Informācija skolēniem un vecākiem par mācību procesa organizāciju Vecumnieku vidusskolā no attālinātā mācību procesa laikā

UZMANĪBU! Attālināto mācību laiks 7. – 12. klasei tiek pagarināts līdz 13. novembrim!

No 2020. gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim Vecumnieku vidusskolas pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 1.-6. klasēs notiek klātienē (tas ir, skolā, pēc aktuāla stundu saraksta), bet 7.–12. klasē notiks attālināti – to paredz 2020.gada 13.oktobrī valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Oficiālais saziņas veids un visa informācija  skolēnam būs pieejama e-klases dienasgrāmatā un E-klases pastā.

Mācību stundas notiks atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam.

Līdz svētdienai e-klases dienasgrāmatā skolotāji ievietos mācību uzdevumus nākamajai nedēļai, norādot mācību stundas tēmu, veicamos uzdevumus, izpildes laiku, kā arī informāciju par palīdzību, kā veikt darbu, un par atgriezenisko saiti, ko skolotājs vēlas saņemt.

Mācību satura apguvei tiks izmantoti soma.lv, uzdevumi.lv resursi,  tiešsaistes nodarbībām– MS Teams platforma.

Kā vecāki var palīdzēt skolēnam:

  • Palīdzēt sastādīt jauno dienas režīmu un nedēļas mācīšanās plānu;
  • Iekārtot bērnam ērtu darba vietu;
  • Sekot, lai  bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā;
  • Sekot bērna mācību procesam un sniegt atbalstu.

Ja skolēns nebūs veicis un neiesūtīs attiecīgās dienas plānotos darbus, klases audzinātāja sazināsies ar vecākiem līdz attiecīgās dienas plkst. 18.00.

Ja rodas kādas problēmas vai jautājumi (veselības, interneta, datora, elektrības u.c. problēmas), lūdzam sazināties ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju līdz plkst.18.00 un informēt par atbalsta nepieciešamību, lai rastu labāko risinājumu.