Tautiskās dejas 1.- 12.klasei.

Tautisko deju apguve ir ļoti nozīmīgs instruments, lai rosinātu mūsdienu skolēnus apgūt latviešu tautas tradīcijas un saglabātu tautas mantojumu. Interešu grupas darbības mērķis ir attīstīt audzēkņu māksliniecisko iniciatīvu un patstāvību nodarbībās. Izkopt nacionālo un valstisko identitāti, ētiskās un kultūras vērtības, kā arī nostiprināt etnisko pašapziņu. Apgūstot nepieciešamo repertuāru un sagatavoties svētkiem. Interešu grupas darbības uzdevumi ir sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas dejas mākslā, veidot sociālās iemaņas saskarsmes jomā, veicināt sadarbības pieredzi un izpratni par priekšrocībām, darbojoties komandā. Attīstīt fiziski, garīgi un emocionāli vienotu personību. Veidot izpratni par Latvijas kultūras vērtību un tradīciju saglabāšanu, kopšanu un attīstību. Nosargāt latviešu kultūras fenomenu pasaules kultūras vērtību kontekstā- latviešu Dziesmu un deju svētkus.

Kādas zināšanas, prasmes, iemaņas tu apgūsi?

Ar rotaļu un dažādu ritma vingrinājuma palīdzību iemācīsimies kustību kombinācijas, klasiskās deja pamatelementus un ritma etīdes. Apvienojot zināšanas par mūzikas formu, ritma zīmējumu, orientēšanos telpā notiks radošs darbs gatavojoties koncertiem  un pasākumiem. Papildināsim ar dejām dažādas koncertprogrammas. Dosimies sadraudzības pasākumos un koncertos, kur iepazīsies ar citu novadu dejotājiem un iegūsi jaunus draugus, kurus vieno deja.

Skolotāja Agita Seglicka