EIROPAS VALODU DIENA – 2020.

Atsaucoties uz Eiropas Padomes iniciatīvu, katru gadu 26. septembrī Eiropā tiek svinēta Eiropas valodu diena. Vecumnieku vidusskolā arī 4. klases atbalstīja šo iniciatīvu. Divu dienu garumā angļu valodas stundu ietvaros skolēni veica savu pirmo lielo pētījumu par valodu daudzveidību gan Eiropā, gan arī citos kontinentos. Skolēni meklēja valstu nosaukumus angļu valodā, mācījās tos pareizi izrunāt, pētīja pilsētas, valsts valodas nosaukumus un tautības. Projekts bija veicams angļu valodā un lai informācija būtu bagātāka, un stāstījums aizraujošāks, skolēni apkopoja atrasto informāciju, veica atlasi, papildināja ar attēliem un zīmējumiem, veidojot vizuālu materiālu, ko vēlāk  grupās prezentēja klases biedriem.

Bez šaubām, tas ir liels ieguvums mazajiem censoņām brīdī, kad viņi diskutē par valodām, ko gribētu iemācīties vēl. Visi 4. klases skolēni saprot valodu zināšanu nozīmīgumu viņu dzīvē. Turklāt, šodien Eiropas multikulturālā sabiedrībā daudzvalodība ir svarīgākais līdzeklis starpkultūru sapratnei un tolerancei. Šādas diskusijas veido viņu izpratni par vērtībām, kas nav mērāmas naudas izteiksmē. Tāpēc vairākas skolēnu darba grupas centrālo vietu pētījumā ierādīja dzimtajai latviešu valodai, argumentējot, ka katram mūsdienīgam cilvēkam vispirms ir jāprot pastāstīt par savu valsti, tautu un valodu.

Savukārt, Vecumnieku vidusskolas 10.klases skolēni tika aicināti iepazīt plašo mūzikas pasauli citās Eiropas valstīs pāros sagatavojot prezentācijas tiešsaistes prezentāciju rīkā canva.com. Skolēni iepazina dažādu tautu mūziku un populāros izpildītājus, spodrināja savas publiskās uzstāšanās prasmes. Jāteic daudziem ar savu stāstījumu izdevās aizraut klausītājus, liekot ceļot laikā un mūzikā pa Eiropas valstīm! Un arī tā ir alternatīva ceļošanai, kas diemžēl šobrīd mums visiem liegta!

Atverot saites variet aplūkot dažas skolēnu prezentācijas! https://saite.lv/PDUMs  , https://ieej.lv/R7Ui9 , https://ieej.lv/if3vA.

Sagatavoja: Zoja Demeškeviča un Inga Jankauska, Vecumnieku vidusskolas angļu valodas skolotājas.