Skolēnu testēšana Vecumnieku vidusskolā

Lai sekmīgi noritētu mācības klātienē, visiem Latvijas izglītojamiem un izglītības iestāžu darbiniekiem ir jāveic iknedēļas rutīnas siekalu tests (izņemot personas, kas uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu).

Vecumnieku vidusskolā šis tests notiks katras nedēļas trešdienās no 8:30 līdz 9:00. Plkst. 10.00 kurjers paraugus nogādās E. Gulbja laboratorijā. Testa rezultātus saņemsiet telefonā nākamajā dienā.

 Mācībās klātienē varēs piedalīties tikai skolēni ar negatīvu Covid-19 siekalu testa rezultātu  vai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Ierodoties skolā 1. septembrī bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem, jābūt likumīgā pārstāvja piekrišanai. Vecāku piekrišanas (par bērna Covid-19 testēšanu un personas datu apstrādi) veidlapa (lejupielādēt šeit) . 

Ja vecāki nevēlas veikt savam bērnam siekalu testu,  par to rakstiski informē skolas direktoru, iesniedzot iesniegumu pie skolas lietvedes vai ar drošu elektronisko parakstu apstiprinātu nosūtot elektroniski uz adresi vecumnieki.skola@vecumnieki.lv

Kontaktpersona: skolas medmāsa O. Briede 26262268