Esam draugos ar dabu

2. c klase skolēni piedalās Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izglītības programmas. “Putni un mēs” aktivitātē  “Putna stunda”. Lai piedalītos ikmēneša aktivitātē “Putna stunda”, laika posmā no 2020. gada oktobra līdz 2021. gada aprīlim katru mēnesi jāizpilda tematisks uzdevums par ūdensputniem.

Lai to paveiktu, 15.oktobrī 2. c klase devās izzinošā pārgājienā uz Jauno ezeru. Bija interesanti vērot, ka ezera plašumus iecienījušas meža pīles. Skolēni uzzināja, ka putnu vērošana ir veicama klusi un uzmanīgi.

Pārgājiena laikā veicām arī Latvijas valsts meži programmas Mammadaba āra meistarstundas uzdevumus- tika pētīts, kādas koku sugas sastopamas ezera apkārtnē. Skolēni aktīvi iesaistījās dažādo uzdevumu veikšanā par augošajiem kokiem, jaunas informācijas iegūšanā.  Visi kopīgi secinājām, ka visbiežāk augošās koku sugas ap ezeru, ir bērzi un kļavas. Ar nepacietību un interesi skolēni gaida nākamo pārgājienu.

Labo darbu nedēļas ietvaros trīs 2.c klases skolēni – Džesika Kalniņa, Artūrs Durans un Reinis Sviriņš,piedalījās Rīgas Zoodārza rīkotajā akcijā “Zoozīļuks 2020.” Ozolzīļu vākšanā ierosināja piedalīties Reiņa mamma- Daiga Sviriņa. Zoodārza iemītniekus iepriecināja čaklo bērnu vākums – 30 kg. Liels paldies bērnu vecākiem par atbalstu un atsaucību!

2.c klases skolotāja Natālija Šabanoviča.