5.klašu kultūrvēsturiskais un dabas piedzīvojums programmā Latvijas skolas soma

Latviešu valodas mācību satura tēmu “Manas dzimtas vārdi. Uzvārdu stāsti” skolēni apguva, izmantojot Turaidas muzejrezervāta piedāvāto nodarbību “Uzvārdu došana Vidzemē”.

Gatavojoties nodarbībai Turaidā, skolēni dalījās pieredzē, ko ģimenē ir dzirdējuši par sava uzvārda nozīmi un rašanos, bet pēc tam latviešu valodas stundās iepazinās ar to, kā uzvārdi tika doti dzimtbūšanas laikā, 19. gs. pirmajā pusē. Bērni uzzināja, ka pilsētniekiem uzvārdi bijuši jau senāk, domājams, jau kopš zviedru valdīšanas Baltijā 17.gs.. Daudzu zemnieku uzvārdi atspoguļoja viņu nodarbošanos, par  tiem tika izmantoti augu, dzīvnieku nosaukumi, dabas parādības, cilvēku rakstura vai fiziskās īpašības. Daļa uzvārdu radušies pavisam interesanti, piemēram, kādam zemniekam, kad viņš ieradās uzvārdu došanas kambarī, ļoti spiedis zābaks, viņš neko citu nav varējis pateikt, kā tikai šo vārdu, un tā arī ticis pie uzvārda “Zābaks”.

Skolēni, iepazinušies ar informāciju par uzvārdu došanu, interesantākos faktus atspoguļoja komiksā, bet pēc tam tika pētīti klases biedru uzvārdi. Skolēni atklāja, ka daļai tie ir latviskas cilmes  (piemēram, Līdums, Saliņa), daļai ir uzvārdi, kas cēlušies no citas valodas, ir uzvārdi, kas ir deminutīva formā (piemēram, Mediņš). Bērni izpētīja, ka viņu vidū ir vāciskas cilmes uzvārdu īpašnieki (piemēram, Rozenbergs) un uzvārdu – salikteņu īpašnieki (piemēram, Vasaraudzis).

30. septembrī iepazīšanās ar uzvārdu došanu turpinājās nodarbībā Turaidā. Gide 5.a un 5.b klases skolēniem izstāstīja par dzīvi un saimniekošanu muižā 19. gs. sākumā. Skolēni, klausoties gides stāstījumā, papildināja zināšanas par uzvārdu došanu. Nodarbības laikā tika izveidots uzvārdu koks. Te  īpaši noderēja darbs, kas tika ieguldīts iepriekš. Bērniem patika izspēlēt ainiņu no uzvārdu došanas pie muižas barona.

Atgriezušies mājās, bērni zīmēja emblēmas, kurās atspoguļoja sava uzvārda nozīmi vai uzvārda lietotājiem raksturīgo.

Apvienojot tematisko nodarbību ar Turaidas pils apmeklējumu un skaisto rudens skatu baudījumu Dainu kalnā, 5.klašu skolēni bija priecīgi par kopā būšanu un mācīšanos ārpus ierastās mācību klases.

5.klašu audzinātājas I. Tamane un S. Vītola/

.