Vecākiem

Informācija par pārtikas taloniem Vecumnieku novada izglītības iestādēs! (04.12.2020.)

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 28.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/420 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 18, 22. §) un ievērojot to, ka turpinās ārkārtas situācija un bērni no 5.klases līdz 12.klasei mācās attālināti, izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji tiek aicināti iesniegt iesniegumu par atbalsta saņemšanu ēdināšanas nodrošināšanai attālinātu mācību laikā. Iesniegumi tiks izskatīti, ja būs noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.i., iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts iesnieguma oriģināls Sociālajā dienestā, pagastu pārvaldēs vai ievietots pasta kastītē pie Vecumnieku novada domes ēkas.Nepareizi noformēti iesniegumi netiks izskatīti. Elektroniski noformētus iesniegumus var sūtīt uz e-pasta adresi ina.jankevica@vecumnieki.lv.

Ja iesniegums rakstīts jau iepriekš, atkārtoti tas nav jāiesniedz.

Pārtikas taloni tiks piešķirti par laika periodu no 07.12.2020. līdz 18.12.2020.

Sīkāka informācija: 20219567(I.Jankeviča)

 
 

Informācija par pārtikas taloniem un pārtikas pakām Vecumnieku vidusskolā! (30.11.2020.)

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 28.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/420 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 18, 22. §) un ievērojot to, ka Vecumnieku vidusskolā bērni no 1.klases līdz 6.klasei mācījās attālināti no 19.11.2020. līdz 27.11.2020. un iesniegumi iesniegti pēc 23.11.2020., izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji tiek aicināti izņemt pārtikas pakas un pārtikas talonus 01.12.2020.  Vecumnieku vidusskolas ēdnīcā no pl.9.00 Sīkāka informācija: 20219567(I.Jankeviča)

 
 

Informācija par taloniem un pārtikas pakām Vecumnieku vidusskolā!

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 28.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/420 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 18, 22. §) un ievērojot to, ka Vecumnieku vidusskolā bērni no 1.klases līdz 6.klasei mācās attālināti, izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji tiek aicināti izņemt pārtikas pakas un pārtikas talonus, sekojošā kārtībā:

  1. Tie vecāki vai likumiskie pārstāvji, kuri iesniegumus iesnieguši līdz 23.11.2020. un kuriem bērni mācās no 1.klases līdz 6.klasei un kuriem pienākas gan pārtikas pakas, gan pārtikas taloni, sākot no 26.11.2020. no pl.10.00-15.00, varēs saņemt Vecumnieku vidusskolas ēdnīcā.
  2. Tie vecāki vai likumiskie pārstāvji, kuri iesniegumus iesnieguši līdz 23.11.2020. un kuriem bērni mācās no 5.klases līdz 6.klasei pārtikas talonus varēs saņemt, sākot no 25.11.2020. Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā darba laika ietvaros.

Sīkāka informācija: 20219567 (I.Jankeviča)

 
 

Atbalsts vecākiem bērnu karjeras izvēlē (Resursi, kas sniedz atbalstu vecākiem kā labāk izprast mūsdienu pasaules izaicinājumus karjeras izvēlē un palīdzēt savam bērnam.)