Karjera un līderis

8.novembrī Vecumnieku vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Karjera un līderis”, kas norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs “ ietvaros.

Nodarbības vadīja „Dzīves kvalitātes studija „FunA”” lektore, biznesa un personīgās izaugsmes trenere, koučs Inese Matvejeva – Gērena un lektore, izglītojošo spēļu trenere Inga Kranāte.

Profesionālu izaugsmes treneru vadībā praktiskā nodarbībā 9.-11. klases skolēniem tika dota iespēja noskaidrot un apzināties savas stiprās puses, izvēlēties savu nākotnes darbības virzienu un profesiju, kā arī veikt pašizpēti un izvēlētās profesijas „pielaikošanu” izglītojošu spēļu veidā.

Karjera nav vienkārši profesionālas izaugsmes process- tā ir svarīga dzīves sastāvdaļa. 2 h spēle „Karjera” deva iespēju jauniešiem neformālā vidē vēlreiz aizdomāties par savām prioritātēm, izvēloties savu darbības virzienu, profesiju. Kas man ir svarīgi: – Inovācijas? – Elastīgs darba laiks? – Nauda? – Ieguldījums cilvēces attīstībā? – Atrašanās vieta? – u.t.t. Atbilstoši sniegtajām atbildēm dalībnieki dalījās grupās un radīja ideālās darba vietas.

Jauniešiem tika dota iespēja izpildīt amerikāņu psihologa Dž. Hollanda proforientācijas testu iesaistot savu intuīciju. Tas nozīmē, ka profesijas izvēlē tika iesaistīts ne tikai saprāts, bet arī sirds!

Nodarbības laikā jaunieši ieguva ne tikai zināšanas, bet arī pilnveidoja prasmes strādāt grupā, izteikt un pamatot savu viedokli, un izvērtēt savas stiprās puses. 

Sintija Kreimane

Pedagogs karjeras konsultants