Vecumnieku vidusskolai Zaļais karogs

Otrdien, 13. septembrī, pulksten 11:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu pasniegšana. Šogad 94 izglītības iestādes saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu.

Ir liels prieks un lepnums, ka mēs, VECUMNIEKU VIDUSSKOLA, esam starp tām!

Tikai divām izglītības iestādēm tika piešķirts Ekoskolu vēstnieka statuss, 52 – ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu.

Šogad Ekoskolu apbalvošanas ceremonijas fokusā bija trīs videi nozīmīgas tēmas – klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana un vides piesārņojums. Pasākumā Ekoskolas sveica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Gatis Zemurs, Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, kā arī Ekoskolu programmas vadītājs Latvijā Daniels Trukšāns. Apbalvošanas ceremonijā tika atklāta Rīcības dienu kampaņa, apbalvoti starptautiskā konkursa uzvarētāji – Jaunie vdes reportieri, UNESCO Latvijas Nacionālā Komiteja atklāja akciju “Pasaules lielākā mācību stunda, kā arī, kopā ar improvizācijas teātri “Spiediens”, tiks apspriesti dažādi nākotnes scenāriji un meklēti risinājumi. Pasākumu vadīja Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens.

Bija jauki satikt sen neredzētus draugus un sajusties daļai tās sabiedrības, kam rūp mūsu nākotne un apzināties, ka mēs ar savām ikdienas rīcībām spējam visi kopā panākt kādas pārmaiņas klimata labā.
Vēlreiz milzīgs paldies visai Vecumnieku vidusskolas saimei sākot ar pirmsskolas grupiņām un beidzot ar 12.klases skolēniem, nu jau studentiem (Undai Rušmanei , Zanei Strazdai, Emīlam Reķim, Mārtiņam Dābolam, Renātei Vaičulei) , kā arī Martai Rogai, Rasai Rušmanei, Robertam Pustenko, kuri piedalījās Ekopadomes darbā. Paldies skolotājiem un skolēniem par ikdienas rīcībām klasēs, paldies vecākiem, kuri iesaistās pētījumos un darbiņos, kas veicina zaļo domāšanu un rūpējas kopā ar bērniem par vides ilgtspējību!
Šogad tā pat turpināsim un darīsim zaļos darbus kopā! Lai izdodas!

Ekopadomei jau padomā pirmie rudens darbi! Pievienojies! Mēs tevi gaidām, jaunais Ekopadomes dalībniek!
Uz tikšanos

Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!

Pavasarim atnākot, atkal no jauna ieraugām, cik skaista ir mūsu zeme, kad sāk plaukt koki un puķes, skan putnu dziesmas un saulainā diena vilina mūs laukā! 11.klase ģeogrāfijas stundā, mācoties par tūrisma resursu izmantošanu un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, veica projekta darbu un novērtēja Vecumnieku iedzīvotājiem iemīļotās pastaigu takas abu ezeru apkārtnē. Nodarbībā izmantojām Dabas aizsardzības pārvaldes izstrādāto metodisko materiālu “Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”. Skolēni iepazinās ar teorētisko materiālu par antropogēno faktoru ietekmi ekosistēmās, Dabas aizsardzības pārvaldes radīto informatīvo kampaņu un zīmi “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!’, diskutēja par tās nepieciešamību savā ciematā, modelēja dabas taku “uz papīra” un veica novērojumus dabā. Skolēni izstaigāja gan Vecā, gan Jaunā ezera apkārtni, apkopoja novērtos datus anketā un aprēķināja, cik lielus finansiālus ieguldījumus vajadzētu, lai šajās vietās veiktu dažādus atpūtas takas infrastruktūras uzlabojumus.

11. klases skolēnu atziņas: Bija interesanti plānot infrastruktūru mūsu tik pazīstamajās vietās! Līdz šim nebiju aizdomājies, cik daudz varētu maksāt takas izbūve ar dēļiem vai skatu tornis, lai baudītu apkārtni no augšas! Jaunā ezera apkārtne arī būtu pelnījusi tādus uzlabojumus un labiekārtojumus kā pie Vecā ezera. Jaunais ezers apbur ar savu klusumu un nesamāksloto skaistumu, to nedrīkst pazaudēt, piesārņojot un pārbūvējot. Vecā ezera apkārtnē nepieciešams salabot soliņus un izveidot informatīvo stendu. Redzējām, ka ir cilvēki, kas rūpējas par dabas tīrību, arī izvietojuši atgādnes un “āpša zīmi”, lai apmeklētāji nepiesārņo atpūtas vietu pie ezera. Bet žēl, ka paši vietējie iedzīvotāji ir tie, kas savus atkritumus atstāj dabā. Šādas stundas svaigā gaisā, strādājot grupās ar klases biedriem, sniedz lielāku izpratni par notiekošo savā tuvākajā apkārtnē un liek arī mums aizdomāties par savu rīcību ikdienā!

Ingrīda Tamane ģeogrāfijas skolotāja

Ekoskolas Rīcības dienas.

Lai veicinātu aprites ekonomikas principu ieviešanu mūsu ikdienā, Vecumnieku vidusskolas 11.klases skolēni aicināja novada iedzīvotājus atsaukties akcijai “Uzdāvini puķei podu!” Tika savākts liels daudzums dažādu formu un izmēru plastmasas puķu podu, 25 maisi ietilpa mašīnā un Salaspils Nacionālā botāniskā dārza darbiniece bija priecīga tos saņemt! Puķu podi tiks izmazgāti un dezinficēti, lai tajos atkal varētu iestādīt mazos augu stādiņus, kas pavasarī priecēs ar skaistiem ziediem!

Paldies skolēniem, pirmsskolas audzēkņiem un viņu vecākiem, paldies skolotājiem un skolas darbiniekiem, paldies Sporta ielas iedzīvotājiem, visiem, kas atsaucīgi piedalījās akcijā!

11.klase un audzinātāja I.Tamane

Vecumnieku vidusskola Ekoskolu programmā piedalās Rīcības dienās “Labie darbi planētai!”

Lai veicinātu aprites ekonomikas principu ieviešanu mūsu ikdienā, lūdzam Vecumnieku novada iedzīvotājus atsaukties akcijai “Uzdāvini puķei podu!”

KAS JĀDARA? Sameklē savā šķūnītī, pagrabā, uz balkona vai pieliekamajā izmantoto, vairs nevajadzīgo plastmasas puķu podu. Izmēram un krāsai nav nozīmes! Der jebkurš plastmasas puķu pods, kas nevajadzīgi aizņem vietu jūsu mājās!

KUR JĀLIEK? Nogādā Vecumnieku vidusskolā, Rīgas ielā 24, atstāj pie dežuranta!

KAD? Līdz 5.novembrim!

KĀPĒC? Savāktie puķu podi tiks aizvesti uz Nacionālo botānisko dārzu Salaspilī, lai dotu tiem otru mūžu- iestādītu jaunās puķu kolekcijas.

 

        Akcijas organizatori: 11.klases skolēni un audzinātāja I.Tamane

 

“Domāsim zaļi un dosim otru elpu plastmasas podiņiem, kuros izaudzēt jaunus puķu stādus!”

https://www.delfi.lv/majadarzs/aktuali/nacionalais-botaniskais-darzs-aicina-nest-nevajadzigos-puku-podus.d?id=52155233