Pulciņa mērķauditorija – 1. klašu skolēni.

Ko apgūst STEM pulciņā?

Dabas zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātnes un matemātikas

tēmas (angliski tiek sauktas par STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Fizika, ķīmija, matemātika un bioloģija apraksta apkārtējās dabas likumus un procesus, savukārt informātika un datorika sniedz mums priekšstatu, kā strādā tehnoloģijas, ar kurām mēs strādājam un radām lietas. Zināšanas par šīs jomas priekšmetiem būtiski atvieglo mūsu ikdienu, un patiesībā ikviens tās pielieto ikdienā, pat ja pirmajā mirklī to neapzinās, tāpēc zināšanas par STEM ir mūsu palīgs ikdienā.

Mazajiem pirmklasniekiem ir dabiska interese par dabā un ikdienā saskatāmajiem procesiem. Kas? Kā? Cik? Kādēļ? – ir sākumskolas  skolēnu visbiežāk lietotie jautājumi. Un tas ir ļoti svarīgi, lai bērnam patiktu izzināt, pētīt un konstruēt!  Tā bērns iemācās loģiski un radoši domāt.

STEM pulciņā bērni attīsta savas pētnieciskās prasmes, mācās eksperimentējot, tā veicinot interesi par dabaszinātnēm.  Šeit skolēni paskatās uz lietām tuvāk, mēģinot izprast likumsakarības. Ne vienmēr nodarbības notiek skolas telpās. Piemērotos laikapstākļos mēs dodamies ārā un pētam apkārtnē esošo. Mazajiem skolēniem ļoti patīk eksperimentēt. Viņi mācās izdarīt pieņēmumus, mācās spriest un veikt secinājumus. Arī matemātika var būt interesanta, meklējot un izskaidrojot  savus risinājumus!  Pulciņa nodarbībās skolēni tiek iepazīstināti arī ar pirmajiem soļiem algoritmu lietošanā un spēļu formā sniedz zināšanas par robotiku.

Pirmklasnieki mācās būt kopā – atbalstīt viens otru, palīdzēt, būt grupas vai pāra dalībniekiem, sarunāties par pētāmo problemu, izteikt savu viedokli. Tās visas ir ļoti noderīgas prasmes!  STEM pulciņā bērns savus sapņus var pārvērt par darbiem – pats atklāt vai radīt jaunas lietas!

 

Skolotāja Aija Staškeviča.