Pieteikšanās 10. klasē.

Vecumnieku vidusskola izsludina pieteikšanos vispārējās vidējās izglītības programmas 10. klasē
2024. gada 11. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 14:00.

Nepieciešamie dokumenti:
vecāku iesniegums
– apliecība par pamatizglītību (oriģināls) – jāuzrāda pēc tās iegūšanas
– sekmju izraksts (oriģināls) – jāuzrāda pēc tā saņemšanas
– medicīniskā karte (veidlapa Nr. 026/u)

Pēc 2024. gada 11. jūnija dokumentus vecāks kopā ar skolēnu var iesniegt darba dienās pie lietvedes no 8:00 – 13:00. Tālrunis informācijai: 63960595.

Skolas piedāvājums: