnus vēroja monitorā un palīdzēja veikt dažus uzdevumus.

Par izlaušanās spēli atsauksmes labas. Kāds no skolēniem ekskursijas izvērtējumā raksta:” Man patika izlaušanās spēle, jo vajadzēja rēķināt, domāt, meklēt, sadarboties-man viss patika.” Daudzi uzsver, ka īpaši svarīgas ir bijušas sadarbības prasmes komandā.

Ekskursijas otrajā daļā skolēni gides pavadībā iepazina Vecrīgu: visi kopā nofotografējās pie Brīvības pieminekļa, aplūkoja Saeimas ēku, Latvijas Valsts  prezidenta rezidenci-Rīgas  pili, Pēterbaznīcu, priecājās par skulptūru “Brēmenes muzikanti”, klausījās dažādus interesantus nostāstus par senajiem notikumiem Vecrīgā.

Pēc ekskursijas Imanta Ziedoņa veikuma iepazīšana turpinājās- notika stundas kopā ar skolas bibliotekāri Sarmīti Vēveri. Tika veikti dažādi interesanti uzdevumi gan par “Čaklo pasaku”, gan skolēni klausījās I. Ziedoņa dzejoli “Ar tevi es lasīju kastaņus” (kastanis taču aug pie mūsu skolas un  ir attēlots arī tās logo), veica citas dzejniekam veltītas aktivitātes.

Sarunā par gūto stundās un ekskursijā skolēni atzina, ka ir daudz jauna uzzinājuši par Latvijas vērtībām: Imantu Ziedoni un Vecrīgu.

5. a klases audzinātāja Solveiga Vītola un 5. b klases audzinātāja Ingrīda Tamane

Vecumnieku vidusskolai godalgas Bauskas novada skolu olimpiādē!

Divas dienas, 17.-18. maijā, Bauskā, norisinājās Bauskas novadu skolu olimpiāde, kurā ļoti veiksmīgi sevi parādīja Vecumnieku jaunie sportisti, izcīnīdami 36 dažāda kaluma godalgas.

‘’B’’ gr. (2007.-2008. g.dz.)

– 4x100m stafete – 2.vieta (49.75), (Kristiāns Turlais, Haralds Tiltiņš, Aivars Smilškalns, Maksimiliāns Sleids).

– Kristiāns Turlais – šķēpa mešana – 3.vieta (35,99m).

– Maksimiliāns Sleids – 100m- 1.vieta (12.78); tāllēkšana – 3.vieta (5,32m).

– Julianna Beznosenko – diska mešana – 3.vieta (24,38m).

– Elīza Spurķe – 100m – 2.vieta (15.21).

– Kārlis Škrjaba – lodes grūšana – 1.vieta (12,56m); šķēpa mešana – 1.vieta (42,20m).

– Edvarts Igaunis – diska mešana – 1.vieta (34,50m); šķēpa mešana – 2.vieta (39,18m).

– Aivars Smilškalns – augstlēkšana – 1.vieta (1,70m); 110m/b – 1.vieta (17.34).

‘’C’’ gr. (2009.-2010. g.dz.)

4x100m stafete (meit.) – 2. vieta (Gundega Zaķe, Elza Zaļkalne, Lauma Lungeviča, Aleksandra Zandberga).

– 4x100m stafete (zēni) – 2.vieta (Pāvils Otomers, Valters Špundzāns, Niklāvs Neimanis, Roberts Urķis).

– Elza Zaļkalne – 80m/b – 1.vieta (13.26); Tāllēkšana – 1.vieta (5,00m pers. rek.).

– Gundega Zaķe – 80m – 1.vieta (10.83); 300m – 2.vieta (46.83); Tāllēkšana – 3.vieta (4,61m).

– Aleksandra Zandberga – Augstlēkšana – 1.vieta (1,60m); Lodes grūšana – 4.vieta (10,32m).

– Lauma Lungeviča – Augstlēkšana – 3.vieta (1,51m); Lodes grūšana – 2.vieta (10,92m);  Šķēpa mešana -2. vieta (27,55m).

– Anete Alenčika – Tāllēkšana – 4.vieta (4,53m pers. rek.).

– Ennija Kovala – Šķēpa mešana – 4.vieta (24,17m).

– Niklāvs Neimanis – 800m – 2.vieta (2:37.72); Šķēpa mešana – 3.vieta (29,33m).

– Pāvils  Otomers – 800m – 3.vieta (2:38.78).

– Roberts Urķis – Tāllēkšana – 4.vieta (4,46m).

– Edgars Kļaviņš – Lodes grūšana – 1.vieta (13,14m); šķēpa mešana – 1.vieta (46,22m); diska mešana – 1.vieta (28,31m).

– Leo Ozoliņš – šķēpa mešana – 4.vieta (28,74m).

‘’D’’ gr. (2011.-2012. g.dz.)

– 6x60m pretstafete – 1.vieta (57.79), (Līga Zaķe, Ketija Trakina, Viktorija Fiļipova, Matīss Mediņš, Miķelis, Melgailis, Armands Ruskulis).

– Ketija Trakina – Tāllēkšana – 3.vieta (3,78m); 60m – 4.vieta (9.55).

– Matīss Mediņš – 60m – 2.vieta (8.82); Tāllēkšana – 1.vieta (4,71m).

– Armands Ruskulis – 200m – 3.vieta (32.11); 60m – 4.vieta (8.99).

– Miķelis Melgailis – Augstlēkšana – 1.vieta (1,25m); bumbiņas mešana – 1.vieta (44,40m).

Paldies visiem sportistiem par veiksmīgajiem startiem, paldies skolotājai Līgai, treneriem –  Agritai Kliģei, Raivim Melgailim un Pēterim Lungevičam  par ieguldījumu jauno sportistu sagatavošanā.

Lai mums visiem veiksmīgs mācību gada noslēgums!

Vecumniekiem dubultuzvara Zemgales reģiona sacensībās ‘’Jauno vieglatlētu kauss’’!

Otrdien, 2. maijā, Iecavā, norisinājās Zemgales reģiona skolēnu sacensības vieglatlētikā ‘’Jauno vieglatlētu kauss’’, kur ar atzīstamiem rezultātiem veiksmīgi sevi pieteica Vecumnieku vidusskolas jaunie sportisti.

Mūsu skolas skolēni izcīnīja uzvaru gan meiteņu, gan zēnu komandu konkurencē.

Godalgotās vietas individuāli pa disciplīnām:

– 4x100m stafete (meitenēm) –  1. vieta (Lauma Lungeviča, Elza Zaļkalne, Gundega Zaķe, Aleksandra Zandberga).

– 4x100m stafete (zēniem) – 3. vieta (Emīls Pūne, Haralds Tiltiņš, Kristiāns Turlais, Maksimiliāns Sleids).

– Maksimiliāns Sleids – tāllēkšana (5,51m) – 1. vieta.

– Elza Zaļkalne – tāllēkšana – 2.vieta; 100m/b – 3. vieta.

– Lauma Lungeviča – 800m – 2.vieta; šķēpa mešana – 1. vieta.

– Aleksandra Zandberga – augstlēkšana (1,60m) – 1. vieta; 100m/b – 2. vieta.

– Gundega Zaķe – 100m – 1. vieta;  tāllēkšana – 3.vieta.

– Julianna Beznosenko –  šķēpa mešana – 3. vieta.

– Aivars Smilškalns – augstlēkšana – 1.vieta (1,80m, Pers. rek.); 110m/b – 2. vieta.

– Niklāvs Neimanis – 1500m – 3. vieta.

– Kārlis Škrjaba – lodes grūšana (13,00) – 1. vieta; šķēpa mešana – 2. vieta.

– Edvarts Igaunis – lodes grūšana (12,86m)  – 2. vieta; šķēpa mešana – 3.vieta.

Meiteņu komanda: Julianna Beznosenko, Ennija Kovala, Gundega Zaķe, Lauma Lungeviča, Elza Zaļkalne un Aleksandra Zandberga.

Zēnu komanda: Kristiāns Turlais, Haralds Tiltiņš, Maksimiliāns Sleids, Emīls Pūne, Niklāvs Neimanis, Aivars Smilškalns, Edvarts Igaunis un Kārlis Škrjaba.

Paldies visiem skolēniem par veiksmīgajiem startiem, paldies treneriem – Raivim Melgailim, Pēterim Lungevičam par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā, paldies arī skolotājai Līgai par ieguldīto darbu stundās.

Veiksmi visiem turpinājumā!

Vecumniekiem godalgotas vietas ‘’Pavasara krosā’’!

Piektdien, 21. aprīlī, Bauskas pilskalnā norisinājās Bauskas novada sacensības ‘’Pavasara krosā’’.

Sacensības notika vairākās vecuma grupās, piedalījās spēcīgākās skolas no Bauskas novada un dalībnieku bija ļoti daudz, mūsu skola piedalījās ar 50 dalībniekiem dažādās vecuma grupās.

Laiks bija patīkams un silts, sacensības tika noorganizētas augstā līmenī, tāpēc liels prieks, ka vairākiem no mūsu skolas skolēniem izdevās izcīnīt dažāda kaluma godalgas:

            2003.-2006. g.dz.

– Zanda Zaķe – 1. vieta (1500m); 6:20.32

– Ronalds Volodka – 3. vieta (3000m); 12:48.00

            2007. g.dz.

– Aivars Smilškalns – 3. vieta (2000m); 7:39.10

            2008. g.dz.

– Edvarts Igaunis – 1. vieta (2000m); 7:36.01

– Marks Mednis – 2. vieta (2000m); 7:41.47

            2009. g.dz.

– Niklāvs Neimanis – 2.vieta (1500m); 5:24.50

            2010. g.dz.

– Anete Alenčika – 1. vieta (750m); 2:44.40

– Leo Ozoliņš – 3. vieta (1000m); 3:52.95

            2011. g.dz.

– Līga Zaķe – 4. vieta (750m)

– Miķelis Melgailis – 2. vieta (1000m); 3:55.53

– Matīss Mediņš – 3. vieta (1000m); 4:07.58

            2012. g.dz.

– Armands Ruskulis – 2. vieta (750m); 2:51.50

– Marks Lukjaņins – 3. vieta (750m); 2:54.52

            2013. g.dz.

– Keita Kalniņa – 4.vieta (500m)

            2014. g.dz.

– Rainers Zaļkalns – 1. vieta (500m); 1:44.00

Kopā mūsu skola izcīnīja 13 dažāda kaluma godalgas, 4 no tām bija zelta.

Paldies visiem skolēniem par lielo atsaucību un vēlmi pārstāvēt mūsu skolu sacensībās, paldies skolotājai Līgai, treneru korpusam –  Pēterim Lungevičam, Raivim Melgailim un Agritai Kliģei par skolēnu sagatavošanu sacensībām, paldies arī mūsu krosa sagatavošanas bāzei – Čigānkalnam, kur ikdienā skrienam krosus un izpildām vingrinājumus pret kalnu.

            Veiksmi visiem turpinājumā!

Vecumnieku vidusskola izcīna 4. vietu Latvijas ‘’TOP kauss 2023.’’ finālsacensībās volejbolā!

Vecumnieku vidusskola izcīna 4. vietu Latvijas ‘’TOP kauss 2023.’’ finālsacensībās volejbolā!

Svētdien, 16. aprīlī, Rīgā, Skonto hallē norisinājās finālsacensības ‘’TOP kauss 2023.’’ volejbolā starp Latvijas vispārizglītojošo skolu komandām, mūsu skolas puiši cīnījās atzīstami un 32 skolu konkurencē izcīnīja 4. vietu.

Jāteic, ka šīs ir vērienīgas sacensības skolu komandām, kur piedalās ļoti daudz komandu un spēles norisinās uz laiku, tā kā katram punktam ir nozīme un jāņem vērā arī veiksmes faktors.

Mūsu komanda tika ielozēta ‘’E’’ apakšgrupā, pirmajā spēlē tika zaudēts Juglas vidusskolai ar 9:12, nākošajās spēlēs mūsu puiši izcīnīja 3 uzvaras pār Rīgas Valsts 2. ģimnāziju, Līvānu 1. vidusskolu un Rīgas Centra humanitāro vidusskolu, tādejādi, ierindojāmies 2. vietā apakšgrupā, kas ļāva turpināt cīņu par godalgām.

Nākošo spēli aizvadījām pret Jelgavas tehnikumu, kur spēle beidzās ar neizšķirtu rezultātu 12:12, pēc tam uzvara pār Preiļu vidusskolu, kas ļāva iekļūt labāko 4 komandu vidū.

Diemžēl pēdējā cīņā par 3. vietu, sīvā cīņā, pēdējās sekundēs sāpīgs zaudējums ar 12:14 pret Cēsu valsts ģimnāziju un beigās iegūta 4. vieta.

Komandā spēlēja: Ralfs Valts Seglickis, Emīls Siljānis, Krists Aukstars, Kristaps Bračka, Kristers Balcers, Kārlis Ansons, Roberts Caune un Pēteris Apfelbergs.

Paldies puišiem par ieguldīto darbu un parādīto sniegumu, paldies Rolandam Plēsniekam par sadarbību treniņu procesos, paldies skolotājai Līgai Macarovskai par sadarbību mācību procesā.

Skolotājs Rinalds Zariņš

Sveicam 3. vietas ieguvējus ‘’Drošie un veiklie’’ stafetēs!

Piektdien, 3. martā, Bauskā, norisinājās Bauskas novada sacensības ‘’Drošie un veiklie’’ stafetēs, mūsu jaunie sportisti cīnījās atzīstami un skolu komandu kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu.

Skolas sacentās 6 dažādās stafetēs: 1. Basketbola bumbas vadīšana un piespēles; 2. Pretstafete ‘’Futbolists’’; 3. ‘’Pārvietošanās pa ciņiem’’; 4. ‘’Zirneklītis’’; 5. Pildbumbas pārnešana; 6. Bumbiņas mešana mērķī, jāteic, ka ļoti svarīgi bija precīzi ievērot noteikumus, jo par katru kļūdu un neprecizitāti tika pieliktas soda sekundes pie kopējā laika.

Katrs no jaunajiem sportistiem centās un cīnījās katrā no stafetēm, katrs pielika savu roku, lai komanda sasniegtu maksimāli labāko rezultātu dotajā brīdī.

Komandu pārstāvēja: Džesika Kalniņa, Dārta Kanopa, Matīss Brikovskis, Kristens Zālītis, Keita Kalniņa, Ansis Melgailis, Viktorija Fiļipova un Armands Ruskulis.

Paldies skolēniem par atsaucību un vēlmi pārstāvēt mūsu skolu sacensībās, paldies skolotājai Līgai par sadarbību mācību procesā!

Lai mums visiem veicas!

Skolotājs Rinalds Zariņš