“Cimdiņu gājiens”

Jau vairākus gadus Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas grupas piedalās Meteņos. Tā ir pēdējā reize pirms pavasara, kad ļaudis iet maskotos gājienos – dziedādami un svētību nesdami, apciemo tuvējos ciemus un sētas. Šogad gājiens klātienē izpaliek, nav iespējas kopīgi lustēties, tāpēc  “Taurenīši”, “Mārītes”, “Bitītes”, “Spārītes”, “Lapsiņas” un “Pūcītes” pievienojās virtuālajam svinētāju pulkam, dodoties cimdiņu gājienā.

“Pūcītes” novembrī rīkoja izstādi “Sasildi Latviju”, kurā galvenais elements bija rakstains dūrainis. Šoreiz atlika tos vien saskaitīt un izmērīt, lai uzzinātu sagādāto cimdu kopējo garumu – 33m un 56cm.

“Spārītes” rotaļnodarbību laikā apguva prasmi izgriezt cimdus uz pareizo pusi un sameklēt pārīti (rotaļa “Atrodi draudziņu”). Lai izmērītu dūraiņus, grupā tika izveidot vesels cimdu ceļš, kura garums bija – 15m un 12cm.

“Bitītes” aplicēja, zīmēja un krāsoja savu sapņu cimdus. Cimdiņu gājienā “Bitītes” veica 17m un 81cm.

“Mārītes” gatavoja savus rakstainos cimdus – darinot tos ar krāsām un plastilīnu. Lai izzinātu cimdu garumu tika izmantoti dažādi nosacīti mēri – plauksta, pēda, pirksti. Darināja cimdu ceļu no dūrainīšiem, tas sasniedza 9m un 36 cm garumu.

“Taurenīši” izpētīja dūraiņu rakstus un no dažādiem materiāliem veidoja ritmiskas rindas. Izmērītais cimdu garums sasniedza 6m un 92cm.

“Lapsiņas” ar rotaļu palīdzību pētīja dūraiņus un bija patiesi pārsteigti par dažādajiem rakstiem. Lielu interesi raisīja fakts, ka cimdu izgriežot uz otru pusi raksts atšķiras. “Lapsiņas” gājienam pievienojoties veica 11m 7cm.

Latviešu tautas ticējums vēsta: braucot no kalna ar ragavām – kurš tālāk aizbrauc tam garāki lini aug. Pirmsskolas grupu izveidotais cimdiņu ceļš sasniedza 93m un 84cm, to veidoja 202 dūraiņu pāri. Ceram uz veselību un pārticību visa gada garumā!

Paldies visiem, kas piedalījās cimdiņu gājienā!

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.

Ziemassvētki ir laiks, ko gan mazās, gan lielās sirdis gaida īpaši. Un lūk! Jau piparkūkas smaržo, jau rūķu cepures zib, jau dāvanu papīri čab un svētku eglīte mirdz.

Pirmsskolā šoreiz šie svētki ir savādāki, ap eglīti pulcējas tikai bērni un vecākiem par piedzīvoto svētku burvību zināmi vien nostāsti.

Pirmsskolas kolektīvs ir parūpējies, lai bērniem būtu svētku sajūta un nezustu Ziemassvētku gaidīšanas prieks. Tāpat kā citu gadu tiek gatavotas dāvanas, pušķotas eglītes un ceptas piparkūkas. Šogad mūs apciemojuši un mūsu pagalmu rotā Meža rūķi, ziemeļbriedis Rūdolfs un jautrais sniegavīrs Olafs ar savu ģimeni.

Šī nedēļa paies svētku noskaņā – dejojot, dziedot un ejot rotaļās. Bez dāvanām bērni nepaliks, jo Ziemassvētku vecītis un rūķi par visu ir padomājuši.

Novēlam, lai Ziemassvētku prieks valda katrā no mums, lai sirds siltums sasilda ik vienu, ko satiekam savā ceļā, lai Ziemassvētku brīnums vispirms  notiek mūsos…

Gaišus un mierpilnus Ziemassvētkus vēlot, pirmsskolas kolektīvs!

Latvijas mēnesis

Bērni ar sveču gaismiņām,

Latviju uzzīmēt prot.

Bērni ar gaismiņām

Grib to piestarot.

Novembris ir īpašs. Tas mums ir ne tikai valsts svētku mēnesis, bet arī brīdis, kad rudens darbi padarīti un ziema gatavojās vērt vaļā savus vārtus.

Šobrīd, kad kopīga svinēšana nav iespējama, rotājam katrs pats savu telpu, vidi, arī sirdi. Tādējādi dāvājot prieku gan sev, gan citiem, gūstot apziņu, ka arī mēs katrs esam daļiņa no ģimenes, no tautas, no Latvijas…

Pirmsskolā šis laiks ir košs un darbīgs. Novembris iesākās ar bērnu radošo darbu izstādi. Kopīgi veidojām vides instalāciju “Es Latvijai!” un izstādi “Sasildi Latviju!”, kurā savu darbu ieguldīja ik katrs – liels un mazs.

Atzīmējot Mārtiņus, tika radīti grupu darbi latvju spēka zīmju veidolā. 11.novembra rītā bērni ar vecākiem novietoja svecītes par godu Lāčplēša dienai, pieminot mūsu brīvības cīnītājus.

17.novembrī grupās tiks organizēts Latvijas dzimšanas dienai veltīts svētku rīts.

Daudz laimes, Latvija!

Ar labiem darbiem vairo atbildību un dāvā sirds siltumu

Oktobris allaž ir “Labo darbu” mēnesi.  Arī šis gads nav izņēmums un Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas grupu audzēkņi kopā ar audzinātājām aktīvi iesaistījās dažādās aktivitātēs, lai sagādātu prieku gan sev, gan citiem – lieliem un maziem.

Īpaša rosība 6.oktobrī bija manāma pirmsskolas grupās – “Spārītes”  un “Skudriņas”, jo iestādes paši mazākie audzēkņi kopā ar audzinātājām I. Aldi, K.Gertsoni, I.Kokoreviču-Praškeļeviču, K. Miezīti un sk. palīgiem – L.Gargurni un A.Sproģi gādāja dažādas rudens veltes JSK “Gaita” zirgiem.  Uz tikšanos Čigānkalnā bija ieradusies zirgu saimniece T.Samuševa un ponijs vārdā Sābā, kurš raisīja lielu interesi mazajās skudriņās un spārītēs.

Jauku pārsteigumu mūsu mazākajiem draugiem – kaķiem  bija sagādājuši ”Mārīšu” audzēkņi un viņu audzinātājas – L.Bikmane un M.Ušecka un sk. palīgs- D.Dišlere. Sadarbībā ar vecākiem tika iegādāta kaķu barība un nodota Janai Avotai, kura uzņēmusies rūpi par pagalma kaķiem – tādā veidā palīdzot rūpēties par pūkainajiem draugiem. “Mārītes” iesaistījās arī Rīgas Zoo rīkotajā akcijā “Zoozīļuks” un sagādāja 6 kastes ar ozolzīlēm, kuras sadarbībā ar Vecumnieku tautas namu 10.oktobrī tika nogādātas Rīgā.

“Bitītes” kopā ar audzinātājām I.Karasevu un S.Peterāni un sk. palīgu I. Lodziņu turpināja iesākto tradīciju un gādāja dāvaniņas Vecumnieku pansionātā “Atvasara” mītošajiem senioriem. Šoreiz atkalredzēšanās bija neierasta, jo tā notika ārā. Taču tas nemazināja ne mazo bitīšu vēlmi dziedāt un dejot, ne prieku senioru sejās.

Vislielākais skaits dalībnieku atbalstīja dzīvnieku patversmi “Mežavairogi”.  “Ezīšu”, “Pelēnu”, “Lapsiņu” un “Pūcīšu” audzēkņi kopā ar audzinātājām I.Siliņu, L.Peterāni, D.Landorfu, L.Pūķi, B.Gerdiņu, K.Brikovsku, L.Novicku, V.Vēveri un sk. palīgiem Z.Smilgu, R.Upelnieci, L.Urķi, S.Zvirbuli parūpējās par dzīvniekiem, sagādājot barību un smiltis kaķiem un konservus suņiem.  Atsaucība bija tik liela, ka nācās braukt divas reizes, lai visas lietas aizgādātu. “Lapsiņu” audzēkņi devās arī pie Vecumnieku iedzīvotājas Mairitas Bramanes, palīdzot tai salasīt ābolus patversmes iemītniekiem, kuriem tas ir īsts kārums!

Savukārt pirmsskolas grupas “Taurenīši” un “Zīlītes” kopā ar savām audzinātājām A.Briedi, J.Pabrūkli, A.Matuzeviču, Z.Tiltu un sk. palīgiem – L.Baltrumu, B.Geriku rūpējās par vidi, kurā paši uzturas ikdienā. Labo darbu ietvaros tika grābtas lapas un “ieziemota” smilšu kaste pirmsskolas teritorijā.

Lielu paldies sakām Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas grupu audzēkņu vecākiem par atbalstu un atsaucību piedaloties “Labo darbu” aktivitātēs. Aicinām uz sadarbību arī turpmāk, jo mūsu padarītie darbi vairo labo un dāvā sirds siltumu ikvienam!

Ilvija Špundzāne, direktora vietniece pirmsskolā