Droša interneta mēnesis Vecumnieku vidusskolas 6.b klasē.

Lai sekmētu skolēnu izpratni par drošāku internetu,  klases stundā notika krustvārdu mīklu risināšana savu zināšanu pārbaudei, datorikas stundā skolēni vērtēja pretlikumīgas darbības globālajā tīmeklī un mācījās noteikt sekas kibermobingam, bet sociālo zinību stundā skaidroja, kas ir sensitīvie dati un kā tos aizsargāt. Radoši darbojoties komandās, skolēni izveidoja savu vides objektu “Drošāka interneta tīkls”, atveidojot gan internetu, gan mākslīgos asistentus, kas sniedz zināšanas un padomus gudrai un drošai interneta lietošanai! Iepazīsties ar tiem skolas bibliotēkā! Ievēro

Klases audzinātāja I.Tamane

#DID2024

@drossinternets