Vecumnieku vidusskolas 4.a klases iesaiste iniciatīvas „Latvijas skolas soma” norisēs.

4.a klases skolēni pilnveidoja zināšanas kultūrā apmeklējot Nacionālo Bibliotēku Rīgā. Ekskursija atbilst „Latvijas skolas somas” saturiskajai jomai –Latvijas Kultūras kanonā iekļautās vērtības.

Ekskursijas sasniedzamais rezultāts: Skolēni uzzinās, kas atrodas Latvijas lielākajā bibliotēkā, orientēsies telpu izkārtojumā un gūs interesi par bibliotēkas piedāvātajām iespējām.

1.posms – Sagatavošanās

Latviešu valodas stundās mācījāmies par tēmu – latviešu folklora. Iepazinām informāciju par tautasdziesmu vācēju Krišjāni Baronu un pasaku pierakstītāju Pēteri Šmitu. Mācījāmies par dažādiem folkloras veidiem. Arī mācību stundā literatūrā mācījāmies par folkloru.

Sociālajās zinībās mācījāmies tematu „Nauda”, kurā mācījāmies par naudu, kāda tā bijusi Latvijā, par rubļiem un latiem. Vizuālajā mākslā mācījāmies par vizuālās mākslas veidiem, viens no tiem ir grafika. Mācījāmies par līnijām, ritmiem un stilizāciju.

        Pirms ekskursijas tika pārrunāts gaidāmās ekskursijas maršruts , mērķis, uzvedības un drošības noteikumi.

2.posms – Piedzīvojums

5.decembrī devāmies ekskursijā uz Rīgu, uz Nacionālo bibliotēku.  Tur piedalījāmies divās bibliotēkas organizētās nodarbībās.

1. nodarbība bija bibliotēkas iepazīšana. Uzzinājām, kas atrodas katrā stāvā, kurš stāvs vairāk domāts bērniem, kā pierakstīties šajā bibliotēkā un kādi pasākumi šeit notiek.  Apskatījām Latvijas naudas izstādi un interesantu mākslas darbu – Latvijas karogu no briļļu lēcām. Kādas ievērojamas grāmatas un lietas notiek Gaismas pilī. Cik Nacionālajai bibliotēkai ir gadu.

Ekskursijas 2.daļā bija grafikas apguves nodarbība, kurā skolēni tika iepazīstināti ar dažādiem grafikas spiedes veidiem, tehniku un beigās skolēni paši varēji izgatavot savu darbiņu, kurā grūtākais bija raksta izveidošana spoguļrakstā.         

3.posms ATGRIEZENISKĀ SAITE.

Liela daļa skolēni bija pārsteigti par Nacionālās bibliotēkas ēku. Skolēni atzīmē, ka tā ir ļoti moderna, dažādās stāvu sienu krāsas palīdz tajā orientēties. Tā ir plaša un atgādina lielveikalu. Vairāki skolēni pirmo reizi dzīvē bija 11 stāvu augstumā. Vairāki skolēni saka, ka pirmo reizi redzēja vienkopus tik daudz grāmatu – 4 miljoni! Ir gūta atziņa, ka Latvijā daudzi cilvēki lasa grāmatas un tas ir jādara, jo tad būs labāka valoda un zināšanas. Kā ļoti aizraujošu nodarbi skolēni atzīst Latvijas valsts karoga no briļļu lēcām pētīšanu un Latvijā slavenu personību meklēšanu. Gandrīz visi skolēni priecājas, ka redzējuši Krišjāņa Barona Dainu skapi ar savāktajām tautasdziesmām. Priecājos, ka skolēni saskata šīs ekskursijas saderību ar mācību stundās mācīto. Gan latviešu valodu, gan literatūru, un ļoti daudzi saskata saderību arī ar sociālajām zinībām, jo ir uztvēruši Nacionālās bibliotēkas 100 gadu

vērtību ar uzkrātajām lietām – grāmatām, Dainu skapi un informācijas ieguves iespējām tajā. Lielu iespaidu ir atstājusi Latvijas naudas izstāde, kurā varēja izpētīt sociālajās zinībās apgūto. Skolēni atzīmē, ka iegūtās zināšanas varētu viņiem noderēt mācoties ikdienā un pārbaudes darbos.

          Skolēniem aizraujoša likās grafikas nodarbība. Viņi pirmo reizi redzēja iespiedmašīnu, uzzināja jēdzienus – klišeja, augstspieduma grafika un dobspieduma grafika. Īpaši aizraujoši bija veidot spoguļrakstu, kas nemaz nebija tik viegli. Daudzi skolēni ir sapratuši, kā grafikas nodarbība sader ar bibliotēkas tēmu, ka tas ir bijis viens no pirmajiem ilustrāciju veidiem. Bērni domā, ka grafiķim ir jābūt ļoti pacietīgam, radošam un precīzam. Skolēni atzīmē, ka prasme izgatavot grafikas darbu noteikti noderēs mācoties Mākslas skolā un viņi vairāk zinās vizuālajā mākslā par mākslas veidiem.

Atbildes apkopoja  klases audzinātāja A. Staškeviča.