Vizuālās mākslas pulciņš 1. – 4.klasēs.

Daudzus gadus sākumskolā darbojas vizuālas mākslas pulciņš, kuru ar lielāko prieku apmeklē liels skaits mazo mākslinieku. Pulciņa mērķis ir sniegt iespēju bērniem iepazīt un apgūt vizuālās mākslas vērtības un radoši darboties dažādos vizuālās mākslas veidos, radīt bērnos izpratni par skaisto, veidot skolēnos zināšanas par dažādiem mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem un tehnikām, atklāt un virzīt skolēnu radošas spējas un personības īpašības, un attīstīt bērnu talanta potenciālu.

Skolēnu darbi regulāri tiek eksponēti sākumskolas radošo darbu izstādēs, katru gadu ar labiem panākumiem piedalāmies arī konkursos un izstādēs novada un valsts līmenī. Audzēkņu darbi ir bijuši eksponēti Bauskas novadpētniecības muzeja galerijā, izstāžu zālē “Koka Rīga”, Jelgavas Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzejā.