Izglītības programmas

Skolā tiek īstenotas:

Pirmsskolas izglītības programma , kods 01011111, atbilstoši MK noteikumiem nr.716, 21.11.2018.

 Pamatizglītības programma, kods 21011111, atbilstoši MK noteikumiem nr.468, 12.08.2014.

Pamatizglītības programma, kods 21011111, atbilstoši |MK noteikumiem Nr. 747, 27.11.2018.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma, kods 31013011, atbilstoši Mk noteikumiem 281, 21.05.2013.

Vispārējās vidējās izglītības programma, kods 31016011, atbilstoši MK noteikumiem 416, 03.09.2019.