Sākumskolā ir atsākušās STEM pulciņa nodarbības.

Ar oktobra mēnesi ir atsākušās STEM pulciņa nodarbības. 3.klases skolēni turpina jau 2 gadus atpakaļ uzsāktās mācības STEM priekšmetos (S- science, T- technology, E-engineering, M-mathematics, tulkojumā- dabaszinības, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika).

Lai atkārtotu, kā tad mēs protam un varam kaut ko pētīt, pirmās nodarbības tika veltītas burtu S, T, E, M un A (art – māksla) nosaukumu un darbības virzienu sapratnei.

Katram skolēnam tika piedāvāta skaista rudens puķe – astere, par kuru tika veikts pētījums katrā no šīm jomām.

Kā asteri iespējams pētīt matemātiski? Izmantojām zināšanas gan par figūrām, gan skaitļiem, garuma mēriem. Atkārtojām zināšanas par to, kā izmērīt apkārtmēru apļa veida formām.

Dabaszinībās pētījām augu pēc uzbūves, tā iedalījuma un izcelsmi.

Tehnoloģijās meklējām informāciju un datorklasē izmantojām Paint programmu, lai radītu sava zieda attēlu.

Mākslā pētījām sava zieda krāsu un formu un izmantojām vēl citus mākslas izteiksmes līdzekļus, lai savu ziedu attēlotu.

Visbeidzot, darbojāmies kā inženieri, lai radītu savas puķes modeli.

Mūsu pirmais pētījums ir pabeigts un sagādā gandarījumu katram mazajam STEM pulciņa dalībniekam!

Pulciņa vadītāja Aija Staškeviča.