Labi ir labu darīt!

“Labo darbu nedēļas” akcija pirmsskolā ir kļuvusi par tradīciju. Jau vairākus gadus visas pirmsskolas grupas aktīvi iesaistās palīdzības sniegšanā un prieka sagādāšanā gan sev, gan līdzcilvēkiem.

Arī šis gads nav izņēmums un visās grupās vērojama rosība – tiek gādātas ievārījumā burciņas, segas un pārtika dzīvniekiem, grābtas lapas un lasītas zīles.

Sporta skolotāja Ina Vētra audzēkņiem organizēja sporta dienu

“Taurenīšu”, “Spārīšu” un “Bitīšu” audzēkņi un audzinātājām Janu Pabrūkli, Agnesi Briedi, Inesi Kokoreviču–Praškeļeviču, Klintu Miezīti, Inetu Karasevu, Sindru Peterāni, un skolotāju palīgiem Ingu Lodziņu, Agnesi Sproģi un  Leldi Baltrumu gādāja pašu gatavotas veltes, kas iepriecinātu pansionāta “Atvasara” iemītniekus. Spītējot laika apstākļiem un vējam “Bitītes” devās ceļā, lai nogādātu  kopīgo dāvanu un sniegtu nelielu koncertu senioriem. Ievērojot drošības pasākumus, koncerts tika organizēts pagalmā.

“Spārītes” kopā ar audzinātājām un vecākiem piedalījās Rīgas Zooloģiskā dārza ik gadus rīkotajā “Zoozīļukā”, par ko saņēma arī pateicības rakstu. Sadarbībā ar vecākiem tika savāktas zīles- 56,5 kg. Īpaša bija zīļu šķirošana, tika atlasītas melnā ozola zīles, kuras kā īpaša dāvana tika nosūtīta Zoo mītošajai Filipīnu mākoņžurciņai. “Spārītes” piedalījās arī Vecumnieks rīkotajos “Jumīša svētkos”, kuru laikā ziedoja dzīvnieku barību un dārzeņus “Mežavairogiem”. Par šo veikumu grupa saņēma kafejnīcas “Sēdnīca” simpātiju balvu.

“Mežavairogus” ar savām dāvanām iepriecināja arī “Skudriņu” audzēkņi ar audzinātājām Inesei Aldi, Kristianu Gertsoni un skolotāja palīgu Lindu Gargurni, kā arī “Pūcīšu” bērni ar audzinātājām Lauru Mētru, Vitu Vēveri un skolotāja palīgu Sandru Zvirbuli. Grupas audzēkņi iesaistījās arī lapu grābšanā.

“Mārītes” kopā ar audzinātājām Mariku Ušecku, Līgu Bikmani un skolotāja palīgu Veroniku Kuzņecovu devās uz Vecumnieku luterāņu baznīcu. Sadarbībā ar draudzi un mācītāju Robertu Otomeru tika rīkota lapu grābšanas talka. Liels bija bērnu prieks, kad pēc padarītā darba mācītājs izrādīja savus amata tērpus un veda nelielā ekskursijā pa baznīcu.

“Ezīši” kopā ar audzinātājām Ingu Siliņu, Liliju Peterāni un skolotāja palīgu Evu Heniņu sagatavoja vitamīnus–dzērvenes un medu VUGD Vecumnieku posteņa glābējiem. Tādā veidā sakot milzīgu paldies par darbu, kuru  viņi veic no sirds ar atbildību un nesavtības sajūtu!  Turpinot jau aizsākto tradīciju “Ezīši” arī šogad atbalstīja DZAB ”Ķepu – ķepā” patversmi Ozolnieku novadā. Šajā labajā darbā viņiem pievienojās “Pelēni” un to audzinātājas Līga Pūķe, Dace Landorfa un skolotāja palīgs Rasma Upelniece. Kopīgiem spēkiem tika sagādāts – konservi, smiltis, sausā pārtika, segas, kas ļoti nepieciešamas patversmē esošajiem dzīvniekiem.

“Zīlītes” kopā ar audzinātājām Zaigu Tiltu, Aiju Matuzeviču un skolotāja palīgu Baibu Geriku devās pie draugiem Jura un Dzintras Audzijoņiem, lai koktēlnieka sētā “Jūras” palīdzētu rudens talkā.

“Lapsiņas” kopā ar audzinātājām Baibu Gerdiņu, Kristīni Brikovsku un skolotāja palīgu Līgu Urķi grāba Liepu ielā 2 un turpināja pērn iesākto atkritumu šķirošanas akciju. Visi kopā devās pastaigā uz veco ezeru un pa ceļas salasīja tur izmētātos atkritumus.

Visu skolotāju vārdā izsaku sirsnīgu paldies vecākiem par atbalstu un iesaistīšanos pirmsskolas organizētajās aktivitātēs. Kopīgiem spēkiem mēs jauno paaudzi veidojam par sirdscilvēkiem!

Direktora vietniece pirmsskolā Ilvija Špundzāne