Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” ekskursija uz Tērvetes dabas parku.

3.klasēm mācību programmas pirmā tēma dabaszinībās ir „Kas ir kopīgs un atšķirīgs dažādām dabas teritorijām?”. Mācījāmies par pļavu, mežu, purvu un dažādām cilvēku veidotām dabas teritorijām. Viena no tādām teritorijām ir dabas parki, tādēļ 17.oktobrī organizējām ekskursiju uz Tērvetes dabas parku. Izvēle bija tāda arī tādēļ, ka 3.a klase ir pieteikusies projekta Mammadaba Meistarklasei, kurā viens no uzdevumiem ir izziņas ekskursija.

LVM programmas „Izzini mežu” ietvaros ir lieliska iespēja apmeklēt izzinošās ekskursijas „Zaļajā klasē”. Mēs to izmantojām. Jaukas gides pavadībā uzzinājām daudz jauna par meža zvēriem, augiem un putniem, kā arī pārbaudījām savas dabaszinību stundās jau apgūtās zināšanas. Ļoti priecājāmies, kad mūsu gide nodarbības beigās sirsnīgi teica, ka, redzot mūsu zināšanas, viņa priecājas, jo ir pārliecināta, ka Latvijas meži un daba nākotnē būs gudrās un labās rokās.

Tērvetes dabas parkā var ne tikai apskatīt gleznaino rudens krāsās iekrāsoto dabu un parka izkoptās dabas ainavas, bet arī satikt rakstnieces Annas Brigaderes ņipro puisēnu Sprīdīti un lielo Lutausi. Pastaigā pa Pasaku meža takām varējām atklāt Meža ķēniņa valstību. Tā bija aktīva pastaiga, jo katrs vēlējās izmēģināt skolēniem piemērotās šķēršļu trases. Drosmi vajadzēja izrādīt ne tikai tajās, bet arī, uzkāpjot iespaidīgajā skatu tornī. Mēs arī izmantojām iespēju doties braucienos ar Pasaku bānīti. Skolēnus sajūsmināja gan kokos ieskautais Rūķu ciems ar neskaitāmām miniatūrām mājiņām, kurās varēja ieskatīties un pat mēģināt iekļūt, gan modernā Rūķu pilsētiņa ar iespēju pielietot iepirkšanās prasmes.

Iepriekš nepiedzīvota aktīvā atpūta pasākuma beigās bija atrakciju laukumā, kurā visi varēja izmēģināt savu drosmi, lunkanību un arī domāšanu, lai pārvietotos pa garo šķēršļu un kāpelēšans trasi.

3.a klases audzinātāja Aija Staškeviča.