Godalgas Bauskas novada skolu olimpiādē!

Divas dienas, 14.-15. maijā, Bauskā, norisinājās Bauskas novadu skolu olimpiāde vieglatlētikā, jāteic, ka pirmajā dienā nepiedalījāmies, jo virkne skolēnu 14. maijā piedalījās LVS rīkotajās vieglatlētikas sacensībās četrcīņā, līdz ar to ņēmām dalību tikai otrajā dienā ar ‘’C’’ un ‘’D’’ vecuma grupu.

Kopumā 15. maijā mūsu skolēni otrajā dienā izcīnīja 13 dažāda kaluma godalgas.

‘’C’’ grupa (2010.- 2011. g.dz.)

– Ketija Trakina – 80m/b – 3. vieta (16,00m);

– Ketija Trakina – augstlēkšana – 1. vieta (1,35 m);

– Anete Alenčika – tāllēkšana – 2. vieta (4,15m);

– Evelīna Elpere – šķēpa mešana – 2. vieta (25,03 m);

– Evelīna Elpere – diska mešana – 3. vieta (14,35 m);

– Toms Logins – 80m – 3. vieta (10.4);

– Tomass Kalniņš – šķēpa mešana – 1. vieta (38,61 m);

– Tomass Kalniņš – diska mešana – 2.vieta (26,59 m).

‘’D’’ grupa (2012. – 2013. g.dz.)

– Ketija Liepa – 60m/b – 2. vieta (11.50);

– Viktorija Fiļipova – tāllēkšana – 2. vieta (3,96 m);

– Marks Lukjaņins – 60m/b – 2. vieta (10.80);

– Marks Lukjaņins – augstlēkšana – 2. vieta (1,30 m);

– Keita Kalniņa – bumbiņas mešana – 2. vieta (34,21 m).

Paldies visiem sportistiem par veiksmīgajiem startiem, paldies skolotājām Līgai un Inai, treneriem – Agritai Kliģei, Raivim Melgailim un Pēterim Lungevičam par ieguldījumu jauno sportistu sagatavošanā.

Veiksmīgu mācību gada noslēgumu!