“Kad es izaugšu liels – es būšu…”

Turpinot iepriekšējos gados iesākto tradīciju, februāris Vecumnieku vidusskolas pirmsskolas grupās aizritēja izzinot dažādus amatus un profesijas.

Šoreiz tika noskaidrots, ko dara – biškopis, dārznieks, slaukšanas operators, arhitekts, fitnesa treneris, ornitologs, meteorologs, zirgu treneris, florists, vides inspektors un arborists. Skolēni darbojās ar interesi – tika gatavoti vulkāni, dzītas naglas, piemērīti biškopja kombinezoni, šķiroti atkritumi un pat aplūkoti dažādi arborista instrumenti.

“Taurenīši” ar skolotājām Agnesi Briedi un Janu Pabrūkli kļuva par dārzniekiem. Rotaļnodarbībās tika pētīts, sēts un stādīts. Taurenīšu grupas audzēkņi veica eksperimentu ar sīpolloku diedzēšanu- novietojot dēstus dažādās vietās – gaismā uz palodzes un skapī. Sajūsmu radīja baltais sīpolloks, kas bija audzis tumsā. Eksperiments turpinājās un bērnu izbrīns bija vēl lielāks, kad sīpolloks sastapies ar gaismu pēc trīs dienām kļuva zaļš. “Taurenīšu” audzēknis V. Bērziņš (4 gadi) teica: “Palika zaļš kā Šreks!” Šobrīd uz “Taurenīšu” grupas palodzes zeļ garā pupa.

“Mārītes” kopā ar skolotājām Līgu Bikmani un Mariku Ušecku centās izzināt slaukšanas operatora pienākumus un arhitekta galvenos darba uzdevumus. Slaukšanas operatora profesija bērniem bija sveša, tie sacīja “slaucītājs”. Interesanta izvērtās aktivitāte, kad tika imitēta slaukšana  (gumijas cimdos tika pildīts ūdens)- grupā valdīja smiekli un prieks. Lai no papīra locītajām govīm būtu aploks, pie darba ķērās arhitekti. Runājot par šo amatu tika izzinātas dažādas celtnes – mūsu bērnudārzs, mājas, debesskrāpji. Grupā  konstruēja dažādas būves, skolotājas sarunās ar bērniem noskaidroja, ka viņuprāt svarīgākās celtnes ir- ugunsdzēsēju depo, frizētava un policijas iecirknis.

“Bitīšu” audzinātājas Ineta Karaseva un Sindra Peterāne sadarbībā ar Dravu ģimeni rosināja bērnus iepazīties ar biškopja profesiju. Tika sagādāts īsts bišu strops, biškopja tērps,  darbarīki un aksesuāri (slotiņa, rāmīši, dūmkanna). Ietērpšanās biškopja kombinezonā izvērtās par īstu modes skati. Savukārt radošajā darbnīcā  no vaska plāksnēm bērni pagatavoja paši savas sveces un apgleznoja bišu stropu. Rotaļnodarbībā tika degustēts medus un iets rotaļās. Dravu ģimene katram “Bitīšu” grupas audzēknim bija sarūpējusi nelielu pārsteigumu- medus trauciņu.

Visvairāk profesiju februārī izpētīja “Pelēni” ar savām audzinātājām Daci Landorfu un  Līgu Pūķi. Kopumā tika iegūta informācija par galdnieka, slaukšanas operatora, fitnesa trenera, biškopja, dizainera-dekupāžista, fermera, zirgkopja, agronoma darba pienākumiem. “Pelēnu” grupas palodze šobrīd ir pilna ar lociņiem un diedzētiem asniem. Vislielāko prieku bērniem sagādāja improvizēta govs slaukšana un dažādu galdnieka instrumentu izmēģināšana. Dienas brīvajos brīžos bērni iejutās fitnesa trenera tēlā un izdejojās dažādos zumbas ritmos.

Sadarbībā ar Inesi Priedi “Zīlītes” un to skolotājas – Aija Matuzeviča un Zaiga Tilta mācījās pagatavot dažādas kompozīcijas. Inese Priede iepazīstināja pirmsskolēnus ar florista darba specifiku- materiālu dažādību, svētku, dāvanu noformēšanu. Par vērīgo skatīšanos un klausīšanos katram audzēknim Inese bija sagatavojusi pārsteigumu- nelielu dekoru. Zināšanas un prasmes liekot lietā “Zīlītes” pagatavoja saviem vecākiem Valentīndienas kompozīcijas, netika aizmirsts arī par draugiem un kolektīvu.

“Ezīši” kopā ar audzinātājām Liliju Peterāni un Ingu Siliņu izvēlējās iepazīties ar zirgu trenera profesiju. Visa mēneša garumā audzēkņi iepazinās ar dažādiem zirgu trenera atribūtiem, vēroja filmas. Skolotāja Inga bija atnesusi jātnieka tērpu un trenera darbarīkus. Nodarbībās bērni ar tiem iepazinās – izpētīja un noskaidroja to pielietojumu.

Sadarbībā ar Tamāru Samuševu tika organizēts pārgājiens uz JSK “Gaita” staļļiem. Bērni cienastā zirgiem bija sarūpējuši – burkānus, ābolus, kāpostus. Tamāra “Ezīšu” viesus laipni uzņēma un pastāstīja daudz jauna par zirgiem- par to izturēšanos un trenēšanu. Liels bija auklītes Zigrīdas Smilgas prieks, kad atgriežoties grupā visi bērni čaloja un stāstīja par piedzīvoto, redzēto un uzzināto.

“Skudriņu” grupā kopā ar audzinātājām Inesi Aldi un Kristianu Gertsoni valdīja īsta kņada. Mazuļi bija iejutušies ornitologa tēlā un iepazina dažādus putnus. Grupā nemitīgi tika atskaņotas putnu balsis.  “Skudriņas” temata ietvaros pagatavoja putnu barotavas un binokļus, ko pielietoja pastaigu laikā, lai labāk saskatītu bērnudārza apkārtnē esošos putnus.

Laika apstākļus vēroja un meteorologa lomu izspēlēja “Spārītes” un to audzinātājas Inese Kokoreviča-Praškeļeviča un Klinta Miezīte. Audzēkņiem kopā ar vecākiem bija jāvēro laikapstākļi un jāpagatavo pašiem sava laika ziņu grāmatiņa. Lai iegūtu vairāk informācijas par laikapstākļiem, grupā tika veikti dažādi eksperimenti- veidoja lietu, sniega bumbas, vulkānus, gatavoja mākoņus.  Visaizraujošākais bērniem šķita – laikapstākļu sensoro burciņu izveide un pašiem sava slaima (dubļu) gatavošana.

Profesiju mēnesī “Lapsiņas” ar savām audzinātājām Baibu Gerdiņu un Kristīni Brikovsku iepazinās ar vides inspektora profesiju. Rotaļnodarbībās bērni noskaidroja, ka šīs profesijas pārstāvji pieskata, lai cilvēki nenodarītu pāri mums apkārt esošajai dzīvajai radībai. Ar rotaļu palīdzību bērni mācījās, kad zemīte ir “laimīga” , kad “bēdīga” un kā mēs to ietekmējam. Liela uzmanība grupā tika pievērsta atkritumu šķirošanai, lietu otrreizējai pielietošanai – piena pakās tika sētas samtenes, olu bretēs  dēstīti sīpoli, ūdens resursu taupīšanas nolūkos, grupā tika ienests un izkausēts sniegs ar kuru pēc tam laistīja telpaugus. Grupā tika nolemts, ka izveidotais “atkritumu šķirošanas punkts” tiks saglabāts arī turpmāk.

Februāra mēnesī mazie “Pūcīšu” bērni kopā ar audzinātājām Lauru Novicku un Vitu Vēveri daudz runāja par savām ģimenēm un kādās profesijās strādā vecāki un vecvecāki. Ar milzīgu aizrautību tika izzinātas pavāra, konditora un pārdevēja profesijas aizkulises, taču visvairāk tika gaidīta dienu, kad iepazīsies ar arborista profesiju.

Kā jau zināms, mazi bērni informāciju uztver caur praktisko darbošanos, tāpēc iepazīstināt ar šo profesiju tika aicināts viens no Vecumnieku novada arboristiem un ļoti atsaucīgs “Pūcīšu” tētis Jānis Klāviņš.

“Pūcīšu” diena iesākās ar arborista darba rīku izpēti un kāpelēšanu pa jaunizveidoto  mobilo kāpšļu laukumu. Liels bija bērnu prieks, kad arborists rāpās kokā un izzāģēja sausos zarus.

Sirsnīgs paldies par atsaucību un sadarbību: Inesei Priedei, Dravu ģimenei, JSK “Gaita” un Tamārai Samuševai, Jānim Klāviņam.

Uz tikšanos pavasarī!

Direktora vietniece Ilvija Špundzāne