Labo darbu nedēļa.

Parks ir vieta, kuru apmeklē dažāda vecuma iedzīvotāji: bērni, jaunieši, ģimenes, kā arī vecāka gada gājuma cilvēki. Parkā notiek gan kultūras pasākumi, gan sporta aktivitātes, gan atpūta no ikdienas darbiem.

8.a klases skolēni bija līdzās, lai #labo #darbu #nedēļas ietvaros sniegtu savu ieguldījumu parka #stādījumu #papildināšanā. Papildus koku stādīšanai bija iespēja noklausīties meža pakalpojuma centra speciāliste Ritas Dočures stāstījumu par mežu kā #ekosistēmu, kā arī praktiski noteikt koka augstumu ar dažādām metodēm, izmērīt caurmēru un saprast, cik būtiski ir katram rūpēties par mūsu #planētas zaļo #dzīvību. #Ekoskola FOTO: Vecumnieku novads.