Izglītības akcija ‘’Pasaules lielākā mācību stunda’’

UNESCO organizētās izglītības akcijas ‘’Pasaules lielākā mācību stunda’’ mērķis ir iepazīstināt gan bērnus un jauniešus, gan pieaugušos ar globālajiem mērķiem un iesaistīt ikvienu to sasniegšanā https://www.unesco.lv/lv/pasaules-lielaka-macibu-stunda

Lai pievērstu uzmanību pasaules globālajiem mērķiem un izprastu, cik nozīmīga ir ikviena cilvēka, katras ģimenes un katras valsts iesaiste, ir nepieciešami dati. 6.b klases skolēni kļuva par faktu meistariem, veicot skolas vides izvērtējumu par atkritumu šķirošanas problēmām un  aptaujā ieguva datus par mūsu ģimeņu paradumiem šajā jomā. Atbildes sniedza 27 ģimenes.

Apkopojot rezultātus, secinājām, ka lielākā daļa no respondentiem cenšas samazināt radītos atkritumus. Visvairāk ģimeņu to dara, izmantojot atkārtoti iepirkumu maisiņus un piedāvājot citiem sev nevajadzīgās lietas. Vairāk par pusi respondentu ārpus mājas izmanto atkārtoti lietojamas pudeles, kā arī izvairās no vienreiz lietojamo trauku izmantošanas. Puse no aptaujātajiem mājās veido kompostu un salabo saplīsušās lietas.

Par atkritumu šķirošanu ikdienā apstiprinoši atbild lielākā daļa no aptaujas dalībniekiem, iespējams tāpēc, ka tieši viņiem ir skaidra un saprotama informācija par atkritumu šķirošanu un arī šķirošanas konteineri atrodas tuvu pie mājām. Visu veidu atkritumu šķirošanas konteineri pie mājām ir pieejami gandrīz pusei no aptaujātajiem. Dažām ģimenēm daļu no šķirotajiem atkritumiem ir jānogādā citur.

Depozīta sistēmu dzērienu iepakojuma nodošanai izmanto 92,6% no aptaujas dalībniekiem, tikai 1 to neizmanto un 1 saka, ka neregulāri. Domājams, ka šo pozitīvo darbību vides tīrības saglabāšanai ietekmē par dzēriena iepakojumu samaksātās naudas atgūšana.

Skolēni salīdzināja savā aptaujā iegūtos datus ar datiem, ko publicējis SKDS pēc Latvijas iedzīvotāju aptaujas (https://www.delfi.lv/54915812/dzivo-zalak/55150488/aptauja-rekordliels-iedzivotaju-skaits-atzist-ka-ikdiena-skiro-atkritumus) un veidoja plakātus ar aicinājumu pievērst uzmanību vienam vai otram atbildīga patēriņa ieradumam ģimenē! Iepazināmies arī ar mākslīgā intelekta piedāvātajam iespējām zīmējumu radīšanā. Kurš no plakātiem Tevi uzrunā, lai domātu par resursu atbildīgu patēriņu, vides saudzēšanu un tīrību?

6.b klases audzinātāja Ingrīda Tamane