3. klases skolēni piedzīvo kultūras notikumus ar programmas Latvijas skolas atbalstu. Dodamies uz teātri.

Lai sagatavotos kultūras notikumam, skolēni Latviešu valodā apguva tēmu “Fantāzijas pasaule”. Caur to lasīja pasakas, paši mācījās tās sacerēt un izteikt savu viedokli un vērtējumu par tēlu rīcību. Tēmas ietvaros apguva aktiermākslas meistarību, mācījās piemērot intonatīvu lasījumu atbilstoši tēlam, veidojot dialogu.

Skolēni sociālo zinību stundās iepazina Latvijas Nacionālo teātri – mūsu valsts dibināšanas vietu 1918.gadā. Tēmā “Kādi noteikumi ir sabiedriskās vietās, un kāpēc tie jāievēro?” apguva prasmi izvēlēties noteikumiem ( tai skaitā etiķetei) atbilstīgu uzvedību un attīstīt to kā ieradumu.

Un tad jau lielais brauciens bija klāt, varēja doties ceļā.

Skolēni klātienē iepazina vēsturisko Latvijas Nacionālā teātra ēku. Izjuta piederību sabiedriskai vietai, ievērojot uzvedības normas, un iesaisti sabiedriskajā dzīvē.

Tika iepazīts literārā darba “Pinokio” saturs, salīdzināts ar izrādē atainoto sižetu. Skolēni vēroja un analizēja aktieru sniegumu un izteica savu vērtējumu par redzēto. Gūto pieredzi runas mākslā izmantoja veidojot dialogu. Šīs prasmes tika vērtētas atbilstoši programmai pēc snieguma līmeņa apraksta.

Sagatavoja:  I. Sirmoviča un D. Stavro