Vēsture

Sarkanā skola

  1889. gadā mācības sākas jaunuzceltajā sarkano ķieģeļu ēkā.
   1945. gadā tiek atjaunota 2. Pasaules karā izpostītā skola, mācības uzsāk pirmā vidusskolas klase. Līdz 1968. gadam šajā ēkā mācās pamatskolas, bet vēlāk līdz 1993. gadam 1. – 4. klases.

Mazā skola

Sākotnēji ēka celta pirmsskolas iestādes vajadzībām. Sākot ar 1993. gadu uz šo ēku tiek pārceltas 1. – 4. klases, kurā arī tagad līdzās pastāv pirmsskolas grupas un sākumskolas klases. Ēkai 2010. gadā tikai veikti ēkas siltināšanas darbi, kā rezultātā tā ieguva jaunu, laikam atbilstošu vizuālo izskatu.

Baltā skola

1968. gadā Latvijas brīvvalsts laikā celtajai ēkai, kurā sākotnēji bija izvietotas tikai vidusskolas klases, tiek uzcelta pirmā piebūve, kurai vēlāk klāt uzceļ otru un vēlāk arī sporta zāli. Līdz ar celtniecības pabeigšanu šajā ēka mācās 5. – 12. klases skolēni.
Šobrīd skola izvietota divās ēkās “Mazā skola” un “Baltā skola”. Skolai ir izstrādāts jaunas skolas celtniecības projekts, kura realizācija ļautu visai skolai atrasties vienā ēkā, “Mazās skolas” ēku pilnībā atdodot pirmsskolai.