Atbalsts vecākiem bērnu karjeras izvēlē

Resursi, kas sniedz atbalstu vecākiem kā labāk izprast mūsdienu pasaules izaicinājumus karjeras izvēlē un palīdzēt savam bērnam.

Grāmata

– E-grāmata „Mans bērns izvēlas karjeru”

Pieejams: https://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf

Video materiāli

– “Vecāki – bērna karjeras atbalstam”

Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=PNu-2bE1XCM&feature=emb_rel_end

Animācijas + karjeras konsultantu komentāri

– “Jaunieša saruna ar vecākiem” + karjeras konsultantu komentāri

Pieejama: https://www.youtube.com/watch?v=_kv-J2qEuO8&list=PLymB9KFvY5xA-4Dt0tbeDQOtj8W4bYQ89&index=10

– “Vecāki virza meitu medicīnā” + karjeras konsultantu komentāri

Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=iDtvRVnTGaM&list=PLymB9KFvY5xA-4Dt0tbeDQOtj8W4bYQ89&index=9

– “Dēls vēlas iegūt profesiju” + karjeras speciālistu komentāri

Pieejama: https://www.youtube.com/watch?v=DPZGzVYcKfE&list=PLymB9KFvY5xA-4Dt0tbeDQOtj8W4bYQ89&index=8

Diskusija vecākiem „Karjeras nedēļa 2020”

– Diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”

Pieejams: https://www.youtube.com/watch?v=SQiLyPrJEiw&list=PLymB9KFvY5xA-4Dt0tbeDQOtj8W4bYQ89&index=3

Sintija Kreimane

Pedagogs karjeras konsultants