Uzņemšana

Vecumnieku vidusskolas vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē
8. jūlijā no plkst. 9:00 līdz 14:00 direktora kabinetā.

Nepieciešamie dokumenti:
vecāku iesniegums
– apliecība par pamatizglītību (oriģināls)
– sekmju izraksts (oriģināls)
– medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

Pēc 2024. gada 8. jūlija dokumentus vecāks kopā ar skolēnu var iesniegt darba dienās pie lietvedes no 8:00 – 13:00. Tālrunis informācijai: 63960595.

Skolas piedāvājums:

Bērnu pieteikšana 1. klasei

Pieteikumu reģistrēšana bērna uzņemšanai Vecumnieku vidusskolas 1.klasē 2024./2025. mācību gadam Kalna ielā 13a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, direktora vietnieka kabinetā 03.06.2024. un 04.05.2024. no plkst. 8:00 līdz 16:00.

Godalgas Bauskas novada skolu olimpiādē!

Divas dienas, 14.-15. maijā, Bauskā, norisinājās Bauskas novadu skolu olimpiāde vieglatlētikā, jāteic, ka pirmajā dienā nepiedalījāmies, jo virkne skolēnu 14. maijā piedalījās LVS rīkotajās vieglatlētikas sacensībās četrcīņā, līdz ar to ņēmām dalību tikai otrajā dienā ar ‘’C’’ un ‘’D’’ vecuma grupu.

Kopumā 15. maijā mūsu skolēni otrajā dienā izcīnīja 13 dažāda kaluma godalgas.

‘’C’’ grupa (2010.- 2011. g.dz.)

– Ketija Trakina – 80m/b – 3. vieta (16,00m);

– Ketija Trakina – augstlēkšana – 1. vieta (1,35 m);

– Anete Alenčika – tāllēkšana – 2. vieta (4,15m);

– Evelīna Elpere – šķēpa mešana – 2. vieta (25,03 m);

– Evelīna Elpere – diska mešana – 3. vieta (14,35 m);

– Toms Logins – 80m – 3. vieta (10.4);

– Tomass Kalniņš – šķēpa mešana – 1. vieta (38,61 m);

– Tomass Kalniņš – diska mešana – 2.vieta (26,59 m).

‘’D’’ grupa (2012. – 2013. g.dz.)

– Ketija Liepa – 60m/b – 2. vieta (11.50);

– Viktorija Fiļipova – tāllēkšana – 2. vieta (3,96 m);

– Marks Lukjaņins – 60m/b – 2. vieta (10.80);

– Marks Lukjaņins – augstlēkšana – 2. vieta (1,30 m);

– Keita Kalniņa – bumbiņas mešana – 2. vieta (34,21 m).

Paldies visiem sportistiem par veiksmīgajiem startiem, paldies skolotājām Līgai un Inai, treneriem – Agritai Kliģei, Raivim Melgailim un Pēterim Lungevičam par ieguldījumu jauno sportistu sagatavošanā.

Veiksmīgu mācību gada noslēgumu!

Godalgas Bauskas novada skolēnu sacensībās krosā!

Piektdien, 26. aprīlī, Bauskas pilskalnā norisinājās Bauskas novada sacensības ‘’Pavasara kross’’.

Sacensības notika vairākās vecuma grupās, piedalījās spēcīgākās skolas no Bauskas novada, katrā vecuma grupā bija no 15-27 dalībnieki, tāpēc konkurence bija nopietna.

Laiks mūs nelutināja, no rīta temperatūra bija tikai daži grādi virs nulles, taču tas netraucēja mūsu skolēniem izcīnīt augstas vietas un godalgas:

2004.-2007. g.dz.
– Aivars Smilškalns – 1. vieta (3000m); 11:50.00
– Ronalds Volodka – 4. vieta (3000m); 12:35.00
2008. g.dz.
– Marks Mednis – 1. vieta (2000m); 7:11.00
– Emīls Pūne – 4. vieta (2000m); 7:35.00
2009. g.dz.
– Pāvils Otomers – 1. vieta (2000m); 7:44.00
– Elza Zaļkalne – 5. vieta (1000m); 4:03.00
2011. g.dz.
– Matīss Mediņš – 2. vieta (1000m); 3:48.00
– Miķelis Melgailis – 5. vieta (1000m); 3:52.00
2013. g.dz.
– Augusts Onkelis – 2. vieta (750m); 2:11.00
– Keita Kalniņa – 2. vieta (500m); 1:30.00
2014. g.dz.
– Rainers Zaļkalns – 1. vieta (500m); 1:23.00
2015. g.dz.
-Andris Lungevičs – 3. vieta (500m); 1:34.00

Kopā mūsu skolēni individuāli izcīnīja 8 dažāda kaluma godalgas, Vecumnieku vidusskola ierindojās 3. vietā Lielo skolu kopvērtējumā.

Paldies visiem skolēniem par atsaucību un vēlmi pārstāvēt mūsu skolu sacensībās, paldies skolotājām Līgai un Inai, treneru korpusam –Pēterim Lungevičam, Raivim Melgailim un Agritai Kliģei par skolēnu sagatavošanu sacensībām, paldies arī mūsu krosa sagatavošanas bāzei – Čigānkalnam.

Lai veiksmīgs mācību gada noslēgums!

Sporta skolotājs Rinalds Zariņš.

Skola mācās kopā!

Pavasara skolēnu brīvlaikā Vecumnieku vidusskolas skolotāji pulcējās metodiskajā konferencē, lai dalītos mācīšanas pieredzē ar kolēģiem no Ogres vidusskolas un Rīgas 47. vidusskolas.

Skolā mācās visi, arī skolotāji mazajās mācīšanās grupās mācību gada garumā pēta savu profesionālo darbu, īsteno dažādas metodes mācību stundās un sarunās ar kolēģiem diskutē, kā izvēlētā metode ir sekmējusi skolēnu darbību. Atbilstīgi skolas attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm un skolotāju iepriekšējai pieredzei, lai tiktu veicināta ikkatra profesionālā izaugsme, šogad pētītie jautājumi bija ļoti dažādi:

  • Kā, izmantojot FV un AS, iesaistu skolēnus labāku rezultātu sasniegšanā.
  • Kā palīdzu skolēniem veidot izpratni par pamatošanu un argumentāciju.
  • Kā mācīt pētniecības soļus(no pamatskolas līdz profilkursam), izmantojot izvērstus SLA, lai veidotu vienotu izpratni par prasībām pētniecisko un laboratorijas darbu veikšanā dabaszinātnēs.
  • Kā uzdevumi, kurus es izmantoju, veicina iedziļināšanos un skolēnu iesaisti.
  • Kā es mācu skolēniem izpratni par rīcības vārdu atšķirīgajām prasībām.
  • Kā skolēni manās stundās izmanto informācijas tehnoloģijas, apgūstot mācību satura jautājumus.

Skolotājas Iveta Evarte, Dace Stavro, Ingrīda Segliņa, Inga Zvilna, Natālija Čudare, Andra Rušmane prasmīgi vadīja skolotāju mācīšanās grupas. Iegūtie rezultāti un izdarīti secinājumi, prezentācijās dzirdējām daudz vērtīgas idejas un atziņas, ko izmantot savās mācību stundās turpmāk.

Konferences otrajā daļā strādājām pie jauno summatīvo pārbaudes darbu veidošanas principiem, uzdevumu veidiem un struktūras. Diena tika aizvadīta ražīgā darbā un saņemtā atgriezeniskā saite no ciemiņiem un savas skolas kolēģiem dod spārnus turpmākam darbam!

Paldies Ogres 1.vidusskolas skolotājiem par kopīgu atbilžu meklēšanu un Rīgas 47.vidusskolai ceļā uz kopīgu mācīšanos! Paldies mūsu skolas skolotājiem, kuri iegulda savā profesionālajā darbībā, lai tā teikt, būtu apritē! Kopā mēs varam!

Direktora vietnieces Sanita Roga un Ingrīda Tamane

Zemgales zelts arī pamatskolu vecuma grupā!

27. februārī, Jelgavas sporta hallē, norisinājās Zemgales reģiona skolēnu sacensības volejbolā pamatskolu vecuma grupā.

Gribētos atzīmēt, ka turnīru uzvarējām tāpēc, ka nospēlējām labi kā komanda, katrs lieliski izpildīja savu lomu laukumā, nedomājot par savu personīgo statistiku, pirmajā vietā liekot komandas intereses.

Labi darbojāmies pie servju uzņemšanas, precīzi izvēlējāmies vietu spēlējot aizsardzībā, mācējām apspēlēt pretinieku bloku arī grūtākās izspēlēs pie sarežģītākiem cēlieniem.

Uzvaras guvām visās spēlēs, kas ļāva 8 komandu konkurencē ierindoties 1. vietā.

Spēļu hronoloģija:

apakšgrupa:

–uzvara 2:1 pret Mārupes Valsts ģimnāziju

–uzvara 2:0 pret Jelgavas 4. vidusskolu

–uzvara 2:0 pret Vircavas pamatskolu

pusfināls:

–uzvara 2:0 pret Jaunmārupes pamatskolu

fināls:

–uzvara 2:1 Jelgavas Valsts ģimnāziju

Komandā spēlēja: Rainers Rauls Klipa, Tomass Kalniņš, Edgars Kļaviņš, Niklāvs Neimanis, Kārlis Škrjaba, Gustavs Čerpinskis un Ernests Ludiņš.

Paldies puišiem par parādīto komandas sniegumu, paldies trenerim Rolandam Plēsniekam par sadarbību un ieguldīto darbu treniņu procesā, paldies skolotājai Līgai par sadarbību mācību procesā.

Droša interneta mēnesis Vecumnieku vidusskolas 6.b klasē.

Lai sekmētu skolēnu izpratni par drošāku internetu,  klases stundā notika krustvārdu mīklu risināšana savu zināšanu pārbaudei, datorikas stundā skolēni vērtēja pretlikumīgas darbības globālajā tīmeklī un mācījās noteikt sekas kibermobingam, bet sociālo zinību stundā skaidroja, kas ir sensitīvie dati un kā tos aizsargāt. Radoši darbojoties komandās, skolēni izveidoja savu vides objektu “Drošāka interneta tīkls”, atveidojot gan internetu, gan mākslīgos asistentus, kas sniedz zināšanas un padomus gudrai un drošai interneta lietošanai! Iepazīsties ar tiem skolas bibliotēkā! Ievēro

Klases audzinātāja I.Tamane

#DID2024

@drossinternets

Zemgales reģiona čempioni!

Otrdien, 13. februārī, Jelgavas sporta hallē, norisinājās Zemgales reģiona skolēnu sacensības volejbolā vidusskolu vecuma grupā.

Puiši kā ierasts bija apņēmības pilni cīnīties par uzvarām katrā no spēlēm, ar katru spēli rādījām labāku un stabilāku sniegumu.

Katrā spēlē labi uzservējām, līdz ar to pretinieku iespējas veidot veiksmīgus uzbrukumus tika limitētas, labi darbojāmies pie servju uzņemšanas, kas ļāva veiksmīgi un daudzveidīgi veidot uzbrukumus pašiem.

Uzvaras tika gūtas visās spēlēs, kas ļāva 7 komandu konkurencē ierindoties 1. vietā.

Spēļu hronoloģija:

apakšgrupa

uzvara 2:0 pret Engures vidusskolu

uzvara 2:0 pret Babītes vidusskolu

pusfināls

uzvara 2:0 pret Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāziju

fināls

uzvara 2:1 pret Mārupes Valsts ģimnāziju

Komandā spēlēja: Edvards Drezovs, Krists Aukstars, Emīls Siljānis, Ričards Čudars, Kristers Balcers, Kārlis Škrjaba, Rainers Rauls Klipa un Roberts Caune.

Paldies puišiem par lielisko sniegumu un pozitīvajām emocijām, paldies trenerim Rolandam Plēsniekam par ieguldīto darbu un sadarbību vairāku gadu garumā, paldies skolotājai Līgai par sadarbību mācību procesā.

Veiksmi mums visiem turpinājumā!

Vecumniekiem 3. vieta “2. klašu olimpiādē”!

Piektdien, 9.februārī, Bauskā, norisinājās Bauskas novada ‘’2. klašu olimpiāde’’.

Sacensību formātā ietilpa 5 dažādas stafetes, kurās 2. klašu skolēni sacentās:

1. Stafete ar  kociņu, 2. Lēcieni ar aukliņu, 3. ‘’Zirneklītis’’, 4. Pildbumbu nešana, 5. ‘’Olimpiskās lāpas skrējiens’’.

Mazie sportisti cīnījās atzīstami un stafešu kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu.

Komandu pārstāvēja: Līva Vārna, Ieva Lukjaņina, Līvija Kalniņa, Marta Vodinska, Martins Kalniņš, Guntars Plešaunieks, Mikaels Rūdolfs Ummers un Andris Lungevičs.

Paldies skolēniem par cīņassparu un parādīto sniegumu, paldies skolotājai Līgai par sadarbību mācību procesā, sagatavojot skolēnus sacensībām.

Veiksmi mums visiem turpinājumā!

Vecumnieki izcīna 2. vietu volejbolā pamatskolu vecuma grupā!

Piektdien, 26. janvārī, Vallē norisinājās Bauskas novada sacensības volejbolā, pamatskolu vecuma grupā, mūsu puiši uzvarot 3 spēlēs un vienā spēlē piedzīvojot zaudējumu ierindojās 2. vietā.

Komandā spēlēja: Niklāvs Neimanis, Kārlis Škrjaba, Edgars Kļaviņš, Rainers Rauls Klipa, Tomass Kalniņš, Edvarts Igaunis, Pāvils Otomers, Ernests Ludiņš, Gustavs Čerpinskis un Miks Buks.

Paldies puišiem par cīņassparu un pašatdevi laukumā, paldies trenerim Rolandam Plēsniekam, skolotājai Līgai par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.

Veiksmi mums visiem turpinājumā!

Skolotājs Rinalds Zariņš

Vecumniekiem dubultuzvara tautas bumbā!

Piektdien, 19. janvārī, Bauskas novada sporta hallē, norisinājās Bauskas novada sacensības tautas bumbā, kur mūsu zēni un meitenes aizcīnījās līdz 1. vietai.

Puiši uzvarēja visās 5 spēlēs, nepiedzīvojot nevienu zaudējumu, savukārt, meitenes izcīnīja 3 uzvaras un vienā no cīņām spēlēja neizšķirti, rezultātā 1. vieta gan zēniem, gan meitenēm.

Bija patīkami, ka skolēni katrā no cīņām spēlēja līdz galam, katrā epizodē krita un cēlās, lai katrs dotu savu artavu uzvaras kaldināšanā.

Meiteņu komandā spēlēja: Amēlija Liepa, Amēlija Adele Lapa, Džesika Kalniņa, Loreta Roga, Viktorija Fiļipova, Paula Romanova, Keita Kalniņa, Aiva Alenčika, Elīza Macpane.

Zēnu komandā spēlēja: Armands Ruskulis, Jorens Drevinskis, Mārtiņš Plūme, Kristens Zālītis, Matīss Brikovskis, Artūrs Ciunels, Kārlis Aņisimovs, Tomass Megi.

Paldies skolēniem par lieliskajām emocijām un padarīto darba apjomu stundās, paldies skolotājām Līgai un Inai par sadarbību mācību procesā, paldies šoferītim Vilnim Nirem, ka mūs aizveda uz sacensībām un bērniem bija iespēja nostartēt un pārstāvēt Vecumnieku vidusskolu sacensībās.

Tiekamies nākošajās sacensībās.

Skolotājs Rinalds Zariņš.

Vecumniekiem zelts volejbolā!

12. janvārī, Griķu pamatskolas hallē, norisinājās Bauskas novada sacensības volejbolā ‘’TOP kauss 2024.’’, mūsu skolas puišiem, rādot stabilu un pārliecinošu sniegumu, no spēles uz spēli, izdevās izcīnīt uzvaru visā turnīrā.

Hronoloģija:

1. spēlē 2:0 uzvara pār Saulaines Tehnikumu

2. spēlē 2:0 uzvara pār Pilsrundāles vidusskolu

3. spēlē 2:0 uzvara pār Bauskas 2. vidusskolu

4. spēlē 2:0 uzvara pār Bauskas Valsts ģimnāziju

Komandā spēlēja: Roberts Caune, Rainers Rauls Klipa, Emīls Siljānis, Edvards Drezovs, Krists Aukstars, Ričards Čudars, Kristers Balcers, Ralfs Valts Seglickis un Aivars Smilškalns.

Paldies puišiem par parādīto sniegumu, paldies trenerim Rolandam Plēsniekam par sadarbību vairāku gadu garumā, paldies skolotājām Līgai un Inai par sadarbību mācību procesā.

Uz tikšanos nākošajās sacensībās.

Skolotāji gatavojas izmaiņām vērtēšanā

Vecumnieku vidusskolas  norit aktīva gatavošanās  jaunajām pārmaiņām skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā, kas stāsies spēkā no 01.09.2024.   Lai skolotāji izprastu izmaiņas un apgūtu jauno summatīvo pārbaudes darbu veidošanu, Vecumnieku vidusskolas vadības komanda izveidoja pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Summatīvo pārbaudes darbu izveide”  programmu 18 stundu apjomā, saskaņoja ar Bauskas novada pašvaldību un piedāvāja skolotājiem mācīties kopā.  Trīs nodarbībās kursu vadītāja, Latvijas |Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra vadošā pētniece, matemātikas doktore Ilze France  un 37 Vecumnieku vidusskolas skolotāji sarunājās un diskutēja par vērtēšanas mērķiem,  principiem, atšķirībām dažādu sasniedzamo rezultātu vērtēšanā, pārbaudes darba uzbūvi un sasniedzamā rezultāta( indikatora) jēgu  un vērtēšanas kritēriju izveidi.   Katrs skolotājs izveidoja summatīvo noslēguma pārbaudes darbu savā priekšmetā, skolēni to izpildīja un noslēguma nodarbībā  tas bija materiāls  pārbaudes darba rezultātu izvērtēšanai un sarunai par vērtēšanas.  

Kā vislielāko kursu ieguvumu pedagogi novērtēja vadītājas sniegto atgriezenisko saiti par izveidotajiem darbiem,  atbildes  uz jautājumiem un dažādu situāciju skaidrojumu.

4. klases izmanto projekta “Latvija skolas soma” ekskursiju piedāvājumu.

Mūsu skolas 3.klases skolēni priecājās par savu ekskursiju uz Garkalnes novada Namdara darbnīcu, tādēļ centāmies par to uzzināt vairāk. Noskaidrojām, ka šī ekskursija arī ceturtajām klasēm būtu ļoti noderīga, jo šajā mācību gadā dizaina un tehnoloģiju stundās viena no tēmām būs kokapstrāde – “Kā zāģē, slīpē un urbj apaļkoka lietas no masīvā kokmateriāla?”, kurā tēmas mērķis būs iepazīt kokapstrādes darbnīcas iekārtojumu un drošības noteikumus tajā. Apgūt pamatprasmes kokapstrādē. Mācīties lietot kokapstrādes instrumentus atbilstoši to pielietojumam. Iepriekš klases stundā bijām sprieduši par karjeras izglītību, kurā konstatējām, ka daži skolēni nākotnē vēlas savu profesiju izvēlēties mežsaimniecības vai kokapstrādes jomā.

Mūsu ekskursija notika 26.septembrī. Interaktīvajā nodarbībā skolēni uzzināja, cik atšķirīgi izskatās, skan, smaržo un kalpo dažādu sugu koki. Lielu sajūsmu radīja kokapstrādes instrumentu izmēģināšana. Katrs pamēģināja, kā zāģēt ar divroci- zāģi, mācījās apstrādāt baļķi ar instrumentu – slīmestu,  ēvelēt ar rokas ēveli un izgrebt koka bluķim viduci, izgatavojot puķu kasti.

Amatnieku darbu veikšanu papildināja aktīvā atpūta, izmantojot dažādus no koka izgatavotus spēļu elementus. Katrs varēja sev atrast interesantāko nodarbi vai izmēģināt visas. Daži pārliecinājās, ka staigāt ar “ķekatām” var ātri iemācīties un pa četriem komandā ar vienām slēpēm pārvietoties ir grūti, bet jautri. Lai nomakšķerētu koka zivtiņas, vajag lielu pacietību un uzmanību, bet, lai ar koka āmuru sistu pa tapām, vajag veiklību.

Prieku sagādāja 20 sastāvdaļu tējas dzeršana Ugunskura namā un līdzpaņemto desiņu cepšana piknika vietā.

Īpašu sajūsmu sagādāja EKO rotaļu laukums ar dažādām aktivitātēm, darbināmu plostu braucienam pār dīķi un 85 metru nobrauciens pa trosi. Ļoti daudzi pārvarēja savas bailes un pēc pirmā izmēģinājuma brauciena ar sajūsmu braucienu atkārtoja.

Sajūsmināti, ar iegādātām pārsteiguma dāvaniņām saviem mīļajiem, skolēni atgriezās mājās.

4. klašu audzinātājas Aija Staškeviča un Vera Strogonova.

3. klases skolēni piedzīvo kultūras notikumus ar programmas Latvijas skolas atbalstu. Dodamies uz teātri.

Lai sagatavotos kultūras notikumam, skolēni Latviešu valodā apguva tēmu “Fantāzijas pasaule”. Caur to lasīja pasakas, paši mācījās tās sacerēt un izteikt savu viedokli un vērtējumu par tēlu rīcību. Tēmas ietvaros apguva aktiermākslas meistarību, mācījās piemērot intonatīvu lasījumu atbilstoši tēlam, veidojot dialogu.

Skolēni sociālo zinību stundās iepazina Latvijas Nacionālo teātri – mūsu valsts dibināšanas vietu 1918.gadā. Tēmā “Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās, un kāpēc tie jāievēro?” apguva prasmi izvēlēties noteikumiem ( tai skaitā etiķetei) atbilstīgu uzvedību un attīstīt to kā ieradumu.

Un tad jau lielais brauciens bija klāt, varēja doties ceļā.

Skolēni klātienē iepazina vēsturisko Latvijas Nacionālā teātra ēku. Izjuta piederību sabiedriskai vietai, ievērojot uzvedības normas, un iesaisti sabiedriskajā dzīvē.

Tika iepazīts literārā darba “Pinokio” saturs, salīdzināts ar izrādē atainoto sižetu. Skolēni vēroja un analizēja aktieru sniegumu un izteica savu vērtējumu par redzēto. Gūto pieredzi runas mākslā izmantoja veidojot dialogu. Šīs prasmes tika vērtētas atbilstoši programmai pēc snieguma līmeņa apraksta.

Sagatavoja:  I. Sirmoviča un D. Stavro        

Pirmo klašu Latvijas skolas somas ekskursija Tērvetes dabas parkā.

Dabaszinību stundās mācījāmies par dzīvo dabu – pētījām kokus skolas apkārtnē, iepazinām Latvijā izplatītākos augus un dzīvniekus. Dizaina un tehnoloģiju stundās veidojām  darbus no koku lapām. To  visu paveicot, bijām gana gudri, lai 18.oktobrī dotos Skolas somas ekskursijā uz Tērvetes dabas parku.

Tur  mūs visus sagaidīja gide Ieva.  Ar lielu prieku sēdāmies Pasaku bānītī, kas  mūs aizvizināja uz Zaļo klasi. Kā jau klasē ienākot, vispirms bija jāsasveicinās, šoreiz ar mežu, ar meža Zaļo klasi. Ieva mūs iemācīja to izdarīt–vispirms nepieciešams saberzēt plaukstas, pielikt tās pie vaigiem, lai sajustu, ka plaukstas siltas, tad pielikt vienu plaukstu pie zemes un turēt tik ilgi līdz siltums no plaukstas pāriet uz zemi un sasilda gabaliņu zem plaukstas. Tas bija emocionāls brīdis un  mums visiem ļoti patika.

Apskatījām meža trīs stāvus.

Lepojamies ar to , ka daudz ko jau zinājām. Pratām atpazīt kokus, to lapas, augļus un gandrīz visas sēklas. Brīnījāmies par bērza sīksīkajām sēkliņām un vienīgā lapu koka- alkšņa  mazajiem čiekuriņiem. Atpazinām dzīvniekus. Ieraudzījām cik milzīgs var izaugt ozols, kā skaitīt koka nodzīvotos gadus, cik maza ir zebiekste un bebru bērniņš, cik liels zaķis. Gidi  pārsteidza mūsu Māras piedāvātais – bebrs ar savu asti pliķē pa ūdeni, lai brīdinātu citus bebrus par briesmām. Gide teica, ka vienmēr domājusi kā nosaukt šo bebra astes sišanu pa ūdeni.  Tagad zinās – pliķē pa ūdeni. Aplūkojām dzeņa kalumus kokā un  atlietas dzīvnieku pēdas. Uzzinājām kā sauc aļņu, stirnu un mežacūku tēti, mammu, bērnus.

Pabeiguši nodarbību Zaļajā klasē un pateikuši paldies gidei Ievai, devāmies uz rūķu pilsētu  “Čiekure”. Pilsētiņa  mūs visus pārsteidza ar saviem košajiem namiņiem, bruģētajiem celiņiem un  krāšņajiem  ziedu stādījumiem. Izstaigājām atvērtos namiņus, papusdienojām un steidzāmies uz Rūķīšu mežu. Aplūkojām mazos koka namiņus un priecājāmies par to, ka lielā vētra nav tos izpostījusi…… un devāmies uz mājām.

Pirms skolēnu brīvdienām pārrunājām un apkopojām Tērvetē  piedzīvoto. Secinājām, ka lielākā daļa  no mūsu prognozētajiem darbiem Zaļajā klasē piepildījās.  No skolēnu  rakstu darbiem sapratām , ka visiem patika braukt ar Pasaku bānīti, sasveicināties ar Zaļo klasi, ieraudzīt dzīvniekus, izpriecāties Rūķu pilsētiņā un Rūķu mežā.

No skolēnu darbiem.

Es ieraudzīju, cik maza ir zebiekste. Varēju salīdzināt brieža un stirnas ragus. Arta

Man patika no koka izgatavotās dzīvnieku un rūķīšu figūras. Mani pārsteidza seska un āpša izskats. Marta M.

Mani pārsteidza mežacūkas kažoks, bebra zobi. Kristiāns

Mani pārsteidza dzīvnieku izbāzeņi. Tie bija kā īsti. Nedomāju, ka zaķis var būt tik liels. Marta D.

Uzzināju, ka ir gan lieli, gan mazi plēsēji. Jānis

Jocīgi, ka dzenis un sīlis slēpj barību un ne vienmēr to atrod. Stefānija.

Interesanti bija salīdzināt dzīvnieku ķepu garumus. Māra

Pēc brīvdienām pārrunāsim to, ko izlasījām Rūķu lūgšanā.

                                          RŪĶU LŪGŠANA

Meža māt, dāvā Cilvēkam spēju paraudzīties uz pasauli mūsu acīm. Tad viņš sapratīs, ka puķu smaržu var ieelpot ziedus nenoplūcot, ka putnu dziesmas ausij tīkamākas nekā skaļi trokšņi, ka ikvienam sāp, ja tam dara pāri.

Meža māt, dāvā Cilvēka garam saplaukušu  asnu svaigo elpu, dvēselei- cīruļu skanīgo prieku, kājām – stirniņas vieglos soļus, rokām – tauriņu vieglos glāstus, sirdij- saulītes silto mīļumu.

Tad Cilvēks būs mūsu brālis un mēs viņam kļūsim redzami.

     ……Un varbūt tas piepildīsies Ziemassvētku gaidīšanas laikā …….

  1. klašu audzinātājas  A. Čerpinska, I. Ieveniece

Izglītības akcija ‘’Pasaules lielākā mācību stunda’’

UNESCO organizētās izglītības akcijas ‘’Pasaules lielākā mācību stunda’’ mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā https://www.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-macibu-stunda

Lai pievērstu uzmanību pasaules globālajiem mērķiem un izprastu, cik nozīmīga ir ikviena cilvēka, katras ģimenes un katras valsts iesaiste, ir nepieciešami dati. 6.b klases skolēni kļuva par faktu meistariem, veicot skolas vides izvērtējumu par atkritumu šķirošanas problēmām un  aptaujā ieguva datus par mūsu ģimeņu paradumiem šajā jomā. Atbildes sniedza 27 ģimenes.

Apkopojot rezultātus, secinājām, ka lielākā daļa no respondentiem cenšas samazināt radītos atkritumus. Visvairāk ģimeņu to dara, izmantojot atkārtoti iepirkumu maisiņus un piedāvājot citiem sev nevajadzīgās lietas. Vairāk par pusi respondentu ārpus mājas izmanto atkārtoti lietojamas pudeles, kā arī izvairās no vienreiz lietojamo trauku izmantošanas. Puse no aptaujātajiem mājās veido kompostu un salabo saplīsušās lietas.

Par atkritumu šķirošanu ikdienā apstiprinoši atbild lielākā daļa no aptaujas dalībniekiem, iespējams tāpēc, ka tieši viņiem ir skaidra un saprotama informācija par atkritumu šķirošanu un arī šķirošanas konteineri atrodas tuvu pie mājām. Visu veidu atkritumu šķirošanas konteineri pie mājām ir pieejami gandrīz pusei no aptaujātajiem. Dažām ģimenēm daļu no šķirotajiem atkritumiem ir jānogādā citur.

Depozīta sistēmu dzērienu iepakojuma nodošanai izmanto 92,6% no aptaujas dalībniekiem, tikai 1 to neizmanto un 1 saka, ka neregulāri. Domājams, ka šo pozitīvo darbību vides tīrības saglabāšanai ietekmē par dzēriena iepakojumu samaksātās naudas atgūšana.

Skolēni salīdzināja savā aptaujā iegūtos datus ar datiem, ko publicējis SKDS pēc Latvijas iedzīvotāju aptaujas (https://www.delfi.lv/54915812/dzivo-zalak/55150488/aptauja-rekordliels-iedzivotaju-skaits-atzist-ka-ikdiena-skiro-atkritumus) un veidoja plakātus ar aicinājumu pievērst uzmanību vienam vai otram atbildīga patēriņa ieradumam ģimenē! Iepazināmies arī ar mākslīgā intelekta piedāvātajam iespējām zīmējumu radīšanā. Kurš no plakātiem Tevi uzrunā, lai domātu par resursu atbildīgu patēriņu, vides saudzēšanu un tīrību?

6.b klases audzinātāja Ingrīda Tamane