Iniciācijas process jauniešu dzīvē

No 14. līdz 18. oktobrim 83 Vecumnieku novadā norisinājās Karjeras nedēļa, kuru jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Šī gada tēma bija nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļas laikā notika dažādi ar profesiju iepazīšanu un izvēli saistīti pasākumi un diskusijas, kurās akcentētas nākotnes profesijas.

Karjeras nedēļa tika aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē. Nākotnes profesijas nemitīgi mainās un daudzas nākotnē nepieciešamas specialitātes šodien prognozēt nemaz nav iespējams. Tāpēc jau no mazotnes mērķtiecīgi jādomā par to, kā attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū. Uz to mudināja Karjeras nedēļas aktivitātes, Karjeras nedēļā skolēniem notika izglītojošas un interaktīvas nodarbības, kurās tika izzinātas nākotnes profesijas un prasmes. stundas laikā apzina tās prasmes, kuras būs nepieciešamas.

16.oktobrī Vecumnieku vidusskolā novada jauniešiem notika izglītojoša nodarbība „Iniciācijas process jauniešu dzīvē”, kuras mērķis bija pilnveidot skolēnu zināšanas par iniciācijas procesu nozīmi jauniešu dzīvē un sniegt ieskatu par pārejas procesu no jauniešu uz pieaugušo dzīvi, mācīties izprast iniciācijas vērtību un tās saistību ar personīgās dzīves vērtības pavairošanu. Nodarbības vadīja Nordic Group partneris un vadošo apmācību treneris, uzņēmuma “Karjeras Konsultācijas” īpašnieks un lektors Aleksis Daume. Diskusijā ar jauniešiem  tika runāts par iniciāciju kā sekmīgu pāreju no viena attīstības līmeņa nākamajā, lai prastu risināt problēmas radoši, nestandarta veidā. Iniciācija ir kā ievads jaunu lietu sākumam. Ar darba meklēšanu nākas saskarties ikvienam cilvēkam darbspējas vecumā. Lai šis process noritētu veiksmīgi, ir jāpilnveido prasmes, kas saistītas ar darba meklēšanas procesu un veiksmīgu komunikāciju darba intervijās. Nodarbības laikā jaunieši tika iepazīstināti ar vērtīgiem un praktiskiem padomiem, kas jauniešiem vairos konkurētspēju darba tirgū.

Pasākums norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs “ ietvaros.

Sintija Kreimane

Pedagogs karjeras konsultants