Skola mācās kopā!

Pavasara skolēnu brīvlaikā Vecumnieku vidusskolas skolotāji pulcējās metodiskajā konferencē, lai dalītos mācīšanas pieredzē ar kolēģiem no Ogres vidusskolas un Rīgas 47. vidusskolas.

Skolā mācās visi, arī skolotāji mazajās mācīšanās grupās mācību gada garumā pēta savu profesionālo darbu, īsteno dažādas metodes mācību stundās un sarunās ar kolēģiem diskutē, kā izvēlētā metode ir sekmējusi skolēnu darbību. Atbilstīgi skolas attīstības plānā izvirzītajām prioritātēm un skolotāju iepriekšējai pieredzei, lai tiktu veicināta ikkatra profesionālā izaugsme, šogad pētītie jautājumi bija ļoti dažādi:

  • Kā, izmantojot FV un AS, iesaistu skolēnus labāku rezultātu sasniegšanā.
  • Kā palīdzu skolēniem veidot izpratni par pamatošanu un argumentāciju.
  • Kā mācīt pētniecības soļus(no pamatskolas līdz profilkursam), izmantojot izvērstus SLA, lai veidotu vienotu izpratni par prasībām pētniecisko un laboratorijas darbu veikšanā dabaszinātnēs.
  • Kā uzdevumi, kurus es izmantoju, veicina iedziļināšanos un skolēnu iesaisti.
  • Kā es mācu skolēniem izpratni par rīcības vārdu atšķirīgajām prasībām.
  • Kā skolēni manās stundās izmanto informācijas tehnoloģijas, apgūstot mācību satura jautājumus.

Skolotājas Iveta Evarte, Dace Stavro, Ingrīda Segliņa, Inga Zvilna, Natālija Čudare, Andra Rušmane prasmīgi vadīja skolotāju mācīšanās grupas. Iegūtie rezultāti un izdarīti secinājumi, prezentācijās dzirdējām daudz vērtīgas idejas un atziņas, ko izmantot savās mācību stundās turpmāk.

Konferences otrajā daļā strādājām pie jauno summatīvo pārbaudes darbu veidošanas principiem, uzdevumu veidiem un struktūras. Diena tika aizvadīta ražīgā darbā un saņemtā atgriezeniskā saite no ciemiņiem un savas skolas kolēģiem dod spārnus turpmākam darbam!

Paldies Ogres 1.vidusskolas skolotājiem par kopīgu atbilžu meklēšanu un Rīgas 47.vidusskolai ceļā uz kopīgu mācīšanos! Paldies mūsu skolas skolotājiem, kuri iegulda savā profesionālajā darbībā, lai tā teikt, būtu apritē! Kopā mēs varam!

Direktora vietnieces Sanita Roga un Ingrīda Tamane