Baltijas jūras projekta nometne “Globālās pilsonības izglītība”

Nometne norisinājās no 4. līdz 7. maijam, piedaloties aptuveni 70 dalībniekiem no Baltijas jūras reģiona valstīm, ieskaitot dalībniekus no Krievijas. Katru dienu no apm. 9:30 līdz 18:00 tika rīkotas virtuālas “stacijas”, kurās apspriedām un izzinājām tēmas par klimata pārmaiņām, ekosistēmām, Černobiļas sprādziena ietekmi uz vidi u.c. Nodarbības norisinājās, izmantojot lietotni Zoom. Nodarbību laikā bija atvērts projekts “36-hour BioBlitz around the Baltic Sea (4-6May, 2021)” kurā dalībnieki, to skaitā es, ievērojot distanci, izpētīja savu apkārtni un meklēja dažnedažādas augu, dzīvnieku, kukaiņu sugas, projekta beigās tika paziņoti uzvarētāji un pirmo vietu ieguva viena no cittautu klasēm, indivīdu starpā  pirmo vietu ieguvu es pati. Staciju laikā tikām sadalīti pa mazām grupām, lai “salauztu klusumu” un iepazītu cittautiešus. Man bija ļoti interesanti un ļoti patika, jo, lai arī nebija klātienes nometne, tā bija laba iespēja, arī pandēmijas laikā, iepazīt jaunus cilvēkus, kam interesē kas vairāk par sociālajiem tīkliem. Virtuālās nometnes gaitā uzzināju par vēl vienu starptautisku projektu “Estonian Model United Nations 2021”, kas saistīts ar debatēšanu, globāliem apstākļiem u.c. līdzīgiem tematiem, par ko tika rīkota nometne, un pieteicos dalībai. Ar daļu no nometnes dalībniekiem vēl joprojām esam kontaktā – tika izveidotas Telegram un Instagram grupas, saziņas turpmākai nodrošināšanai. Šī bija ļoti laba iespēja vairāk izzināt tēmu par klimatu un globālām problēmām, kā arī iegūt iespēju debatēt ar citiem un iepazīt jaunus cilvēkus. Ja man nākamgad būs iespēja piedalīties šāda tipa nometnē klātienē vai virtuāli, noteikti piedalīšos!

ČELSIJA VIKTORIJA GERIKA, 9.a klases skolniece.