Āra izglītības dienā skolēni mācās par kultūras pieminekļiem Vecumniekos

3. novembris ir Āra izglītības diena, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Tāpēc 5.b klases skolēni sociālo zinību un vēstures stundā devās pārgājienā, lai dabā iepazītos ar kultūras pieminekļiem Vecumniekos.

Kopā ar klases audzinātāju Ingrīdu Tamani un vēstures skolotāju Ivetu Evarti apmeklēja senlatviešu apmetnes vietu Čigānkalnu. Pie piemiņas akmens, kas veltīts pirmajiem skolotājiem un skolēniem, pārrunāja mūsu pagasta skolu vēsturi un novērtēja restaurēto Sarkanās skolas ēku. Luterāņu baznīcas vārtus rotā dzeltenais gliemežvāks, pie tā skolēni uzzināja par Svētā Jēkaba ceļu un Vecumnieku baznīcas vēsturi, bet ēkas iekšpusē aplūkoja valsts nozīmes mākslas pieminekli- baznīcas interjeru, ērģeles, altārgleznu un Brīvības cīņās kritušajiem veltīto piemiņas plāksni. Vecumnieku kapsētā piestājās pie Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Jura Mazura dzimtas kapiem, lai atcerētos mūsu senčus, kas cīnījās par Latvijas brīvību. Stāsts par Latvijas brīvības cīnītajiem turpinājās arī parkā pie stēlas, kas godina mūsu novada 17  Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus.

Dabā izpētītais, novērotais un dzirdētais tika arī apkopots pierakstos un iegūto informāciju skolēni izmantos, veidojot vēsturisko vēstījumu mācību stundās.

Klases audzinātāja Ingrīda Tamane