STEM priekšmetu individualizētas nodarbības 1.-4. klasei.

Individualizētās nodarbībās STEM priekšmetos (S- science, T- technology, E-engineering, M-mathematics, tulkojumā- dabaszinības, tehnoloģijas, inženierija un matemātika) sākumskolas skolēni darbojas kopš 2017.gada rudens.

Šajā mācību gadā nodarbībās piedalīties aicināti 2.klašu skolēni. Nodarbības notiek katru ceturtdienu plkst.14.00 2.a klases telpā.

Tās vada skolotāja Ivanda Ieveniece.

Nodarbībās pētām, praktiski darbojamies, iepazīstam pasauli ar eksperimentu palīdzību, meklējam un atrodam kopsakarības. Vērojam un pētām norises dabā. Mēģinām kopā rast atbildes uz daudzajiem “Kāpēc?”. Mūsu mērķis ir padziļināta zināšanu, prasmju apguve, kas notiek līdztekus dabaszinību un matemātikas mācību stundās apgūtajam. STEM nodarbības- tā ir iespēja aktīvi darboties, izzināt pasauli pašam, veidot spriedumus, izteikt secinājumus. Visa kopīgā darbošanās, attīsta zinātkāri, veido savstarpējās attiecības.

Foto no rudens tēmas “Ābolu STEM”- kura grupa uzbūvēs augstāko ābolu torni? Uzvarēja K.Zālīša, M.Klauģa un D.Jansona grupa.

 

STEM priekšmetu individualizētas nodarbību vadītāja skolotāja I.Ieveniece