Vecumnieku vidusskolas skolēnu dalība 10.starptautiskajā bērnu un jauniešu mākslas izstādē ceļā uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

Konkurss – izstāde “Vērtību sakta”, tika veltīta XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. 2020.gada februārī Vecumnieku vidusskolas 5.- 9.klašu skolas vizuālās mākslas olimpiādē tika risināta šī tēma. Uzdevuma nosacījumi bija veidot kompozīciju aplī, taču pieiet tēmas atklāsmei radoši, ietverot sev būtiskās un vērtīgās lietas un simbolus – kā valsts, mājas, ģimene, daba, hobiji un draudzība. Izvērtējot darbus olimpiādes finālam, izkristalizējas Martas Rogas darbs par vērtībām Latvijas valstī, dabā un tradīcijās. Otrs bija Emīlijas Bračkas darbs, kas ietvēra vērtības par mūzikas nozīmi cilvēka dzīvē. Trešais Kristiānas Krūmiņas darbs par draudzību un dažādo cilvēku attiecībās.
Rezultātā šie trīs darbi iekļuva starptautiskajā vizuālās mākslas izstādē “Vērtību sakta”. Darbi tika eksponēti Esplanādes laukumā 2020.gada septembrī.
Paldies audzēknēm par izvirzītajām vērtībām un izcilo veikumu!

Mākslas skolotāja A.Sproģe.

Pa dainu taku

Kad lietus lāses pierimušas un cauri mākoņu spraudziņai var manīt saules gaišo vaigu, pa rudens lapu paklāju jūtam mūsu Dainu tēva tuvumu. Dižais folkloras vācējs Krišjānis Barons atstājis mums pūrā nozīmīgas kultūras vērtības.

 Atzīmējot Krišjāņa Barona 185. dzimšanas dienu, Vecumnieku vidusskolas 3.un 5.klašu grupas pa ciema ielām, ceļiem un taciņām devās lūkot šo atstāto mantojumu.

Ceļatiesi , ceļa vīri

Nu ir laiks ceļā braukt.

Nu dziedāja ceļa gaiļi,

Nu ezera paipaliņi.

Ceļa sākumā katrai grupai tika izsniegtas latvju spēka  zīmes. Katrā pieturas punktā bija veicams kāds uzdevums, kas atklāja Dainu tēva  dzīves ceļa nozīmīgākos notikumus un saistījās ar  viņa veikumu.

Uzdevumi rosināja radošu iztēli, ļāva iemācīties jaunas tautasdziesmas, skolēniem likās saistoši atšifrēt tautasdziesmas pēc attēliem un skaitļu virknēm.  Neparasti likās salikt puzli un sakārtot tautasdziesmas vārdus no koka ripuļiem pareizā secībā.  Visās centra ielās tika skandētas tautasdziesmas. Jautrāks un līksmāks gājiens izvērtās dziedot zināmās tautasdziesmas pastaigas laikā.

Tēvu tēvi laipas meta,

 Mēs, bērniņi, laipotāji;

Tā, bērniņi, laipojat’i,

 Lai pietika mūžiņam.

No skolēnu atziņām par pasākumu: “Man patika iet pa dainu taku, dziedāt “Stāvēju, dziedāju augstajā kalnā” un likt Krišjāņa Barona pieminekļa vārdu puzli.”

Pasākuma laikā  varēja vērot savstarpēju cieņu, pieklājību, pozitīvu gaisotni.

 Paldies literatūras skolotājām Dacei Stavro, Ingrīdai Segliņai, 3.a klases audzinātājai Aijai Vanagai un 3.b klases audzinātājai Antrai Zikovai.  Paldies 3. un 5. klašu skolēniem par radošumu, aktīvu un atraktīvu līdzdarbošanos ceļojuma laikā.

 Paldies par sadarbību!

Skolas bibliotekāre Sarmīte Vēvere.

Vizuālās mākslas konkurss “RADI ROTĀJOT”

2020. gada sākumā Vecumnieku sākumskolas vizuālās mākslas pulciņa audzēkņi piedalījās valsts vizuālās mākslas konkursā “Radi rotājot”. Pasākuma mērķis bija bērnu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā lietpratības veicināšana. Konkursa dalībnieki tika aicināti pētīt tēmas “Rotas”,  “Rotājumi”, “Rotāšanās”, Rotāšana” dabā , sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā,  radot tradīcijām balstītus mūsdienīgus darbus dažādās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās.

 Otrajai kārtai, kas notika kultūrvēsturiskajos novados, tika izvirzīti 5 labākie zīmējumi un viens vizuāli plastiskās mākslas grupu darbs “Mana novada sakta.” Rezultātā ļoti augstu tika novērtēti 3 darbi, kas arī tika izvirzīti finālam, kas šoruden notiek Rīgā.

1. pakāpes diploms Zemgale kārtā tika piešķirts Loretai Krūmiņai (3.b klase) par darbu “Saulīte rotājas”.  2. pakāpes diploms piešķirts Elīnai Rikmanei (4.b.klase) par darbu “Dabas rotas – labas rotas” un Samantai Rikmanei (3.a klase) par darbu “Saulīte rotājas.”

 Lepojamies ar mūsu audzēkņu panākumiem un ceram uz tālākiem panākumiem!

Vizuālās mākslas pulciņa vadītāja Zoja Demeškeviča

Foto: “Mana novada sakta” – grupas darbs K. Škrjaba, S.P. Miķelsone, P. Otomers, D. Vorms-Behers.

Konkurss “Fibiķīms” 7.-8. klašu skolēniem 2. kārta.

Parādi savas zināšanas, atjautības spējas un azartu, piedaloties konkursā, kurā jautājumi ir saistīti ar dabas zinātni: matemātiku, bioloģiju, ķīmiju, fiziku un ģeogrāfiju.

Konkursā paredzētas četras kārtas katrā mācību semestrī, pirmā daļa noslēgsies decembrī, kad svētku noskaņās apbalvosim pirmos uzvarētājus.

Ar 26.10.2020 ir sākusies konkursa 2. kārta. Vēlam veiksmi.

 

Otrās kārtas jautājumi šeit>>

Rudens pārgājienā

Šajā mācību gadā turpinām realizēt programmu Atbalsts pozitīvai uzvedībai(APU). Izvēlējāmies sev tīkamas balvas. Noskaidrojām, ka šajā mācību gadā tiksim pie kārotās balvas, ja žetonu kastītē tiks sakrāti 159 žetoni.

Pirmā APU balva, kuru izvēlējāmies, bija pārgājiens. Nolēmām doties uz vietu, kur atrodas piemineklis 1978. gadā, dienesta pienākumu pildot, bojā gājušiem lidotājiem – majoram Vladimiram Ļivenko un leitnantam Valērijam Kurdanam.

5.oktobrī balva bija nopelnīta.

Pirms pārgājiena noskaidrojām, ko zinām  par varoņiem un varonību, pienākumu, atbildību, drosmi un cieņu. Neizpalika arī jautājumi par pašu skolēnu drošību.

Mūsu Magdalēna ierosināja, ka vajadzīgs vēl kāds uzdevums – atpazīt un skaitīt kokus visa ceļa garumā. Prognozējām cik, kādus kokus redzēsim. Pārrunājām kā veiksim šo uzdevumu. Domājām, ka tas būs viegli. Noteicām arī mūsu ceļojumam atvēlēto laiku. Artūrs un Jorens pieteicās noteikt soļu skaitu. Iegūtos datus nolēmām izmantot matemātikas stundās.

14.oktobra rīts uzausa saulains un silts. Satikāmies skolā. Pārbaudījām, kas ielikts mugursomās un devāmies ceļā un atklājām, ka kokus skaitīt ir tik grūti, jo to ir tik daudz. Daudzi skolēni nebija ievērojuši, ka abās ceļa malās aug bērzi. To bija veseli 200.

Pēc 60 minūtēm nonācām galamērķī. Priecājos, ka pratām klusi pastāvēt, izlasīt uz pieminekļa rakstīto, vēlreiz parunāt par seno notikumu, nolikt ziedus un pateikties par varonību ar klusuma brīdi. Ceru, ka turpmāk mācēsim ar cieņu izturēties arī citās piemiņas vietās.

Dodoties atpakaļ uz skolu, skolēni joprojām jautāja par seno notikumu. Nolēmām noskaidrot, vai mūsu muzejā ir kādas ziņas. Tātad, kādai no nākamajām balvām būtu jābūt muzeja apmeklējumam, ja vien šā laika apstākļi to atļaus.

2.b klases audzinātāja Anita Čerpinska

Esam draugos ar dabu

2. c klase skolēni piedalās Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izglītības programmas. “Putni un mēs” aktivitātē  “Putna stunda”. Lai piedalītos ikmēneša aktivitātē “Putna stunda”, laika posmā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada aprīlim katru mēnesi jāizpilda tematisks uzdevums par ūdensputniem.

Lai to paveiktu, 15.oktobrī 2. c klase devās izzinošā pārgājienā uz Jauno ezeru. Bija interesanti vērot, ka ezera plašumus iecienījušas meža pīles. Skolēni uzzināja, ka putnu vērošana ir veicama klusi un uzmanīgi.

Pārgājiena laikā veicām arī Latvijas valsts meži programmas Mammadaba āra meistarstundas uzdevumus- tika pētīts, kādas koku sugas sastopamas ezera apkārtnē. Skolēni aktīvi iesaistījās dažādo uzdevumu veikšanā par augošajiem kokiem, jaunas informācijas iegūšanā.  Visi kopīgi secinājām, ka visbiežāk augošās koku sugas ap ezeru, ir bērzi un kļavas. Ar nepacietību un interesi skolēni gaida nākamo pārgājienu.

Labo darbu nedēļas ietvaros trīs 2.c klases skolēni – Džesika Kalniņa, Artūrs Durans un Reinis Sviriņš,piedalījās Rīgas Zoodārza rīkotajā akcijā “Zoozīļuks 2020.” Ozolzīļu vākšanā ierosināja piedalīties Reiņa mamma- Daiga Sviriņa. Zoodārza iemītniekus iepriecināja čaklo bērnu vākums – 30 kg. Liels paldies bērnu vecākiem par atbalstu un atsaucību!

2.c klases skolotāja Natālija Šabanoviča.

Labo darbu nedēļa.

Parks ir vieta, kuru apmeklē dažāda vecuma iedzīvotāji: bērni, jaunieši, ģimenes, kā arī vecāka gada gājuma cilvēki. Parkā notiek gan kultūras pasākumi, gan sporta aktivitātes, gan atpūta no ikdienas darbiem.

8.a klases skolēni bija līdzās, lai #labo #darbu #nedēļas ietvaros sniegtu savu ieguldījumu parka #stādījumu #papildināšanā. Papildus koku stādīšanai bija iespēja noklausīties meža pakalpojuma centra speciāliste Ritas Dočures stāstījumu par mežu kā #ekosistēmu, kā arī praktiski noteikt koka augstumu ar dažādām metodēm, izmērīt caurmēru un saprast, cik būtiski ir katram rūpēties par mūsu #planētas zaļo #dzīvību. #Ekoskola FOTO: Vecumnieku novads.

Konkurss “Fibiķīms” 7.-8. klašu skolēniem

Parādi savas zināšanas, atjautības spējas un azartu, piedaloties konkursā, kurā jautājumi ir saistīti ar dabas zinātni: matemātiku, bioloģiju, ķīmiju, fiziku un ģeogrāfiju.

Konkursā paredzētas četras kārtas katrā mācību semestrī, pirmā daļa noslēgsies decembrī, kad svētku noskaņās apbalvosim pirmos uzvarētājus.

5. oktobrī sākas konkursa pirmā kārta, kas saturēs desmit atjautības un zināšanu pārbaudes jautājumus. Pēc divām nedēļām šī kārta noslēgsies un sāksies nākamā kārta.

Konkursā drīkst piedalīties arī jaunāko klašu skolēni.

Seko līdzi jaunumiem skolas mājas lapā! Lai veicās!

Skolotāja Natālija

Pirmās kārtas jautājumi šeit>>

EIROPAS VALODU DIENA – 2020.

Atsaucoties uz Eiropas Padomes iniciatīvu, katru gadu 26. septembrī Eiropā tiek svinēta Eiropas valodu diena. Vecumnieku vidusskolā arī 4. klases atbalstīja šo iniciatīvu. Divu dienu garumā angļu valodas stundu ietvaros skolēni veica savu pirmo lielo pētījumu par valodu daudzveidību gan Eiropā, gan arī citos kontinentos. Skolēni meklēja valstu nosaukumus angļu valodā, mācījās tos pareizi izrunāt, pētīja pilsētas, valsts valodas nosaukumus un tautības. Projekts bija veicams angļu valodā un lai informācija būtu bagātāka, un stāstījums aizraujošāks, skolēni apkopoja atrasto informāciju, veica atlasi, papildināja ar attēliem un zīmējumiem, veidojot vizuālu materiālu, ko vēlāk  grupās prezentēja klases biedriem.

Bez šaubām, tas ir liels ieguvums mazajiem censoņām brīdī, kad viņi diskutē par valodām, ko gribētu iemācīties vēl. Visi 4. klases skolēni saprot valodu zināšanu nozīmīgumu viņu dzīvē. Turklāt, šodien Eiropas multikulturālā sabiedrībā daudzvalodība ir svarīgākais līdzeklis starpkultūru sapratnei un tolerancei. Šādas diskusijas veido viņu izpratni par vērtībām, kas nav mērāmas naudas izteiksmē. Tāpēc vairākas skolēnu darba grupas centrālo vietu pētījumā ierādīja dzimtajai latviešu valodai, argumentējot, ka katram mūsdienīgam cilvēkam vispirms ir jāprot pastāstīt par savu valsti, tautu un valodu.

Savukārt, Vecumnieku vidusskolas 10.klases skolēni tika aicināti iepazīt plašo mūzikas pasauli citās Eiropas valstīs pāros sagatavojot prezentācijas tiešsaistes prezentāciju rīkā canva.com. Skolēni iepazina dažādu tautu mūziku un populāros izpildītājus, spodrināja savas publiskās uzstāšanās prasmes. Jāteic daudziem ar savu stāstījumu izdevās aizraut klausītājus, liekot ceļot laikā un mūzikā pa Eiropas valstīm! Un arī tā ir alternatīva ceļošanai, kas diemžēl šobrīd mums visiem liegta!

Atverot saites variet aplūkot dažas skolēnu prezentācijas! https://saite.lv/PDUMs  , https://ieej.lv/R7Ui9 , https://ieej.lv/if3vA.

Sagatavoja: Zoja Demeškeviča un Inga Jankauska, Vecumnieku vidusskolas angļu valodas skolotājas.

Dzejas dienu birums ”Dzejas ķocī”

Reizē ar septembra siltajiem saules stariem, ritošām lietus lāsēm un bagāto ābolu ražu, kā katru gadu, mūsu skolā ienāk Dzejas dienas. Dzejas vārsmas kā raiba un krāsaina kļavas lapa ievijas mūsu ikdienā. Šogad uz pirmo tikšanos aicinājumam atsaucās mazie pirmklasnieki. Pārlapojot Ievas Samauskas mīklu dzejoļu grāmatu “Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā” uzzinājām, kas tā krāsainā princese, kas ir zelta kamols, un vai dzeltenā siera ripa ir kādam kabatā paslēpusies.

Skolas ābeļdārzā visus sagaidīja “garā bize”, ko vajadzēja sapīt, “skaļais klaigātājs” ar raibo uzsvārci izstaigāja līkumu līkumus, lai satiktu savas pavalstnieces.

Gribot negribot, piedalījāmies sakņu dārza novākšanas talkā, tad arī sapratām, kura ir tā zaļā vista, kas tup visu vasaru uz dzeltenām olām.

Pēdējos gados notikušas straujas, dinamiskas pārmaiņas mūsu dzīve. Ikdienā mēs izmantojam jaunās tehnoloģijas, rakstam SMS un nododam informāciju par mūsu emocionālo fonu, pieliekot teksta papildelementus-emociju ikonas. Vai tas nozīmē, ka izmantojot šos teksta papildelementus, tie spētu aizstāt valodu pilnībā?

Ir dzejnieki, radoši cilvēki, kuri to jau piekopj, mums radās interese par šo tēmu, un arī mēs to gribējām izmēģināt.

Sesto klašu jaunieši iepazīstināja ar rakstnieku dzejas vārsmām, kuras pārvērstas “emodži Ikonās”, kā arī lasīja savus gara darbus, kuri izdaiļoja pateiktos vārdus. Paldies skolotājai Dacei Stavro par jauniešu iedrošināšanu.

Paldies pirmo klašu audzinātājām Ivandai Ieveniecei, Anitai Čerpinskai un Danutei Pauniņai par zinātkāro skolēnu ievešanu dzejas pasaulē.

Kopā ar skolotāju Solveigu Vītolu jaunieši izlaipoja Imanta Ziedoņa dzejas takas, ieklausījās dziesmās ar I.Ziedoņa vārdiem.

Nemanāmi un krāsaini piepildīts paskrēja laiks, lai atkal satiktos ar bērnu gaišajiem smaidiem, mirdzošajām acīm pie grāmatu plauktiem skolas bibliotēkā.

Skolas bibliotekāre Sarmīte Vēvere