Tikšanās ar profesionāli

7.oktobrī Vecumnieku vidusskolā 7. un 9.klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tikšanās ar profesionāli”, kas norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs “ ietvaros. Skolā viesojās SIA „Karšu izdevniecība Jāņa Sēta” ģeotelpisko risinājumu biznesa virziena vadītājs Mareks Kilups, kas iepazīstināja ar uzņēmuma darbību, ar kartogrāfa profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm.

Skolēni guva ieskatu ne tikai par darba specifiku, bet arī kā top karte. Karšu sagatavošana un izdošana ir viens no galvenajiem uzņēmuma darbības virzieniem. Transports, tūrisms, aviācija ir tikai daļa jomas, kuras uzņēmums nodrošina ar precīzām un īpaši pielāgotām kartēm. Ceļu kartes, izglītojoši izdevumi, ceļveži ir vieni no pieprasītajiem kartogrāfijas produktiem vietējā un ārvalstu tirgos. Kartogrāfijas un ģeotelpisko datu sasaiste ar informācijas tehnoloģijām ir joma, kurā darbojas ģeotelpisko risinājumu biznesa virziens. Jaunieši uzzināja, ka izmantojot karti kā galveno komunikācijas līdzekli, karšu izdevniecība īsteno dažādus reģionālās un nacionālās nozīmes projektus, piemēram, administratīvi teritoriālās reformas pamatojuma izstrādi.

Jaunieši nodarbības laikā ieguva zināšanas par profesijām, kas saistītas ar ģeogrāfiju, kā arī par izglītības un karjeras iespējām šajā jomā šodien un nākotnē. Skolēni atzina, ka aiz katras kartes, aiz katra izstrādātā risinājuma stāv profesionāļu komanda – kartogrāfi, IT speciālisti, dizaineri u.c. – katrs ar savu uzdevumu, pieeju darbam un dzīvei. M. Kilups atzīst, ka precīzs un atbildīgs komandas darbs uzņēmumam ļauj attīstīties pētījumu jomā un realizēt vissarežģītākos projektus augstā kvalitātē.

Sintija Kreimane, pedagogs karjeras konsultants