Esi līderis karjerā

6.martā Vecumnieku vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Esi līderis karjerā”, kas norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs “ ietvaros.

Nodarbības vadīja „Dzīves kvalitātes studija „FunA”” lektore, biznesa un personīgās izaugsmes trenere, koučs Inese Matvejeva – Gērena un izglītojošo spēļu asistente Kitija Mangule.

Profesionālas izaugsmes treneres vadībā praktiskā nodarbībā skolēniem tika dota iespēja noskaidrot un apzināties savas vājās un stiprās puses, noskaidrot līdera īpašības.

Karjera nav vienkārši profesionālas izaugsmes process- tā ir svarīga dzīves sastāvdaļa. 2 h spēle „ Līderis” deva iespēju jauniešiem neformālā vidē vēlreiz aizdomāties par savām rakstura īpašībām, identificēt līderi zināmu personību vidū, kā arī katram uzņemties atbildību un iejusties līdera lomā.

Jaunieši atzina, ka nodarbības laikā ieguva ne tikai zināšanas, bet arī pilnveidoja prasmes strādāt grupā, izteikt un pamatot savu viedokli, un izvērtēt savas stiprās puses. 

Sintija Kreimane

Pedagogs karjeras konsultants