Rudens pārgājienā

Šajā mācību gadā turpinām realizēt programmu Atbalsts pozitīvai uzvedībai(APU). Izvēlējāmies sev tīkamas balvas. Noskaidrojām, ka šajā mācību gadā tiksim pie kārotās balvas, ja žetonu kastītē tiks sakrāti 159 žetoni.

Pirmā APU balva, kuru izvēlējāmies, bija pārgājiens. Nolēmām doties uz vietu, kur atrodas piemineklis 1978. gadā, dienesta pienākumu pildot, bojā gājušiem lidotājiem – majoram Vladimiram Ļivenko un leitnantam Valērijam Kurdanam.

5.oktobrī balva bija nopelnīta.

Pirms pārgājiena noskaidrojām, ko zinām  par varoņiem un varonību, pienākumu, atbildību, drosmi un cieņu. Neizpalika arī jautājumi par pašu skolēnu drošību.

Mūsu Magdalēna ierosināja, ka vajadzīgs vēl kāds uzdevums – atpazīt un skaitīt kokus visa ceļa garumā. Prognozējām cik, kādus kokus redzēsim. Pārrunājām kā veiksim šo uzdevumu. Domājām, ka tas būs viegli. Noteicām arī mūsu ceļojumam atvēlēto laiku. Artūrs un Jorens pieteicās noteikt soļu skaitu. Iegūtos datus nolēmām izmantot matemātikas stundās.

14.oktobra rīts uzausa saulains un silts. Satikāmies skolā. Pārbaudījām, kas ielikts mugursomās un devāmies ceļā un atklājām, ka kokus skaitīt ir tik grūti, jo to ir tik daudz. Daudzi skolēni nebija ievērojuši, ka abās ceļa malās aug bērzi. To bija veseli 200.

Pēc 60 minūtēm nonācām galamērķī. Priecājos, ka pratām klusi pastāvēt, izlasīt uz pieminekļa rakstīto, vēlreiz parunāt par seno notikumu, nolikt ziedus un pateikties par varonību ar klusuma brīdi. Ceru, ka turpmāk mācēsim ar cieņu izturēties arī citās piemiņas vietās.

Dodoties atpakaļ uz skolu, skolēni joprojām jautāja par seno notikumu. Nolēmām noskaidrot, vai mūsu muzejā ir kādas ziņas. Tātad, kādai no nākamajām balvām būtu jābūt muzeja apmeklējumam, ja vien šā laika apstākļi to atļaus.

2.b klases audzinātāja Anita Čerpinska

Esam draugos ar dabu

2. c klase skolēni piedalās Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izglītības programmas. “Putni un mēs” aktivitātē  “Putna stunda”. Lai piedalītos ikmēneša aktivitātē “Putna stunda”, laika posmā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada aprīlim katru mēnesi jāizpilda tematisks uzdevums par ūdensputniem.

Lai to paveiktu, 15.oktobrī 2. c klase devās izzinošā pārgājienā uz Jauno ezeru. Bija interesanti vērot, ka ezera plašumus iecienījušas meža pīles. Skolēni uzzināja, ka putnu vērošana ir veicama klusi un uzmanīgi.

Pārgājiena laikā veicām arī Latvijas valsts meži programmas Mammadaba āra meistarstundas uzdevumus- tika pētīts, kādas koku sugas sastopamas ezera apkārtnē. Skolēni aktīvi iesaistījās dažādo uzdevumu veikšanā par augošajiem kokiem, jaunas informācijas iegūšanā.  Visi kopīgi secinājām, ka visbiežāk augošās koku sugas ap ezeru, ir bērzi un kļavas. Ar nepacietību un interesi skolēni gaida nākamo pārgājienu.

Labo darbu nedēļas ietvaros trīs 2.c klases skolēni – Džesika Kalniņa, Artūrs Durans un Reinis Sviriņš,piedalījās Rīgas Zoodārza rīkotajā akcijā “Zoozīļuks 2020.” Ozolzīļu vākšanā ierosināja piedalīties Reiņa mamma- Daiga Sviriņa. Zoodārza iemītniekus iepriecināja čaklo bērnu vākums – 30 kg. Liels paldies bērnu vecākiem par atbalstu un atsaucību!

2.c klases skolotāja Natālija Šabanoviča.

Informācija skolēniem un vecākiem par mācību procesa organizāciju Vecumnieku vidusskolā no 26.10.2020 līdz 30.10.2020.

No 2020. gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim Vecumnieku vidusskolas pamatizglītības un vidējās izglītības programmu apguve 1.-6. klasēs notiek klātienē (tas ir, skolā, pēc aktuāla stundu saraksta), bet 7.–12. klasē notiks attālināti – to paredz 2020.gada 13.oktobrī valdībā pieņemtie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Oficiālais saziņas veids un visa informācija  skolēnam būs pieejama e-klases dienasgrāmatā un E-klases pastā.

Mācību stundas notiks atbilstoši mācību priekšmetu stundu sarakstam.

Līdz svētdienai e-klases dienasgrāmatā skolotāji ievietos mācību uzdevumus nākamajai nedēļai, norādot mācību stundas tēmu, veicamos uzdevumus, izpildes laiku, kā arī informāciju par palīdzību, kā veikt darbu, un par atgriezenisko saiti, ko skolotājs vēlas saņemt.

Mācību satura apguvei tiks izmantoti soma.lv, uzdevumi.lv resursi,  tiešsaistes nodarbībām– MS Teams platforma.

Kā vecāki var palīdzēt skolēnam:

  • Palīdzēt sastādīt jauno dienas režīmu un nedēļas mācīšanās plānu;
  • Iekārtot bērnam ērtu darba vietu;
  • Sekot, lai  bērns atbildīgi piedalās attālinātajā mācību procesā;
  • Sekot bērna mācību procesam un sniegt atbalstu.

Ja skolēns nebūs veicis un neiesūtīs attiecīgās dienas plānotos darbus, klases audzinātāja sazināsies ar vecākiem līdz attiecīgās dienas plkst. 18.00.

Ja rodas kādas problēmas vai jautājumi (veselības, interneta, datora, elektrības u.c. problēmas), lūdzam sazināties ar klases audzinātāju vai priekšmeta skolotāju līdz plkst.18.00 un informēt par atbalsta nepieciešamību, lai rastu labāko risinājumu.

Tikšanās ar profesionāli

7.oktobrī Vecumnieku vidusskolā 7. un 9.klašu skolēniem notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tikšanās ar profesionāli”, kas norisinājās Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs “ ietvaros. Skolā viesojās SIA „Karšu izdevniecība Jāņa Sēta” ģeotelpisko risinājumu biznesa virziena vadītājs Mareks Kilups, kas iepazīstināja ar uzņēmuma darbību, ar kartogrāfa profesiju un tajā nepieciešamajām kompetencēm.

Skolēni guva ieskatu ne tikai par darba specifiku, bet arī kā top karte. Karšu sagatavošana un izdošana ir viens no galvenajiem uzņēmuma darbības virzieniem. Transports, tūrisms, aviācija ir tikai daļa jomas, kuras uzņēmums nodrošina ar precīzām un īpaši pielāgotām kartēm. Ceļu kartes, izglītojoši izdevumi, ceļveži ir vieni no pieprasītajiem kartogrāfijas produktiem vietējā un ārvalstu tirgos. Kartogrāfijas un ģeotelpisko datu sasaiste ar informācijas tehnoloģijām ir joma, kurā darbojas ģeotelpisko risinājumu biznesa virziens. Jaunieši uzzināja, ka izmantojot karti kā galveno komunikācijas līdzekli, karšu izdevniecība īsteno dažādus reģionālās un nacionālās nozīmes projektus, piemēram, administratīvi teritoriālās reformas pamatojuma izstrādi.

Jaunieši nodarbības laikā ieguva zināšanas par profesijām, kas saistītas ar ģeogrāfiju, kā arī par izglītības un karjeras iespējām šajā jomā šodien un nākotnē. Skolēni atzina, ka aiz katras kartes, aiz katra izstrādātā risinājuma stāv profesionāļu komanda – kartogrāfi, IT speciālisti, dizaineri u.c. – katrs ar savu uzdevumu, pieeju darbam un dzīvei. M. Kilups atzīst, ka precīzs un atbildīgs komandas darbs uzņēmumam ļauj attīstīties pētījumu jomā un realizēt vissarežģītākos projektus augstā kvalitātē.

Sintija Kreimane, pedagogs karjeras konsultants

Labo darbu nedēļa.

Parks ir vieta, kuru apmeklē dažāda vecuma iedzīvotāji: bērni, jaunieši, ģimenes, kā arī vecāka gada gājuma cilvēki. Parkā notiek gan kultūras pasākumi, gan sporta aktivitātes, gan atpūta no ikdienas darbiem.

8.a klases skolēni bija līdzās, lai #labo #darbu #nedēļas ietvaros sniegtu savu ieguldījumu parka #stādījumu #papildināšanā. Papildus koku stādīšanai bija iespēja noklausīties meža pakalpojuma centra speciāliste Ritas Dočures stāstījumu par mežu kā #ekosistēmu, kā arī praktiski noteikt koka augstumu ar dažādām metodēm, izmērīt caurmēru un saprast, cik būtiski ir katram rūpēties par mūsu #planētas zaļo #dzīvību. #Ekoskola FOTO: Vecumnieku novads.

Stipra klase, stipri jaunieši.

Piedaloties PUMPURS projektā “Stipra klase, stipri jaunieši”, 11. un 12.klase izbaudīja aktīvu un aizraujošu rudens dienu burvīgā latviešu viensētā kopā ar biedrības ”Piedzīvojuma gars” jauniešu līderiem. Lai gan aktivitātes bija izaicinošas, iesākumā pat šķita pārāk grūtas, tomēr komandas darbs, sadarbība, uzmundrinājumi un atbalsta sniegšana cits citam veicināja to izpildi. Saulainais laiks, joki un asprātības palīdzēja tikt galā ar uztraukumu, nedrošību un pat bailēm, ieraugot kāpņu augstumu vai platformas dēlīšu garumu. Bet prieks, lepnums, drosme, ka paveicu pats un palīdzēju arī klases biedriem, kopā mēs atrisinājām problēmu, šķērsojām “purvu” un pārvarējām “zirnekļa sienu’ – tas bija lielākais gandarījums dienas beigās. Protams, ugunskura siltums, tortiljas, kartupelīši un ceptie banāni ar šokolādi bija garšīgais pārsteigums, kas deva enerģiju visai dienai. Ko skolēni iemācījās šajā piedzīvojumā? Uzticēties klases biedriem, pārvarēt bailes un nedrošību, būt atbildīgākiem, centīgākiem, uzņemties iniciatīvu un izdarīt līdz galam. Visas dienas garumā  tikumi, ko stiprinājām- atbildība, gudrība, drosme, solidaritāte, lai arī turpmāk ir mūsu ikdienas darbos un mācībās!

11.klase un audzinātāja I.Tamane

Konkurss “Fibiķīms” 7.-8. klašu skolēniem

Parādi savas zināšanas, atjautības spējas un azartu, piedaloties konkursā, kurā jautājumi ir saistīti ar dabas zinātni: matemātiku, bioloģiju, ķīmiju, fiziku un ģeogrāfiju.

Konkursā paredzētas četras kārtas katrā mācību semestrī, pirmā daļa noslēgsies decembrī, kad svētku noskaņās apbalvosim pirmos uzvarētājus.

5. oktobrī sākas konkursa pirmā kārta, kas saturēs desmit atjautības un zināšanu pārbaudes jautājumus. Pēc divām nedēļām šī kārta noslēgsies un sāksies nākamā kārta.

Konkursā drīkst piedalīties arī jaunāko klašu skolēni.

Seko līdzi jaunumiem skolas mājas lapā! Lai veicās!

Skolotāja Natālija

Pirmās kārtas jautājumi šeit>>

EIROPAS VALODU DIENA – 2020.

Atsaucoties uz Eiropas Padomes iniciatīvu, katru gadu 26. septembrī Eiropā tiek svinēta Eiropas valodu diena. Vecumnieku vidusskolā arī 4. klases atbalstīja šo iniciatīvu. Divu dienu garumā angļu valodas stundu ietvaros skolēni veica savu pirmo lielo pētījumu par valodu daudzveidību gan Eiropā, gan arī citos kontinentos. Skolēni meklēja valstu nosaukumus angļu valodā, mācījās tos pareizi izrunāt, pētīja pilsētas, valsts valodas nosaukumus un tautības. Projekts bija veicams angļu valodā un lai informācija būtu bagātāka, un stāstījums aizraujošāks, skolēni apkopoja atrasto informāciju, veica atlasi, papildināja ar attēliem un zīmējumiem, veidojot vizuālu materiālu, ko vēlāk  grupās prezentēja klases biedriem.

Bez šaubām, tas ir liels ieguvums mazajiem censoņām brīdī, kad viņi diskutē par valodām, ko gribētu iemācīties vēl. Visi 4. klases skolēni saprot valodu zināšanu nozīmīgumu viņu dzīvē. Turklāt, šodien Eiropas multikulturālā sabiedrībā daudzvalodība ir svarīgākais līdzeklis starpkultūru sapratnei un tolerancei. Šādas diskusijas veido viņu izpratni par vērtībām, kas nav mērāmas naudas izteiksmē. Tāpēc vairākas skolēnu darba grupas centrālo vietu pētījumā ierādīja dzimtajai latviešu valodai, argumentējot, ka katram mūsdienīgam cilvēkam vispirms ir jāprot pastāstīt par savu valsti, tautu un valodu.

Savukārt, Vecumnieku vidusskolas 10.klases skolēni tika aicināti iepazīt plašo mūzikas pasauli citās Eiropas valstīs pāros sagatavojot prezentācijas tiešsaistes prezentāciju rīkā canva.com. Skolēni iepazina dažādu tautu mūziku un populāros izpildītājus, spodrināja savas publiskās uzstāšanās prasmes. Jāteic daudziem ar savu stāstījumu izdevās aizraut klausītājus, liekot ceļot laikā un mūzikā pa Eiropas valstīm! Un arī tā ir alternatīva ceļošanai, kas diemžēl šobrīd mums visiem liegta!

Atverot saites variet aplūkot dažas skolēnu prezentācijas! https://saite.lv/PDUMs  , https://ieej.lv/R7Ui9 , https://ieej.lv/if3vA.

Sagatavoja: Zoja Demeškeviča un Inga Jankauska, Vecumnieku vidusskolas angļu valodas skolotājas.

Dzejas dienu birums ”Dzejas ķocī”

Reizē ar septembra siltajiem saules stariem, ritošām lietus lāsēm un bagāto ābolu ražu, kā katru gadu, mūsu skolā ienāk Dzejas dienas. Dzejas vārsmas kā raiba un krāsaina kļavas lapa ievijas mūsu ikdienā. Šogad uz pirmo tikšanos aicinājumam atsaucās mazie pirmklasnieki. Pārlapojot Ievas Samauskas mīklu dzejoļu grāmatu “Vecis iet pa dārzu, pankūkas bārdā” uzzinājām, kas tā krāsainā princese, kas ir zelta kamols, un vai dzeltenā siera ripa ir kādam kabatā paslēpusies.

Skolas ābeļdārzā visus sagaidīja “garā bize”, ko vajadzēja sapīt, “skaļais klaigātājs” ar raibo uzsvārci izstaigāja līkumu līkumus, lai satiktu savas pavalstnieces.

Gribot negribot, piedalījāmies sakņu dārza novākšanas talkā, tad arī sapratām, kura ir tā zaļā vista, kas tup visu vasaru uz dzeltenām olām.

Pēdējos gados notikušas straujas, dinamiskas pārmaiņas mūsu dzīve. Ikdienā mēs izmantojam jaunās tehnoloģijas, rakstam SMS un nododam informāciju par mūsu emocionālo fonu, pieliekot teksta papildelementus-emociju ikonas. Vai tas nozīmē, ka izmantojot šos teksta papildelementus, tie spētu aizstāt valodu pilnībā?

Ir dzejnieki, radoši cilvēki, kuri to jau piekopj, mums radās interese par šo tēmu, un arī mēs to gribējām izmēģināt.

Sesto klašu jaunieši iepazīstināja ar rakstnieku dzejas vārsmām, kuras pārvērstas “emodži Ikonās”, kā arī lasīja savus gara darbus, kuri izdaiļoja pateiktos vārdus. Paldies skolotājai Dacei Stavro par jauniešu iedrošināšanu.

Paldies pirmo klašu audzinātājām Ivandai Ieveniecei, Anitai Čerpinskai un Danutei Pauniņai par zinātkāro skolēnu ievešanu dzejas pasaulē.

Kopā ar skolotāju Solveigu Vītolu jaunieši izlaipoja Imanta Ziedoņa dzejas takas, ieklausījās dziesmās ar I.Ziedoņa vārdiem.

Nemanāmi un krāsaini piepildīts paskrēja laiks, lai atkal satiktos ar bērnu gaišajiem smaidiem, mirdzošajām acīm pie grāmatu plauktiem skolas bibliotēkā.

Skolas bibliotekāre Sarmīte Vēvere