Vecumnieku vidusskolā izskan Ziemassvētku koncerti

Šis ir izaicinājumu laiks… Laiks, kad pielāgojamies, meklējam jaunas iespējas, mainām savu redzējumu uz dažādām lietām. Neapšaubāmi, sarežģīts posms šobrīd ir interešu izglītības jomā, kad jāatrod alternatīvas iespējas, lai darbotos un turpinātu realizēt kreatīvas idejas. Vecumnieku vidusskolā 20. un 21. decembrī izskanēja mini koncerti “Gribu nest TEV svētku prieku”, kura būtība bija radīt svētku sajūtu un uzburt prieku gan pašiem sev, gan skolas biedriem un skolotājiem.

 Jau novembrī bija apzināta situācija, ka Ziemassvētku koncerts nevarēs notikt tradicionālā veidā, būs jāmeklē jauns veids, kā koriem realizēt ideju par svētku koncertu. Epidemioloģiskie noteikumi mainījās ik pa nedēļām, klases veidoja “burbuļus”, kora nodarbības varēja notikt pa klašu grupām, līdz ar to tika meklēts variants, kā radīt un veidot drošu koncertu? Protams, viena no iespējām bija veidot video sveicienu vai tiešsaistes koncertu, tomēr mums jāapzinās, ka esošā situācija nav uz dažiem mēnešiem un tā noteikti tik drīz nebeigsies, līdz ar to svarīgi uzturēt dzīvu ne tikai kultūru, bet veicināt un kopt kora kultūru, sniegt bērniem sajūtu, ka dzīve turpinās, ka varam atrast citus veidus, kā muzicēt, kā sniegt, vairot un dāvāt labo citiem. Arī kompetenču izglītības sistēma paredz radīt un meklēt jaunus variantus, ja esošie nav droši, ja tie neatbilst kopējam mērķim, veidot radošu pieeju esošajai situācijai.

Šajā pandēmijas laikā tik daudz īgnuma un dusmu apkārt dzirdams un jūtams, ka Vecumnieku vidusskolas koristi vienojās par labo darbu darīšanu un svētku sajūtas došanu saviem skolas biedriem, skolotājiem un pašiem sev. Visu decembra laiku Vecumnieku vidusskolas koristi, darbojoties pa klašu grupām esošajā “burbulī”, skolā cepa piparkūkas, piepildot skolu ar svētku smaržu un kopības sajūtu. Tika radīta ideja par mini koncertu “Gribu nest TEV svētku prieku”, kura laikā tika izpildītas Ziemassvētku dziesmas un katrai klasei , skolotājiem dāvināta piparkūku turza ar labo vārdu vēstulīti. Lai kultūra spētu būt dzīva arī šajos sarežģītajos laikos, tika radīti epidemioloģiski droši noteikumi, lai mini koncerts notiktu klātienē. Tika veidoti 2 koncerti, kuri notika ārpus telpām, 20.decembrī mazie koristi izdziedāja savu koncertu saviem skolas biedriem un skolotājiem mazās skolas pagalmā, savukārt 21. decembrī Vecumnieku vidusskolas 5. – 11.klašu koris savu koncertprogrammu sniedza pie lielās skolas, ievērojot gan distancēšanos, gan radot drošu vidi pārējiem un katrai klasei bija iespēja to vērot caur klašu atvērtiem logiem, atrodoties iekštelpās. Koncertveltījums notika svētkiem atbilstošos laikapstākļos – sniga sniegs, gaisa temperatūra noslīdēja mazliet zem 0, kas deva sajūtu, ka īstais svētku prieks ir tieši šeit un tagad. Pēc koncerta katra klase un skolotāji saņēma koristu gādātās piparkūkas ar labo vārdu vēstulīti,  lai dāvātu labo, lai atgādinātu, cik svarīgi ir darīt labo un galu galā, tā nav neiespējamā misija – vairot labo! Pateikt “paldies”, pasveicināt skolotāju vai kaimiņu, iedot buču māsai vai brālim, pasmaidīt vai pateikt labu vārdu. Tikai jādara un viss kļūs gaišāks! Tādējādi, mini koncerts notika klātienē, radot svētku sajūtu . Protams, veidot pasākumus , kā esam pieraduši, ir ērtāk, komfortablāk, nav jārēķinās ar laikapstākļiem, nav jāuztraucas par citiem ārējiem apstākļiem, tomēr gandarījuma sajūta pēc šādi veidota koncerta ir vārdos neaprakstāma. Koristi pierādīja, ka kultūru, muzicēšanu ir iespējams darīt dzīvu, arī esošajos apstākļos.

Vislielākā pateicība Vecumnieku vidusskolas vadībai, par milzīgu atbalstu un sapratni, par atvērtību, paldies direktoram Aivaram Ķiņķevskim, mācību daļas vadītājām Rolandai Ķiņķevskai un Ingrīdai Tamanei. Paldies par palīdzīgo roku Sanitai Rogai. Sirsnīgs un mīļš paldies ikviena korista vecākam par jūsu rūpēm. Liels, liels paldies maniem mīļajiem koristiem, gan lielajiem, gan mazajiem, paldies par kopā būšanu un idejas realizēšanu, īpašs paldies koncerta vadītājiem – Kristiānam Švītiņam un Līgai Zaķei.

Skolotāja Zaiga Jēgere.

Latvija, Latvija!
Dzimtene mana! Tu – labā!
Likteņa zvanā kāds jaunu laikmetu sit…
Latviešu dvēseles senseno brīnumu glabā,
Novembrī skaistāko vārdu – Astoņpadsmit!

/Lūcija Sāgameža-Nāgele/

Novembris mums ir īpašs mēnesis. Iespējams, pats īpašākais no visiem. Tas ir laiks, kad godinām latviešu tradīcijas, apzināmies savu piederību un lepojamies ar to. Vecumnieku vidusskolas pirmsskolā tas ir radošiem pārsteigumiem pilns.

Mārtiņi ir kā vārti starp rudeni un ziemu, klusais veļu laiks beidzies un sākusies krāšņā maskošanās. Pirmsskolas audzēkņiem šogad pievienojušās īstas ķekatas – Mārtiņgailis, vecene, garā sieva, kaza, dzērves, čigāniete un pat nāve.

Sadarbībā ar vietējiem uzņēmējiem, šogad esam aizsākuši īpašu tradīciju – godināt mūsu iestādes Mārtiņus.  Mums viņi ir četri un izlozes kārtībā, pārsteiguma balvu no kafejnīcas “Sēdnīca” šoreiz saņēma Matiass Mārtiņš Bangats.

Novembrī mēs atzīmējam Lāčplēša dienu. Vecumnieku tautas nama aicinājumam, izgaismot logus, tā godinot brīvības cīnītājus, atsaucās “Lapsiņu”, “Pūcīšu”, “Skudriņu” un “Spārīšu” grupu audzēkņi un to audzinātājas.

Sadarbojoties ar kafejnīcu “Sēdnīca”, tika pārsteigta Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas audzēkne Šarlote, kura savu dzimšanas dienu svin reizē ar Latviju, 18. novembrī.

Atzīmējot Latvijas 103. dzimšanas dienu, Liepu ielā 2 tapa āra izstāde ar nosaukumu “Zīme. Raksts. Nozīme.”  “Lapsiņu” un “Pūcīšu” bērni kopā ar audzinātājām pētīja latvju rakstus un izzināja to nozīmi.

17. novembra rītā pirmsskolas teritorijā tika iedegtas svecītes par godu Latvijai. Tās bērni pagatavoja kopā  ar vecākiem.

Paldies vecākiem, audzinātājām un bērniem par kopīgi radītiem svētkiem! Uz tikšanos decembrī!

Ilvija Špundzāne, direktora vietniece pirmsskolā

Informācija skolēniem un vecākiem!

 Lai turpinātu epidemioloģiski droša izglītības procesa īstenošanu klātienē, tiek uzsākta Covid-19 ātro antigēna paštestu izmantošana.

 Sākot ar 15. novembri tiek izmantotas divas testēšanas metodes – ierastais skrīninga tests vienreiz nedēļā  (trešdiena) un antigēna paštesti. 

Paštestu izmantošana ir ērta, vienkārša un viegli veicama arī bērniem, un rezultāts pieejams jau 15-20 minūšu laikā. 

Testēšanas kārtība no 18. līdz 21. novembrim

1.-3.klases saņem 1 komplektu testēšanai mājās 21.novembrī.

 4.-12.klašu skolēni saņem 2 komplektus testēšanai mājās – 18.novembrī un pirms atgriešanās skolā – 21.novembrī.

!!! Svarīgi atcerēties, ka paštestus veic  nevakcinētie skolēni un arī vakcinētie un pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām.

Ja skolēnam 18. novembrī vai  21. novembrī paštesta rezultāts  ir pozitīvs, viņam ir jāpaliek mājās, vecāki zvana ģimenes ārstam un veic testu laboratorijā.

Testēšanas kārtība no 22. līdz 28.novembrim

Trešdienā, 24.novembrī- laboratoriskais skrīninga tests notiek pēc esošā grafika (to neveic vakcinētajiem un pārslimojušajiem).

Testa rezultāti būs derīgi arī interešu izglītības apmeklēšanai.

 Svētdienā, 28.novembrī visi 1.-12. klašu skolēni veic paštestu mājās.

Paštestus veic gan vakcinētie, gan nevakcinētie bērni, gan pārslimojušie (ja kopš inficēšanās ar Covid-19 pagājis vairāk par 6 nedēļām).

Informācija, kā ir jāveic paštesti

Instrukcijas SARS-CoV-2 Antigēnu testa komplektam (Koloidālais zelts)

Lietotu Covid-19 ātro antigēna testu utilizācija

Noskatieties video instrukciju antigēna testa veikšanai.

Labi ir labu darīt!

“Labo darbu nedēļas” akcija pirmsskolā ir kļuvusi par tradīciju. Jau vairākus gadus visas pirmsskolas grupas aktīvi iesaistās palīdzības sniegšanā un prieka sagādāšanā gan sev, gan līdzcilvēkiem.

Arī šis gads nav izņēmums un visās grupās vērojama rosība – tiek gādātas ievārījumā burciņas, segas un pārtika dzīvniekiem, grābtas lapas un lasītas zīles.

Sporta skolotāja Ina Vētra audzēkņiem organizēja sporta dienu

“Taurenīšu”, “Spārīšu” un “Bitīšu” audzēkņi un audzinātājām Janu Pabrūkli, Agnesi Briedi, Inesi Kokoreviču–Praškeļeviču, Klintu Miezīti, Inetu Karasevu, Sindru Peterāni, un skolotāju palīgiem Ingu Lodziņu, Agnesi Sproģi un  Leldi Baltrumu gādāja pašu gatavotas veltes, kas iepriecinātu pansionāta “Atvasara” iemītniekus. Spītējot laika apstākļiem un vējam “Bitītes” devās ceļā, lai nogādātu  kopīgo dāvanu un sniegtu nelielu koncertu senioriem. Ievērojot drošības pasākumus, koncerts tika organizēts pagalmā.

“Spārītes” kopā ar audzinātājām un vecākiem piedalījās Rīgas Zooloģiskā dārza ik gadus rīkotajā “Zoozīļukā”, par ko saņēma arī pateicības rakstu. Sadarbībā ar vecākiem tika savāktas zīles- 56,5 kg. Īpaša bija zīļu šķirošana, tika atlasītas melnā ozola zīles, kuras kā īpaša dāvana tika nosūtīta Zoo mītošajai Filipīnu mākoņžurciņai. “Spārītes” piedalījās arī Vecumnieks rīkotajos “Jumīša svētkos”, kuru laikā ziedoja dzīvnieku barību un dārzeņus “Mežavairogiem”. Par šo veikumu grupa saņēma kafejnīcas “Sēdnīca” simpātiju balvu.

“Mežavairogus” ar savām dāvanām iepriecināja arī “Skudriņu” audzēkņi ar audzinātājām Inesei Aldi, Kristianu Gertsoni un skolotāja palīgu Lindu Gargurni, kā arī “Pūcīšu” bērni ar audzinātājām Lauru Mētru, Vitu Vēveri un skolotāja palīgu Sandru Zvirbuli. Grupas audzēkņi iesaistījās arī lapu grābšanā.

“Mārītes” kopā ar audzinātājām Mariku Ušecku, Līgu Bikmani un skolotāja palīgu Veroniku Kuzņecovu devās uz Vecumnieku luterāņu baznīcu. Sadarbībā ar draudzi un mācītāju Robertu Otomeru tika rīkota lapu grābšanas talka. Liels bija bērnu prieks, kad pēc padarītā darba mācītājs izrādīja savus amata tērpus un veda nelielā ekskursijā pa baznīcu.

“Ezīši” kopā ar audzinātājām Ingu Siliņu, Liliju Peterāni un skolotāja palīgu Evu Heniņu sagatavoja vitamīnus–dzērvenes un medu VUGD Vecumnieku posteņa glābējiem. Tādā veidā sakot milzīgu paldies par darbu, kuru  viņi veic no sirds ar atbildību un nesavtības sajūtu!  Turpinot jau aizsākto tradīciju “Ezīši” arī šogad atbalstīja DZAB ”Ķepu – ķepā” patversmi Ozolnieku novadā. Šajā labajā darbā viņiem pievienojās “Pelēni” un to audzinātājas Līga Pūķe, Dace Landorfa un skolotāja palīgs Rasma Upelniece. Kopīgiem spēkiem tika sagādāts – konservi, smiltis, sausā pārtika, segas, kas ļoti nepieciešamas patversmē esošajiem dzīvniekiem.

“Zīlītes” kopā ar audzinātājām Zaigu Tiltu, Aiju Matuzeviču un skolotāja palīgu Baibu Geriku devās pie draugiem Jura un Dzintras Audzijoņiem, lai koktēlnieka sētā “Jūras” palīdzētu rudens talkā.

“Lapsiņas” kopā ar audzinātājām Baibu Gerdiņu, Kristīni Brikovsku un skolotāja palīgu Līgu Urķi grāba Liepu ielā 2 un turpināja pērn iesākto atkritumu šķirošanas akciju. Visi kopā devās pastaigā uz veco ezeru un pa ceļas salasīja tur izmētātos atkritumus.

Visu skolotāju vārdā izsaku sirsnīgu paldies vecākiem par atbalstu un iesaistīšanos pirmsskolas organizētajās aktivitātēs. Kopīgiem spēkiem mēs jauno paaudzi veidojam par sirdscilvēkiem!

Direktora vietniece pirmsskolā Ilvija Špundzāne

Skolēnu rudens brīvlaikā rutīnas skrīningu veiks pēc ierastā grafika.

Trešdien, 27. oktobrī notiks 1.-3.klašu skolēnu testēšana rutīnas skrīninga ietvaros no 8.00-9.30. 

Skrīninga siekalu testus skolēni nodod klašu telpās. Vecākiem  skolā ienākt nav atļauts.

Ieeja skolā:
1.A un 1.B klase- pa sava korpusa durvīm
2.A, 3.B – pa centrālajām durvīm
2.B, 3.A – pa sava korpusa durvīm
3.C – pa sava korpusa durvīm

 Skolēnu autobusu grafiks 27.oktobrī

  1. Bārbele – Vecumnieki no rīta kursēs parastajā laikā, atpakaļ plkst. 9:20. no bērnu laukuma
  2. Misa- Vecumnieki –  no rīta – Misas centrs 8.00, Bāliņi- 8. 13: atpakaļ 9.00. – no bērnu laukuma
  3.  Piebalgas – Vecumnieki No rīta 8.00 (pieturā Piebalgas) , atpakaļ 9.00 no Mazās skolas pagalma

Rutīnas skrīninga testus nodod skolēni, kuriem nav pārslimošanas sertifikāta.

Izņēmuma gadījumos, kad objektīvu iemeslu dēļ skolēns patiešām nevarēs ierasties uz testēšanos skolā (piemēram, ir slims vai neatrodas Latvijā), būs iespēja testēties jebkurās BIOR, Centrālās, E.Gulbja un MFD laboratoriju filiālēs  visā  Latvijā, iepriekš piesakoties pa tālruni. E. Gulbja laboratorijā siekalu testus var nodot bez iepriekšēja pieraksta atbilstoši darba laikam.  

Svarīgi atcerēties, ka pēc brīvlaika, 1.novembrī, mācības klātienē varēs atsākt tikai skolēni un nodarbinātie ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu testa rezultātu. Tāpēc, nododot testu laboratorijā, ir obligāti jāsagaida testa rezultāts.

Papildus minētajam, atsevišķos izņēmuma gadījumos, lai atsāku mācības klātienē, skolas medmāsa var veikt antigēna eksprestestu.

Ļoti stingra kontrole jāveic personām, kuras ierodas no ārzemju ceļojuma. Nevakcinētās/nepārslimojušās personas, kuras ierodas no sarkanajām un dzeltenajām valstīm, dodas 10 dienu pašizolācijā. Valstu saraksts pieejams Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē: https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0.

Mācību procesa organizācija.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, rudens brīvdienas 2021./2022. mācību gadā tiek pagarinātas līdz 2021. gada 29. oktobrim.

Ar 2021. gada 1. novembri 1. – 3. klašu skolēni atsāk mācības klātienē, pārējās klases – attālināti.

1. – 3. klašu skolēniem trešdien, 27. oktobrī, būs jāveic siekalu skrīninga tests. Testa norises laiki un vieta tiks precizēti līdz 26. oktobra plkst 12:00.

“Pasaulē lielākā mācību stunda” Vecumnieku vidusskolā

Atzīmējot Latvijas trīsdesmit gadi UNESCO un ANO, Vecumnieku vidusskolas 6.a un 11.klase piedalījās starptautiskajā izglītības akcijā ‘’Pasaulē lielākā mācību stunda’’. Šī gada tēma ir “Nāc talkā klimatam!”, veltīta klimata izglītībai. Aicinot skolēnus domāt par klimata pārmaiņām un katra personisko rīcību ikdienā, skolotāja Ingrīda Tamane kopā ar 6.a klases skolēniem kļuva par klimata varoņiem. Angļu valodas stundā skolēni skatījās mācību video un lasīja par siltumnīcas efektu, meklējot atbildes uz dažādiem jautājumiem: Kā mainās Zemes klimats? Kas ir oglekļa dioksīds? Kāpēc klimats kļūst siltāks? Tikpat svarīgi bija iepazīties, ko katrs no mums var darīt un jau dara, lai mazinātu klimata pārmaiņas. Un te mums palīdzēja ANO sagatavotā klimata varoņu spēle, kas ļāva atpazīt savu ikdienas paradumu ietekmi uz klimatu un  novērtēt to https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-action-superheroes/  Par aktīvu iesaistīšanos spēlē un dalīšanos ar savu labo darbu klimata pārmaiņu mazināšanā, aktīvākie skolēni saņēma arī piemiņas balvas un diplomus.

11.klases skolēni ģeogrāfijas stundā, mācoties par procesiem atmosfērā un cilvēku darbības ietekmi uz klimatu, veica savu ekoloģiskās pēdas nospieduma mērījumu (http://www.pdf.lv/klimats/ ), diskutēja par iegūtajiem rezultātiem, padziļināti iepazinās ar biedrības “Zaļā Brīvība” izstrādāto metodisko materiālu “Klimata taisnīgums” (https://www.zalabriviba.lv/wp-content/uploads/Klimata-taisnigums-macibu-materials.pdf) Rezultātā skolēni sagatavoja aicinājumu jauniešiem iesaistīties klimata izglītībā un ar savu rīcību mazināt klimata krīzes draudus. Sagatavotie aicinājumi tika prezentēti video un infografiku veidā, par atklātajiem faktiem un ierosinājumiem stundā raisījās interesanta diskusija. No skolēnu atsauksmēm: “Es pārliecinājos, ka izdomāt jaunus veidus, kā mazināt nevienlīdzību nav tik viegli un ir jāpārdomā visi plusi un mīnusi.” “Jāsāk rīkoties jau tagad!” “Es zinu, kā tagad un nākotnē mazināt emisiju, kā palīdzēt citiem.” “Es pārliecinājos, ka mana klase grib labot šo situāciju, un ar viņiem var diskutēt par klimata tēmām.”

Ingrīda Tamane, Vecumnieku vidusskolas ģeogrāfijas skolotāja

@PasaulesStunda

 #PasaulesStunda

Sveicam Zemgales reģiona uzvarētājus vieglatlētikā (četrcīņā)!

            Šodien, 22. septembrī, Iecavā norisinājās Zemgales reģiona sacensības vieglatlētikā četrcīņā, kur ļoti labi sevi parādīja mūsu Vecumnieku vidusskolas jaunie vieglatlēti.

            Vecumnieku vidusskola piedalījās ar zēnu un meiteņu komandām. Sportisti sacentās 4 disciplīnās – 60m, tāllēkšanā, bumbiņas mešanā, 800m skrējienā zēniem un 500m skrējienā meitenēm.

            Mūsu zēnu komanda sacensībās uzvarēja ar lielu punktu pārsvaru, uzvarot kopvērtējumā – izcīnot  zelta medaļas. Ernests Lešinskis izcīnīja 3.vietu (bronza), bet Edvarts Igaunis izcīnīja 1.vietu (zelts) individuālajā kopvērtējumā.

            Arī mūsu skolas meitenes cīnījās atzīstami, ierindojoties 5.vietā, šeit gan jāpiebilst, ka mūsu meitenes startēja ar gadu vecākām meitenēm, tāpēc nākošgad noteikti cīnīsies par godalgām.

Zēnu komanda: Kārlis Škrjaba, Kristiāns Turlais, Haralds Tiltiņš, Ernests Lešinskis, Maksimiliāns Sleids un Edvarts Igaunis.

Meiteņu komanda: Madara Lungeviča, Aleksandra Zandberga, Annija Treimane, Elza Zaļkalne, Gundega Zaķe un Ennija Kovala.

            Paldies treneriem Līgai Macarovskai, Pēterim Lungevičam un Raivim Melgailim par skolēnu sagatavošanu sacensībām, paldies skolēniem par darbu stundās un treniņu nodarbībās, veiksmi mums turpinājumā!

Skolotājs Rinalds Zariņš

Skolēnu testēšana Vecumnieku vidusskolā

Lai sekmīgi noritētu mācības klātienē, visiem Latvijas izglītojamiem un izglītības iestāžu darbiniekiem ir jāveic iknedēļas rutīnas siekalu tests (izņemot personas, kas uzrāda sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu).

Vecumnieku vidusskolā šis tests notiks katras nedēļas trešdienās no 8:30 līdz 9:00. Plkst. 10.00 kurjers paraugus nogādās E. Gulbja laboratorijā. Testa rezultātus saņemsiet telefonā nākamajā dienā.

 Mācībās klātienē varēs piedalīties tikai skolēni ar negatīvu Covid-19 siekalu testa rezultātu  vai sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Ierodoties skolā 1. septembrī bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem, jābūt likumīgā pārstāvja piekrišanai. Vecāku piekrišanas (par bērna Covid-19 testēšanu un personas datu apstrādi) veidlapa (lejupielādēt šeit) . 

Ja vecāki nevēlas veikt savam bērnam siekalu testu,  par to rakstiski informē skolas direktoru, iesniedzot iesniegumu pie skolas lietvedes vai ar drošu elektronisko parakstu apstiprinātu nosūtot elektroniski uz adresi vecumnieki.skola@vecumnieki.lv

Kontaktpersona: skolas medmāsa O. Briede 26262268

Sapņot lielus sapņus.

Sapņot lielus sapņus un izvirzīt mērķus, kuri spēj pilnveidot, liek augt un sasniegt virsotnes. To mēs protam lieliski, – gan Vecumnieku vidusskolas meiteņu koris, gan zēnu koris. Ir tā lielā sajūta, ka gatavojamies, kam maģiskam, bet tad… Tad pasaule tiek “apstādināta”, viss apstājas! Un, jā! Vienā brīdī pat šķiet, ka izsapņotie sapņi paliek tikai sapņi, kuri nepiepildīsies. Tieši šāds bijis šis dīvainais “covid laiks”, kurš bijis pilns izaicinājumu, licis uzdot tik daudz jautājumu un pārdomāt arī fundamentālas lietas.

   Neapšaubāmi, daudzas lietas tagad nevar notikt tā, kā esam pieraduši, ka tas notiek, mums jāpielāgojas un jābūt elastīgiem. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums ir veidot Skolēnu Dziesmu un deju svētkus e-vidē. Protams, piedalīšanās klātienē un baudot milzīgo kopības sajūtu ir Dziesmu svētku būtībā, bet šajā laikā esam sapratuši, ka dziesma un mūzika mūs vieno. To būtību varam uztvert arī esot attālināti, svētkus varam svinēt arī tad, kad neesam plecu pie pleca, jo tāda ir koristu un dziedātāju dvēsele – būt kopā arī tad, ja neesam blakus. Vecumnieku vidusskolas 5.- 12. kl. meiteņu koris un Vecumnieku vidusskolas zēnu koris nav sēdējuši maliņā un rokas klēpī salikuši. Viņi būs kopā un būs daļa no XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncerta video filmas “Dziesmu Bērns”. Mācību gada izskaņā sanācām visi kopā, lai nofilmētu video materiālus, kuri atspoguļo mūsu būtību. Vecumnieku vidusskolas dziedātāji turpina sapņot, būt kopā ar pārējiem svētku dalībniekiem no visas Latvijas, jo dziesmā ir spēks.

   Paldies maniem mīļajiem koristiem un koristu vecākiem par tik lielo sapratni un atbalstu. Milzīgs paldies Vecumnieku vidusskolas vadībai par nebeidzamu līdzās būšanu. Liela pateicība ikvienam, kurš palīdzēja video materiāla veidošanā.

Sirsnīgs paldies Vecumnieku novada domei par mūsu mazā sapņa piepildīšanu – aizbraukt visiem koristiem uz Mežaparka estrādi un sajust to maģiju.

Vecumnieku vidusskolas mūzikas skolotāja ZAIGA JĒGERE.

Alternatīva diena Vecumnieku vidusskolas pirmsskolā

Pavasarim neierasti garās un aukstās lietavas pirmsskolas darba plānā ieviesa savas korekcijas. Tāpat kā Covid – 19 epidemioloģiskie ierobežojumi. Vairākkārt atlikta, pārplānotā un mainītā sporta diena tomēr notika. Patiesība tās bija divas – Kalna ielā un Liepu ielas filiālē, katra attiecīgi 25. un 28. maijā. Šādos apstākļos organizēt sporta dienu nudien nav vienkārši. Bērni šajā dienā vēlas sanākt kopā, izkustēties un gūt pozitīvas emocijas, bet pār plecu joprojām glūn pandēmija ar visām no tās izrietošajām sekām.  Un tomēr pozitīvās emocijas bija! Šoreiz sporta dienu organizējām kā alternatīvo dienu, kas paredz kompleksu sasniedzamo rezultātu. Tātad ietver ne tikai prasmes un zināšanas, bet arī vērtības un ieradumus.

Pirmsskolas vecuma bērniem ļoti iecienīta aktivitāte ir “dārgumu medības”. Šo formātu izmantojām par pamatu iekļaujot tajā dažādus uzdevumus – pārvietošanos vidē, priekšmetu pārvietošanu, zināšanas par veselīgu uzturu, sadarbību, veidojot mandalu no dabas materiāliem. Pēc nelielas iesildīšanās katra grupa saņēma karti un norādes, kur jādodas un kāds uzdevums jāveic. Kopā katra grupa saņēma 6 norādes. Saliekot šīs norādes, veidojās karte, kura norādīja “apslēpto dārgumu” atrašanās vietu.

Lai novērstu pulcēšanos, grupas pārvietojās pa dažādiem maršrutiem. Šāds scenārijs bija iespējams pateicoties atsaucīgiem kolēģiem. Plānošanā un īstenošanā iesaistījās arī pirmsskolas vadītāja, medmāsa, logopēde, skolas dežurante un mūzikas skolotāja. Bērni kopīgi ar skolotājiem bija sagatavojuši atpazīšanās zīmes, komandas saukli un apguvuši iesildošo vingrojumu kompleksu.

Savukārt, 1. posma bērniem (1,5-3 gadi)  pēc iesildīšanās mūzikas pavadībā, bija jāveic šķēršļu josla ar dažādām fiziskajām aktivitātēm- rāpošana, lekšana, skriešana, mešana.  Šķēršļu joslas beigās bērnus sagaidīja krāsains “izpletnis” zem kur slēpās salds pārsteigums.

Pateicoties saulainajam laikam, alternatīvā diena izvērtās jautrā pasākumā.  Neviens scenārijs nedarbojas, ja skolotājs kā īsts burvis, to nepadara par īstenību. Spriežot pēc pozitīvajām atsauksmēm šoreiz tas izdevās.

 Paldies bērniem un kolēģiem par azartisko piedalīšanos!

Sporta skolotāja Ina

Baltijas jūras projekta nometne “Globālās pilsonības izglītība”

Nometne norisinājās no 4. līdz 7. maijam, piedaloties aptuveni 70 dalībniekiem no Baltijas jūras reģiona valstīm, ieskaitot dalībniekus no Krievijas. Katru dienu no apm. 9:30 līdz 18:00 tika rīkotas virtuālas “stacijas”, kurās apspriedām un izzinājām tēmas par klimata pārmaiņām, ekosistēmām, Černobiļas sprādziena ietekmi uz vidi u.c. Nodarbības norisinājās, izmantojot lietotni Zoom. Nodarbību laikā bija atvērts projekts “36-hour BioBlitz around the Baltic Sea (4-6May, 2021)” kurā dalībnieki, to skaitā es, ievērojot distanci, izpētīja savu apkārtni un meklēja dažnedažādas augu, dzīvnieku, kukaiņu sugas, projekta beigās tika paziņoti uzvarētāji un pirmo vietu ieguva viena no cittautu klasēm, indivīdu starpā  pirmo vietu ieguvu es pati. Staciju laikā tikām sadalīti pa mazām grupām, lai “salauztu klusumu” un iepazītu cittautiešus. Man bija ļoti interesanti un ļoti patika, jo, lai arī nebija klātienes nometne, tā bija laba iespēja, arī pandēmijas laikā, iepazīt jaunus cilvēkus, kam interesē kas vairāk par sociālajiem tīkliem. Virtuālās nometnes gaitā uzzināju par vēl vienu starptautisku projektu “Estonian Model United Nations 2021”, kas saistīts ar debatēšanu, globāliem apstākļiem u.c. līdzīgiem tematiem, par ko tika rīkota nometne, un pieteicos dalībai. Ar daļu no nometnes dalībniekiem vēl joprojām esam kontaktā – tika izveidotas Telegram un Instagram grupas, saziņas turpmākai nodrošināšanai. Šī bija ļoti laba iespēja vairāk izzināt tēmu par klimatu un globālām problēmām, kā arī iegūt iespēju debatēt ar citiem un iepazīt jaunus cilvēkus. Ja man nākamgad būs iespēja piedalīties šāda tipa nometnē klātienē vai virtuāli, noteikti piedalīšos!

ČELSIJA VIKTORIJA GERIKA, 9.a klases skolniece.

Sākumskolas skolotāju sadarbības projekts

 5.05.2021. notika kārtējā Vecumnieku vidusskolas, Ropažu vidusskolas un Ikšķiles vidusskolas sadarbības projekta aktivitāte-  sākumskolas skolotāju pieredzes apmaiņas tikšanās ZOOM vidē.

 Šajā reizē tikās 4.klašu skolotājas un dalījās savos pieredzes stāstos.  Protams, lielu daļu pieredzes stāstu bija par attālinātās mācīšanas organizēšanu, kā mācību stundu padarīt dinamisku, aktīvu, bērncentrētu.  Pedagogi stāstīja par pieredzi, lietojot programmas socrative.com; nearpod.com; mentimeter.com; izmantojot Google Classroom  un MS TEAMS iespējas.  Īpaša tēma šajā tikšanās reize bija  starppriekšmetu un starpdisciplinārie projekti, jo jaunā standarta īstenošanā pedagogi veido mācību stundas, kurās ir uzdevumus, kas ietver sevī vairāku mācību priekšmetu sasniedzamos rezultātus . Skolotājas runāja par matemātikas un latviešu valodas, dabaszinību un vizuālās mākslas, sporta un vizuālās mākslas  projektiem.

 4. a klases audzinātāja Ina Sirmoviča dalījās pieredzē, kā izmanto jaunās mācību priekšmetu programmas, kā pilnveido piedāvātos Skola 2030 materiālus.  Kolēģi augstu novērtēja stāstu par starpdisciplināro projektu “Laika līnija”, kas tapa, mācoties jauno priekšmetu sociālās zinības un vēsture. 

  Pateicoties ZOOM iespējām, šajā tikšanās reizē bija arī viesi no Gulbenes vidusskolas, Mālpils vidusskolas, Baldones vidusskolas.

  Sadarbība turpināsies un augustā pedagogi tiksies, lai runātu par kopīgu mācību satura  plānošanu, kā to vislabāk un efektīvāk realizēt skolā. 

Direktora vietniece sākumskola Rolanda Ķiņķevska

Jaunas iespējas ģeogrāfijas priekšmetam.

Mūsdienās nevienam vairs nav šaubu par digitālās kompetences attīstības nepieciešamību. Apgūstot jauno mācību saturu vidusskolā, esam pievienojušies arī Eiropas ĢIS (ģeogrāfisko informācijas sistēmu) skolu programmai, kas skolēniem un skolotājiem  ļauj izmantot plašas iespējas digitālo prasmju apgūšanā. Ģeogrāfijas stundās, izmantojot ArcGis programmatūru, skolēni veido interaktīvas kartes. Vairāk>>