Karjeras izvēle

19.decembrī Vecumnieku vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Karjeras izvēle”, kas norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs “ ietvaros.

Nodarbības vadīja “Brain Games”  izglītojošo un stratēģiskās plānošanas spēļu treneris Emīls Jasiunas.

Profesionāla trenera vadībā praktiskā nodarbībā skolēniem tika dota iespēja noskaidrot un apzināties savas vājās un stiprās puses, noskaidrot līdera īpašības un uzņemties atbildību par savu izdarīto izvēli. Skolēniem tika dota iespēja izglītojošas un stratēģiskās plānošanas spēlē katram attīstīt individuālās prasmes un iejusties dažādās lomās.

Jaunieši atzina, ka nodarbības laikā ieguva ne tikai zināšanas par karjeras iespējām, bet arī pilnveidoja plānošanas prasmes un prasmi strādāt grupā, kā arī izvērtēt savas stiprās puses. 

Sintija Kreimane

 Pedagogs karjeras konsultants