Rudens pārgājienā

Šajā mācību gadā turpinām realizēt programmu Atbalsts pozitīvai uzvedībai(APU). Izvēlējāmies sev tīkamas balvas. Noskaidrojām, ka šajā mācību gadā tiksim pie kārotās balvas, ja žetonu kastītē tiks sakrāti 159 žetoni.

Pirmā APU balva, kuru izvēlējāmies, bija pārgājiens. Nolēmām doties uz vietu, kur atrodas piemineklis 1978. gadā, dienesta pienākumu pildot, bojā gājušiem lidotājiem – majoram Vladimiram Ļivenko un leitnantam Valērijam Kurdanam.

5.oktobrī balva bija nopelnīta.

Pirms pārgājiena noskaidrojām, ko zinām  par varoņiem un varonību, pienākumu, atbildību, drosmi un cieņu. Neizpalika arī jautājumi par pašu skolēnu drošību.

Mūsu Magdalēna ierosināja, ka vajadzīgs vēl kāds uzdevums – atpazīt un skaitīt kokus visa ceļa garumā. Prognozējām cik, kādus kokus redzēsim. Pārrunājām kā veiksim šo uzdevumu. Domājām, ka tas būs viegli. Noteicām arī mūsu ceļojumam atvēlēto laiku. Artūrs un Jorens pieteicās noteikt soļu skaitu. Iegūtos datus nolēmām izmantot matemātikas stundās.

14.oktobra rīts uzausa saulains un silts. Satikāmies skolā. Pārbaudījām, kas ielikts mugursomās un devāmies ceļā un atklājām, ka kokus skaitīt ir tik grūti, jo to ir tik daudz. Daudzi skolēni nebija ievērojuši, ka abās ceļa malās aug bērzi. To bija veseli 200.

Pēc 60 minūtēm nonācām galamērķī. Priecājos, ka pratām klusi pastāvēt, izlasīt uz pieminekļa rakstīto, vēlreiz parunāt par seno notikumu, nolikt ziedus un pateikties par varonību ar klusuma brīdi. Ceru, ka turpmāk mācēsim ar cieņu izturēties arī citās piemiņas vietās.

Dodoties atpakaļ uz skolu, skolēni joprojām jautāja par seno notikumu. Nolēmām noskaidrot, vai mūsu muzejā ir kādas ziņas. Tātad, kādai no nākamajām balvām būtu jābūt muzeja apmeklējumam, ja vien šā laika apstākļi to atļaus.

2.b klases audzinātāja Anita Čerpinska