PuMPuRS

ESF projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai’’ Nr.8.3.4.0/16/I/001 dalību 2019.20.m.g. uzsāka 10. un 11. klases, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības, saliedētu klašu kolektīvus, attīstītu jauniešos līderības un atbildības prasmes programmā “Stipra klase, stipri jaunieši”. Pagājušajā mācību gadā  skolēniem bija piedāvātas vairākas aktivitātes sadarbībā ar biedrību “Piedzīvojuma gars”, piemēram, oktobrī devāmies uz Mangaļsalu Rīgā, lai realizētu aktivitāti “Sadzīvo un izdzīvo”. Tas bija 5 stundu ilgs piedzīvojums, kura laikā jaunieši caur spēli iepazina vairāk viens otru un apzinājās savu un citu lomu kolektīvā. Kopumā jaunieši veica 4 aktivitātes- augsto virvju aktivitāti, līšanu bunkuros, sadarbības spēles un kā programmas hīts tika izspēlēta misijas pildīšana ar uzvilktām gāzmaskām piedūmotā bunkurā. Visas aktivitātes veidotas, lai veicinātu sekmīgāku komunikāciju, saliedētību, savu un citu spēju apzināšanos. Pēc katras aktivitātes jauniešiem tika dota iespēja prasmīga instruktora vadībā atskatīties, kas viņu darbā strādāja, piemēram, stratēģijas plānošana, līdera izvēle, uzmundrinājumi, un kas nestrādāja jeb nākošajā reizē būtu uzlabojams, piemēram, neieklausīšanās, nerēķināšanās ar citiem, nenopietna attieksme u.c. No skolēnu aptaujas rezultātiem pēc aktivitātes: man vislabāk patika: Kāpt uz bunkura. Visas lieliskās aktivitātes un piedzīvojumu vadītāji. Apmaldīties dūmos. Iet meklēt burtus bunkurā. Diezgan saliedēta klase. Vieta kurā notika piedzīvojumi. Pilnīgi absolūti pozitīvi VISS 🙂

Savukārt, 2019.gada novembrī jauniešiem tika organizēta cita programmas ‘’Stipra klase, stipri jaunieši” aktivitāte- pārgājiens ar uzdevumiem Zvirgzdes mežā. Lai gan laika apstākļi nelutināja, jaunieši drosmīgi veica šo pārgājienu, attīstot pacietību, drosmi, uzmanību, pārvarot savu nedrošību un bailes, stiprinot klases kolektīva garu. Iemācījās prasmi uzticēties viens otram, atpazīt apkārtējo vidi un orientēties, izbaudīt laiku kopā ar saviem biedriem. 2020.gada februārī aktivitāte “Mūsu lomas” palīdzēja jauniešiem uzzināt, kāpēc mēs esam tik dažādi, kāda ir katra mūsu loma komandas darbā, ka efektīvāk strādāt, izmantojot savas lomas priekšrocības, palīdzēja apzināties katram piemērotāko informācijas mācīšanās un uztveres stilu.

Projekta aktivitātes turpinās arī šajā mācību gadā. 2020. gada septembrī 11. un 12. klase piedalījās pilsētorientēšanās spēlē, kurā bija gan izzinoši jautājumi par Vecumniekiem, gan asprātīgi uzdevumi jāpaveic, lai noteiktā laikā atrastu kontrolpunktus, izpildītu prasīto un nopelnītu punktus. Uzvarētāji bija tie jaunieši, kas savā komandā prata sadarboties, ieklausījās viens otrā, darbojās radoši un ieinteresēti. Pirmās vietas ieguvēji tika pie garšīgajām picām ciema jaunajā kafejnīcā, pārējie- baudīja saldās vafeļu tortes. 2020.gada 13.oktobrī, piedaloties PUMPURS projektā “Stipra klase, stipri jaunieši”, 11. un 12.klase izbaudīja aktīvu un aizraujošu rudens dienu burvīgā latviešu viensētā kopā ar biedrības ”Piedzīvojuma gars” jauniešu līderiem. Lai gan aktivitātes bija izaicinošas, iesākumā pat šķita pārāk grūtas, tomēr komandas darbs, sadarbība, uzmundrinājumi un atbalsta sniegšana cits citam veicināja to izpildi. Saulainais laiks, joki un asprātības palīdzēja tikt galā ar uztraukumu, nedrošību un pat bailēm, ieraugot kāpņu augstumu vai platformas dēlīšu garumu. Bet prieks, lepnums, drosme, ka paveicu pats un palīdzēju arī klases biedriem, kopā mēs atrisinājām problēmu, šķērsojām “purvu” un pārvarējām “zirnekļa sienu’ – tas bija lielākais gandarījums dienas beigās. Protams, ugunskura siltums, tortiljas, kartupelīši un ceptie banāni ar šokolādi bija garšīgais pārsteigums, kas deva enerģiju visai dienai. Ko skolēni iemācījās šajā piedzīvojumā? Uzticēties klases biedriem, pārvarēt bailes un nedrošību, būt atbildīgākiem, centīgākiem, uzņemties iniciatīvu un izdarīt līdz galam. Visas dienas garumā  tikumi, ko stiprinājām- atbildība, gudrība, drosme, solidaritāte, lai arī turpmāk ir mūsu ikdienas darbos un mācībās!

11.klase un audzinātāja I.Tamane